Klik Untuk Ke Laman Darulkautsar Indeks

WARTA JAKIM BERKENAAN SYI’AH

ISI AJARAN :

A. Penyelewengan Dari Sudut Akidah

i. Imam adalah maksum.

Kemunculan semua Imam Mahdi dan kumpulan orang yang telah mati untuk memberi keadilan.

ii. Berpura-pura.

iii. Saidina Ali disamatarafkan dengan Allah s.w.t

iv. Menghalalkan nikah Mut’ah.

v. Khalifah diwasiatkan secara Nas.

vi. Ilmu Allah berubah-ubah mengikut sesuatu peristiwa yang berlaku kepada manusia. Muhamad bin Hassan al-Askari ialah Imam Mahdi al-Muntazar.

vii. Mengkafirkan para sahabat Rasulullah s.a.w.

viii. Menambah syahadat.

ix. Menolak hadith yang diriwayatkan oleh ahli sunnah wal jamaah sekalipun hadith Mutawatir.

B. Penyelewengan dari Sudut Syariat

i. Menolak Ijmak Ulama.

ii. Menolak Qias.

iii. Mengamalkan Nikah Mut’ah.

iv. Menolak ‘aul dan mendahulukan Qurabah dari Asobah dalam masalah Pusaka.

v. Menuduh Abu Bakar, Umar, Uthman dan Muawiyah sebagai empat berhala Quraisy serta pengikut-pengikut adalah musuh Allah.

vi. Hanya Ali menghimpun al-Quran dengan sempurna.

C. Pelbagai Penyelewengan Umum

i. Menziarahi kubur Saidina Hussain, ganjaran syurga.

ii. Menyiksa tubuh badan sempena 10 Muharram.

iii. Menghina Abu Bakar dan Umar serta dua orang isteri Nabi s.a.w. iaitu Saidatina Aishah dan Hafsah.

iv. Mengharuskan jamak sembahyang dalam semua hal.

v. Sembahyang Dhuha adalah haram.

vi. Menetapkan prinsip khumus sebagai kadar zakat.

vii. Imamah dan Khalifah daripada rukun Islam dan ianya berlaku melalui nas.

viii. Islam bukan syarat wajib haji.

ix. Wajib menyapu kedua-dua kaki dan tidak memadai basuh pada kedua-duanya.

TARIKH MUNCUL: 1979

TEMPAT BERKEMBANG: Selangor, Wilayah Persekutuan K.L., Kelantan, Johor, Perak dan Melaka.

TINDAKAN/HUKUMAN :

a) Difatwakan oleh 6 buah negeri;

1. Selangor : 19 Januari 1998   No. Warta : Sel. P.U.10    Tarikh Warta : 24.9.98

2. Sembilan : 12 Mac1998    No. Warta : N.S. P.U. 5    Tarikh Warta : –

3. P.Pinang : 16 Januari 1997    No. Warta : Pg.P.U.I.    Tarikh Warta : –

4. W.Persekutuan : 3 April 1997    No. Warta : W.P. PU(B)106    Tarikh Warta : 27 Julai1997

5. Terengganu : 25 September 1997    No.Warta : PUN Tr.(142)    Tarikh Warta : 25 Sept. 97

b) Majlis Penjelasan Akidah telah diadakan di Kuala Lumpur, Johor dan Perak pada tahun 1997 dan tahun 1999. Kursus Pemulihan Akidah kepada Kader Syiah pada Ogos 1998 di Kemunting Perak.

Check Also

Hukum Ulamak Islam Terhadap Syiah (Ebook)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *