Klik Untuk Ke Laman Darulkautsar Indeks

Sesi 36 – Mengenali Sahabat


Notice: Undefined index: tie_hide_meta in /home/darulkautsar/public_html/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/meta-post.php on line 3

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/darulkautsar/public_html/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/meta-post.php on line 3
Ust Mohd Hanief Awang Yahaya – 31- Jan-16

 

 

Sahabat Yang Paling Banyak Meriwayatkan Hadis

Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis ialah enam orang mereka ialah:

 1. Abu Hurairah, meriwayatkan sebanyak 5374 hadis dan jumlah perawi yang meriwayatkan daripada beliau lebih 300 orang.
 2. Ibn `Umar, meriwayatkan sebanyak 2630 hadis
 3. Anas bin Malik, meriwayatkan sebanyak 2286 hadis
 4. `A’ishah, meriwayatkan sebanyak 2210 hadis
 5. Ibn `Abbas, meriwayatkan sebanyak 1660 hadis
 6. Jabir bin `Abdullah, meriwayatkan sebanyak 1540 hadis

Sahabat Yang Paling Banyak Memberi Fatwa

Sahabat yang paling banyak memberi fatwa ialah Ibn `Abbas kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat besar yang lain seramai enam orang sebagaimana yang disebutkan Masruq: “Ilmu para sahabat berakhir kepada enam orang, `Umar, `Ali, Ubay bin Ka’b, Zayd bin Thabit, Abu al-Darda’ dan Ibn Mas’ud kemudian berakhir kepada `Ali dan Ibn Mas’ud.

Siapakah al-`Abadilah?

Yang dimaksudkan dengan al-’Abadilah ialah sahabat yang bernama `Abdullah dan bilangan mereka mencapai 300 orang. Tetapi yang dimaksudkan di sini ialah empat orang sahabat yang bernama `Abdullah iaitu `Abdullah bin `Umar; `Abdullah bin `Abbas, `Abdullah bin al-Zubayr dan `Abdullah bin `Amr bin al-`As.

Keistimewaan mereka ialah kerana mereka merupakan ulama sahabat yang lewat meninggal dunia sehingga ilmu mereka itu diperlukan. Maka dengan itu mereka memiliki keistimewaan dan kemasyhuran. Apabila mereka bersepakat dalam fatwa maka dikatakan ini adalah pendapat al-`Abadilah.

Bilangan Sahabat

Tidak ada satu penjumlahan yang tepat tentang bilangan sahabat.  Bagaimanapun ada beberapa pendapat ahli ilmu yang menunjukkan mereka itu lebih daripada 100,000 orang.

Pendapat yang paling masyhur ialah pendapat Abu Zur’ah al-Razi, katanya: `Rasulullah s.a.w. wafat dengan meninggalkan 114 000 yang mendengar dan meriwayatkan hadis daripada baginda.

Bilangan Tabaqat Sahabat

Ulama berbeza pendapat berhubung dengan tabaqat sahabat.  Ada yang membahagikan berdasarkan kepada dahulunya memeluk Islam, hijrah atau menyertai sesuatu peristiwa penting.  Ada juga ulama menentukan tabaqat berdasarkan perkiraan lain.  Semuanya itu menurut ijtihad masing-masing.

 1. Ibnu Sa’ad membahagikan kepada lima tabaqat
 2. Al-Hakim membahagikan kepada dua belas tabaqat

Sahabat Yang Paling Utama

Sahabat yang paling utama secara mutlak ialah Abu Bakar al-Siddiq. Kemudian Umar al-Khattab dengan ijma’ orang Islam.  Kemudian diikuti dengan `Uthman kemudian `Ali mengikut pendapat jumhur Ahli Sunnah kemudian sahabat sepuluh yang dijamin syurga (Nota: Kesemua sahabat berdasarkan ayat-ayat Quran dijamin masuk syurga-At Taubah, ayat 100. Yang dimaksudkan di sini ialah jaminan kepada sepuluh orang sahabat itu disebutkan secara khusus dalam satu hadis), kemudian ahli Badr kemudian ahli Uhud dan ahli Bay’ah Ridwan.

Sahabat Pertama Memeluk Islam

 1. Dari kalangan lelaki yang merdeka: Abu Bakar al-Siddiq.
 2. Dari kalangan kanak-kanak: `Ali bin Abi Talib
 3. Dari kalangan wanita: Khadijah, Ummu al-Mu’minim
 4. Dari kalangan hamba bebasan: Zayd bin Harithah
 5. Dari kalangan hamba: Bilal in Rabah

Sahabat Terakhir Meninggal Dunia

Sahabat terakhir meninggal dunia ialah Abu al-Tufayl `Amir bin Wathilah al-Laythi. Beliau meninggal dunia pada tahun 100H di Mekah.  Malah dikatakan kemudian daripada itu lagi.  Sahabat yang terakhir meninggal pada tahun 93 H di Basrah.

Kitab-Kitab Yang Masyhur Tentang Sahabat

 1. “Al-Isaabah Fi Tamyiz al-Sahabah” oleh Hafiz Ibn Hajar al-`Asqalani.
 2. “Usd al-Ghabah Fii Ma’rifah al-Sahaabah” oleh `Ali bin Muhammad al-Jazari yang terkenal dengan Ibn al-Athir.
 3. “Al-Istii’aab Fii Asmaa’ al-Ashaab” oleh Ibnu `Abd al-Barr

 

Check Also

Sesi 40 – Mengenali Perawi Thiqah Yang Mengalami Ikhtilat

Ust Mohd Hanief Awang Yahaya – 29- Feb-16     MENGENALI PERAWI THIQAH YANG MENGALAMI …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *