Klik Untuk Ke Laman Darulkautsar Indeks

Sesi 35 – Riwayah Al-Abnaa ‘An Al-Aabaa, Riwayah Al-Abna ‘An An-Aba, Al-Mudabbah Wa Riwayah Al-Aqran


Notice: Undefined index: tie_hide_meta in /home/darulkautsar/public_html/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/meta-post.php on line 3

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/darulkautsar/public_html/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/meta-post.php on line 3
Ust Mohd Hanief Awang Yahaya – 24- Jan-16

 

 

RIWAYAH AL-ABNAA ‘AN AL-AABAA

RIWAYAH AL-ABNA `AN AL-ABA

Definisi

Terdapat di dalam sanad hadis seorang anak meriwayatkan daripada bapanya sahaja atau daripada bapanya daripada datuknya.

Bahagiannya Yang Paling Penting

Bahagian periwayatan ini yang paling penting ialah yang tidak disebutkan nama bapa atau datuk kerana ia memerlukan kepada kajian untuk mengetahuinya.

Bahagian-Bahagiannya

Ada dua:

 1. Periwayatan anak daripada bapanya sahaja iaitu tanpa meriwayatkan daripada datuk. Ini yang banyak berlaku.  Contohnya seperti riwayat Abu al-`Ushara’ daripada bapanya.
 2. Periwayatan seorang perawi daripada bapanya daripada datuknya atau daripada bapanya daripada datuknya dan sehingga ke atas.  Contohnya seperti riwayat `Amr bin Shu’ayb daripada bapanya daripada datuknya.

Antara Faedahnya

 1. Mengkaji dan menyelidik bagi mengetahui nama bapa atau datuk bila tidak dinyatakan dengan jelas.
 2. Menjelaskan siapakah yang dimaksudkan dengan datuk. Adakah itu datuk kepada anak atau datuk kepada bapa.

Kitab-Kitab Yang Paling Masyhur

 1. “Raiwayah al-Abna’ `An Aba`ihim” oleh Abu Nasr `Ubaydullah bin Sa’id al-Wa`ili.
 2. “Juz`Man Rawa `An Abihi `An Jaddih” oleh Ibn Abi Khaythamah
 3. “Kitab al-Washy al-Mu’lim Fi Man Rawa `An Abihi `An Jaddihi `An a-Nabiyy s.a.w.” karangan al-Hafiz al-`Ala`i.

 

AL-MUDABBAJ WA RIWAYAH AL-AQRAN

Definisi al-Aqran

Bahasa: “al-Aqran” jama’ “qarin” dengan makna orang sentiasa mendampingi temannya, sebagaimana disebutkan dalam al-Qamus al-Muhit.

Istilah: Perawi-perawi yang hampir sama dari segi umur dan sanad.

Definisi Riwayah al-Aqran

Salah seorang “qarin” yang meriwayatkan daripada seorang lagi. Seperti riwayat Sulayman al-Taymi daripada Mis’ar bin Kidam. Mereka berdua adalah qarin tetapi tidak diketahui Mis’ar ada meriwayatkan daripada al-Taymi.

Definisi al-Mudabbaj

Bahasa: Kata nama objek daripada “Tadbij” dengan makna menghiaskan. “Tadbij” itu berasal daripada perkataan “Dibajatay al-Wajh” iaitu dua belah pipi seolah-olah dinamakan “al-Mudabbaj” kerana persamaan antara-antara perawi dengan orang yang diriwayatkan daripadanya sebagaimana persamaan pada dua pipi. Istilah: dua orang qarin yang saling meriwayatkan hadis antara satu sama lain .

Contoh al-Mudabbaj

 1. Pada Sahabat riwayat `A`ishah daripada Ab Hurayrah dan riwayat Abu Hurairah daripada `A’ishah.
 2. Pada tabi’in: riwayat al-Zuhri daripada `Umar bin `Abd al-`Aziz dan riwayat `Umar bin `Abd al-‘Aziz daripada al-Zuhri
 3. Pada tabi’in al-Tabi’in: riwayat Malik daripada al-Awza’i dan riwayat al-Awza’i daripada Malik.

Antara Faedahnya

 1. Supaya tidak disangka terdapat penambahan perawi pada sanad
 2. Supaya tidak disangka lafaz (‘an) ditukar dengan lafaz (waw)

Kitab-Kitab Yang Terkenal

 1. “Al’ Mudabbaj” oleh al-Daruqutni
 2. “Riwayah al-Aqran” oleh Abu al-Shaykh al-Ashfahani.

Check Also

Sesi 40 – Mengenali Perawi Thiqah Yang Mengalami Ikhtilat

Ust Mohd Hanief Awang Yahaya – 29- Feb-16     MENGENALI PERAWI THIQAH YANG MENGALAMI …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *