Klik Untuk Ke Laman Darulkautsar Indeks

Lanjutan – Rijalul Hadis

Ilmu Rijal Hadis: Satu Pengenalan
Kedudukan Sahabat Sebagai Generasi Hadis Yang Pertama
Tabi`in: Generasi Hadis Yang Kedua
Martabat–Martabat Para Perawi
Perawi Yang Tidak Diketahui Tentang Keadilan Dan Ketepatannya (Majhul)
‘Abdullah Bin Zakwan
Muhammad Bin Basysyar
Perawi-Perawi Utama Daripada Abu Hurairah
Tujuh Perawi Hadis Terbanyak
‘Amrah Binti ‘Abdul Rahman Bin S’ad Bin Zurarah
Nafi’ Mawla Ibn ‘Umar Dan Tabaqat Murid-Muridnya
Hafs Bin Ghiyath
Ja`far Bin Sulaiman Al-Dhuba`i Al-Basri
Hakim Bin Jubair
Ismail Bin Musa Al-Fazari
Iman Al-Humaidi
Abdullah Bin Yusuf Al-Tinnisi

Check Also

Ja’far bin Sulaiman al-Dhuba’i al-Basri

Beliau seorang yang benar, zahid tetapi mempunyai fahaman Syiah. Ahmad berkata: Dia tidak mempunyai masalah. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *