Klik Untuk Ke Laman Darulkautsar Indeks

Kitab Tauhid

Sesi 1 – Bab Kitab Sanggahan Terhadap al-Jahmiyyah Dan Selain Mereka – al-Tauhid
Sesi 2 – Bab Firman Allah { Katakanlah ( Wahai Muhammad) : ”Serukanlah Nama ”Allah” Atau Nama ”Ar-Rahman”, Yang Mana Sahaja Kamu Serukan ( Dari Kedua-Dua Nama Itu Adalah Baik Belaka ); Kerana Allah Mempunyai Banyak Nama-Nama Baik Serta Mulia
Sesi 3 – Bab Firman { Yang Maha Selamat Sejahtera ( Dari Segala Kekurangan ) ; Yang Maha Melimpahkan Keamanan }
Sesi 4 – Bab Firman Allah Ta’ala { Dialah Tuhan Yang Menjadikan Langit-Langit Dan Bumi Dengan Kebenaran }
Sesi 5 – Bab Tuhan Yang Membolak-Balikkan Hati-hati Mereka Dan Firman Allah Ta’ala { Dan Kami Bolak-Balikkan Hati-Hati Dan Mata-Mata Mereka }
Sesi 6 – Bab Tentang Apa yang Disebutkan Berhubung Dengan Zat Sifat-Sifat Dan Nama-Nama Allah.
Sesi 7 – Bab Firman Allah Ta’ala { Dia Menakutkan Kamu Dengan Dirinya} dan Firmannya { engkau Mengetahui Apa yang Ada Pada Diriku, Sedangkan Aku Tidak Mengetahui Apa Yang Ada Pada Dirimu}
Sesi 8 – Bab Firman Allah Ta’ala { Dan Supaya Engkau Dibuat Di Hadapan Mataku}, (Yakni) Dibesarkan (Dengan Pengawasan-Ku) Dan Firmannya {Kapal (Nuh) Itu Belayar Mengikut Mata-Mata Kami }
Sesi 9 – Bab Firman Allah Ta’ala { Kepada Apa Yang Aku Telah Jadikan Dengan Dua Tanganku }
Sesi 10 – Bab Firmannya { Ketika Itu Arashnya Di Atas Air }, { Dialah Tuhan Yang Mempunyai Arasy Yang Agung}.
Sesi 11 – Sambungan Bab Firman Allah Ta’ala { Kepada Apa Yang Aku Telah Jadikan Dengan Dua Tanganku }
Sesi 12 – Bab Firman Allah Ta’ala Banyak Muka Pada hari Itu Berseri-seri Memandang Kepada Tuhannya.
Sesi 13 – Sambungan Bab Firman Allah Ta’ala Banyak Muka Pada hari Itu Berseri-seri Memandang Kepada Tuhannya
Sesi 14 – Sambungan Bab Firman Allah Ta’ala Banyak Muka Pada hari Itu Berseri-seri Memandang Kepada Tuhannya.
Sesi 15 – Sambungan Bab Firman Allah Ta’ala Banyak Muka Pada hari Itu Berseri-seri Memandang Kepada Tuhannya. & Bab Berkenaan Dengan Firman Allah Taala { Sesungguhnya Rahmat Allah Dekat Kepada Orang-orang Yang Memperbaiki Amalannya}
Sesi 16 – Sambungan Bab Berkenaan Dengan Firman Allah Taala { Sesungguhnya Rahmat Allah Dekat Kepada Orang-orang Yang Memperbaiki Amalannya}
Sesi 17 – Bab Hadis Tentang Menjadikan Langit-Langit, Bumi Dan Lain-Lain Makhluk Dan Ia Adalah Perbuatan Rabb Dan Perintahnya
Sesi 18 – Bab Tentang Kehendak dan Kemahuan Allah, Dan Firman Allah Taala { Dan Tiadalah Kamu Berkemahuan ( Melakukkan Sesuatu Perkara ) Melainkan Dengan Cara Yang Dihendaki Allah}
Sesi 19 – Sambungan Bab Tentang Kehendak dan Kemahuan Allah, Dan Firman Allah Taala { Dan Tiadalah Kamu Berkemahuan ( Melakukakan Sesuatu Perkara ) Melainkan Dengan Cara Yang Dihendaki Allah}
Sesi 20 – Bab Firman Allah Taala Dan Tidak Berfaedah Syafaat Di Sisi Allah Kecuali Bagi Orang Yang Telah Diizinkan Itu Dengan Penuh Perasaan Takut Dan Bimbang
Sesi 21 – Bab Kalam Tuhan Dengan Jibril Dan Seruan Allah Terhadap Malaikat
Sesi 22 – Bab Firman Allah Taala { Dia (Allah) Menurunkannya Dengan Ilmu-Nya, Dan Malaikat Juga Turut Menjadi Saksi
Sesi 23 – Bab Firman Allah Mereka Mahu Menukar Kalam Allah
Sesi 24 – Bab Percakapan Tuhan Pada Hari Kiamat Dengan Para Nabi Dan Selain Mereka
Sesi 25 – Sambungan Bab Percakapan Tuhan Pada Hari Kiamat Dengan Para Nabi Dan Selain Mereka
Sesi 26 – Sambungan Bab Firman-Nya ” Dan Allah Telah Berkata-Kata Kepada Nabi Musa Dengan Kata-Kata (Secara Langsung, Tidak Ada Perantaraan)
Sesi 27 – Bab Percakapan Tuhan Dengan Ahli Syurga & Bab Mengingati Allah Supaya Berlaku Sesuatu Perkara Dan Hamba Mengingati (ALLAH)/ Berzikir Dengan Berdoa Dan Bertadarru’ Dan Menyampaikan Risalah Dan Penyampaian
Sesi 28 – Bab Firman Allah s.w.t. ” Maka Janganlah Kamu Menjadikan Sekutu-Sekutu Bagi Allah
Sesi 29 – Bab Firman Allah s.w.t. ” Dan Tidaklah Kamu Bersembunyi”, Ketika Melakukan Dosa Ataupun Apa-Apa Yang Dilarang Oleh Allah) Bukanlah Kerna...
Sesi 30 – Bab Firman Allah Taala ” Setiap Ketika Dia (Allah Berada) Dalam Urusan-Nya” Dan ”Tidaklah Datang Kepada Mereka Apa-Apa Peringatan Daripada Tuhan Mereka Yang Baru’
Sesi 31 – Bab Firman Allah Taala ” Dan Tuturkanlah Perkataan Kamu Dengan Perlahan Atau Dengan Nyaring, ( Sama Sahaja Keadaannya Kepada Allah), Kerana Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Akan Segala (isi Hati) Yang Terkandung Di Dalam Dada.
Sesi 32 – Bab Sabda Nabi s.a.w. : Seorang Yang Allah Berikan Al-Quran Kepadanya, Dia Berdiri Membaca Al-Quran Pada Malam Dan Siang Dan Seorang Yang Lain Pula Berkata : ” Kalaulah Diberikan Kepadaku Seperti Yang Telah Diberikan Kepada Dia Ini Pasti Akan Ku Lakukan Seperti Yang Dilakukannya.
Sesi 33 – Bab Firman Allah ” Katakan ! Bawalah Taurat Lalu Bacalah Taurat Itu Jika Kamu Memang Benar ” & Bab Nabi s.a.w. Menamakan Sembahyang Bagi Orang Yang Tidak Membaca Fatihah Al-Kitab
Sesi 34 – Bab Keharusan Mentafsirkan Taurat Dan Kitab-Kitab Allah Dengan Bhasa Arab Dan Selainnya...
Sesi 35 – Bab Firman Allah ( Bacalah Apa Yang Termudah Daripada Al-Quran)...
Sesi 36 – Bab Firman Allah Taala Dan (Ingatlah) Kami Akan Mengadakan Neraca Timbangan Yang Adil...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *