Klik Untuk Ke Laman Darulkautsar Indeks

Kitab Pemerintahan

Sesi 1 – Bab Kitab Pemerintahan & Bab Firman Allah: Taatlah Kamu Kepada Allah Dan Taatlah Kamu Kepada Rasulnya Dan Kepada Pemerintah Dari Kalangan Kamu & Bab Pemimpin-Pemimpin Itu Adalah Dari Kalangan Quraisy.
Sesi 2 – Bab Pahala Orang Yang Memerintah Dengan Bijaksana & Bab Dengar Dan Patuh Kepada Pemerintah Selagi Tidak Merupakan Maksiat
Sesi 3 – Bab Orang Yang Dilantik Menjadi Pemerintah Lalu Dia Tidak Berkelakuan Baik Atau Tidak Ikhlas Dalam Pemerintahannya.
Sesi 4 – Bab Hakim Boleh Memutuskan Hukuman Bunuh Ke Atas Orang Yang Wajib Dibunuh Tanpa Imam Atau Pemimpin Atasannya.
Sesi 5 – Bab Mengadakan Saksi Terhadap Tulisan Yang Bercop.
Sesi 6 – Bab Bilakah Seseorang Itu Layak Untuk Memegang Jawatan Hakim & Bab Tentang Habuan Hakim Dan Pegawai-Pegawai Pemerintah. Syuraih Mengambil Gaji Kerana Jawatan Hakim. A’syah Berkata: Pemegang Wasiat Boleh Memakan Mengikut Kadar Upah Pekerjaannya. Abu Bakar Dan Umar Juga Memakan Habuan Pekerjaan Mereka.
Sesi 7 – Bab Nasihat Imam Kepada Orang-Orang Yang Membawa Kes Kepadanya.(Pada Ketika Berlaku Dakwaan) & Bab Kesaksian Ada Pada Hakim Pada Ketika Dia Memegang Jawatan Hakim Atau Sebelum Itu Untuk Sesiapa Yang Ada Kes.
Sesi 8 – Bab Perintah Penguasa / Khalifah Apabila Dia Menghantar Dua Orang Gabenor Ke Suatu Tempat Supaya Mereka Saling Mentaati Dan Tidak Saling Menderhakai...
Sesi 9 – Bab Larangan Memuji Pemerintah Dan Apabila Keluar Dia Berkata Tidak Seperti Yang Diucapkan Di Hadapan Pemerintah Itu & Bab Membuat Keputusan Terhadap Orang Yang Tidak Ada...
Sesi 10 – Bab Jika Pemerintah Memutuskan Dengan Zalim & Bab Pemimpin Datang Kepada Suatu Kaum Lalu Dia Mendamaikan Antara Mereka.
Sesi 11 – Syarahan Bab Orang Yang Tidak Menghiraukan Celaan Orang Yang Tidak Mengetahui Tentang Pemerintah...
Sesi 12 – Bab Imam Menyoal Siasat Pegawai-Pegawainya. & Bab Orang Dalam / Setiausaha Sulit Bagi Seseorang Pemimpin Dan Ahli Mesyuaratnya & Bab Bagaimana Imam Berbai`ah Dengan Orang Ramai.
Sesi 13 – Sambungan Bab Bagaimana Pemimpin Berbai’ah Dengan Orang Ramai & Bab Orang Yang Berbai`ah Dua Kali & Bab Bai`ah Orang `Arab Pendalaman.
Sesi 14 – Bab Bai’ah Budak Kecil & Bab Orang Yang Telah Berbai’ah Kemudian Meminta Bai`ahnya Dibatalkan & Bab Orang Yang Berbai`ah Kepada Seseorang Tidak Tidak Dia Membai`ahnya Kecuali Kerana Dunia
Sesi 15 – Bab Perlantikan Khalifah
Sesi 16 – Sambungan Bab Perlantikan Khalifah
Sesi 17 – Bab Mengeluarkan Musuh Dan Orang-Orang Yang Disyaki Daripada Rumah Selepas Mengenali Mereka & Bab Adakah Imam Boleh Menghalang Orang Bercakap, Ziarah Dan Sebagainya Dengan Ahli Maksiat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *