Klik Untuk Ke Laman Darulkautsar Indeks

Kitab Jual Beli

Sesi 1 – Bab Tidak Sah Jual Beli Mulamasah Dan Murtabazah & Bab Tidak Sah Jual Beli Menggunakan Anak Batu Dan Jual Beli Barang Yang Ada Unsur Tipu Daya Di Dalamnya.
Sesi 2 – Bab Haram Menjual Anak Kepada Binatang Yang Masih Berada Di Dalam Kandungan & Bab Haram Seseorang Menjual Di Atas Jualan Saudaranya Dan Haram Menawar Atas Tawaran Seseorang Dan Haram Melakukan Najsy Dan Haram Tashriyah & Bab Larangan Dari Menyambut Orang-Orang Yang Membawa Barangan Dari Luar Untuk Masuk Ke Bandar & Bab Haram Orang Bandar Menjual Untuk Orang Luar Bandar
Sesi 3 – Bab Hukum Menjual Binatang Yang Ditahan Susunya Dalam Labu Susu
Sesi 4 – Bab Tidak Sah Menjual Barang Sebelum Diterima & Bab Haram Menjual Selonggok Tamar Yang Tidak Diketahui Berapa Sukatannya Dengan Tamar Yang Bersukat
Sesi 5 – Bab Adanya Khiar Majlis Untuk Dua Pihak Yang Melakukan Jual Beli & Bab Orang Yang Ditipu Dalam Jual Beli
Sesi 6 – Bab Larangan Menjual Buah Sebelum Nyata Baiknya Tanpa Syarat Dipotong
Sesi 7 – Bab Pengharaman Menukar Buah Tamar Yang Masih Di Atas Pokok Dengan Tamar Yang Sudah Dipetik Kecuali Dalam Bab `Araya.
Sesi 8 – Bab Orang Yang Menjual Pokok Kurma Yang Ada Padanya Buah Kurma & Bab Larangan Dari Melakukan Muhaqalah Dan Muzabanah Dan Dari Mukhabarah Dan Menjual Buah Sebelum Nyata Baiknya Dan Menjual Mu`awamah Iaitu Menjual Selama Beberapa Tahun.
Sesi 9 – Bab Menyewakan Tanah & Bab Menyewakan Tanah Dengan Makanan & Bab Menyewakan Tanah Dengan Makanan Dengan Emas Dan Perak & Bab Tentang Muzaara`ah Dan Penyewaan & Bab Tanah Yang Diberikan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *