[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net [] http://www.darulkautsar.net/studios/

Abu Daud – Syarah Hadith – Kitab Pusaka – Sesi 11 – 29-Jan-2019

Bab – Tentang Sumpah Setia Yang Sedia Di Maklum

Disampaikan Oleh Maulana Muhammad Asri Yusoff

Kota Bharu, Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:10 : Terjemahan Matan Hadits

2- 00:10:26 : Bab Tentang Sumpah Setia Yang Sedia Di Maklum

3- 00:12:11 : Alif Lam Li Ahlizzinni, Sumpah Janji Setia Pada Zaman Jahiliah

4- 00:23:02 : Sumpah Setia Kepada Kedua Belah Pehak Yang Berlaku Semasa Jahiliah

5- 00:25:52 : Kitab Tahqik Hadits Berbeza-Beza

6- 00:29:06 : Jubair Bin Mut’em

7- 00:35:47 : Tidak Ada Sumpah Setia Di Masa Jahiliah

8- 00:39:36 : Nabi s.a.w Menjalin Dua Ikatan Yang Setia Dari Muhajirin Dan Ansor

9- 00:50:13 : Bab Tentang Isteri Menerima Dari Diat Suaminya

10- 01:05:14 : Dhohhak Bin Sufian Al-Kilabi

11- 01:08:13 : Isteri Menerima Diat Suaminya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation