[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/
Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Fadhail Sahabat – Sesi 13 – 16-Jan-06
Bab : Manaqib Jarir Bin Abdullah al-Bajali r.a
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:06 : Terjemahan Matan Hadits

2- 18:42 : Bab Manaqib Jarir Bin Abdullah al-Bajali r.a dan Hadits no 2 ini termasuk Kesilapan Perawi

3- 27:25 : Bab Manaqib Huzaifah Bin al-Yaman al-Absiy r.a

4- 31:18 : Bab Manaqib Hendun Binti Utbah Bin Rabi’ah r.a

5- 42:34 : Bab Manaqib Zaid Bin Amr Bin Nufail r.a

6- 51:04 : Bab Binaan Ka’bah

7- 53:05 : Bab Hari-Hari pada Masa Jahiliah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation