[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MYS )

www.darulkautsar.net
Kuliah Sunan Abi Daud : Kitab Thalak : Sesi 36 -28 Jan 2014 –
Bab:Isteri Yang Dicerai Putus (Talak Tiga) (dan seterusnya).
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff
Di Masjid Muhammadi, Kota Bharu Kelantan
– www.darulkautsar.net

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:06 : Terjemahan

2- 48:35 : Hudud Tidak Boleh Dilaksanakan Dengan Adanya Syubhat

3- 55:58 : Membunuh Anak Adalah Dosa Besar Dan Satu Kerugian Ummah.

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MYS )

Kuliah Sunan Abi Daud : Kitab Thalak : Sesi 35 -05 Nov 2013 –
Bab: Iddah Perempuan Yang Mengandung (dan seterusnya).
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff
Di Masjid Muhammadi Kota Bharu Kelantan
– www.darulkautsar.net

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:07 : Terjemahan

2- 33:55 : Sunnah Nabi s.a.w Kahwin Ramai.

3- 56:21 : Iddah Perempuan Yang Mengandung

4- 1:21:39 : Hikmat Hak Tolak Diberikan Kepada Suami

5- 1:27:56 : Cina Buta

 

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MYS )

Kuliah Sunan Abi Daud : Kitab Thalak : Sesi 34 -29 Okt 2013 –
Bab: Perempuan Yanag Kematian Suami, Bolehkan Dia Berpindah (dan seterusnya).
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff
Di Masjid Muhammadi Kota Bharu Kelantan
– www.darulkautsar.net

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 15:34 Adakah Perempuan Yang Kematian Suami Boleh Keluar Atau Berpindah Dari Rumah Suaminya.

2- 1:21:52 Perempuan Yang Kematian Suaminya Wajib Berkabung.

3- 1:28:14 Perkara-Perkara Yang Perlu Dijauhi Oleh Perempuan Yang Beriddah Semasa Iddahnya

 

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MYS )

Kuliah Sunan Abi Daud : Kitab Thalak : Sesi 33 -22 Okt 2013 –
Bab: Perkabungan Perempuan Yanag Kematian Suami (dan seterusnya).
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff
Di Masjid Muhammadi Kota Bharu Kelantan
– www.darulkautsar.net

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 22:17 Kepentingan Dan Kedudukan Suami.

2- 1:02:20 Cara Berkabung Zaman Jahiliyah.

 

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MYS )

Kuliah Sunan Abi Daud : Kitab Thalak : Sesi 32 -8 Okt 2013 –
Bab: Orang Yang Membantah Fatimah Kerana Mengemukakan Hadis Itu (dan seterusnya).
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff
Di Masjid Muhammadi Kota Bharu Kelantan
– www.darulkautsar.net

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 32:39 Hadits Tidak Boleh Ditolak Dengan Pendapat.

2- 1:02:00 Khilaf Ulama’ Adakah Perempuan Yang Beriddah Boleh Keluar Waktu Siang.

 

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MYS )

http://www.darulkautsar.net
Kitab Thalak.
Bab Tentang Nafkah Perempuan Yang Dicerai (putus)…(dan seterusnya)
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kuliah Sunan Abi Daud : kitab Thalak : Sesi 31 – 011013 –
Di Masjid Muhammadi

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 1:04 Khilaf Ulama’ Berkenaan Adakah Perempuan Yang Dicerai Putus Berhak Mendapat Nafkah Dan Tempat Tinggal Dari Suaminya.

2- 1:12:42 Hadits Yang Bercanggah Dengan Al-Quran Dan Sunnah Nabi SAW Tidak Boleh Dipakai.

 

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MYS )

http://www.darulkautsar.net
Kitab Thalak.
Bab Tentang Nafkah Perempuan Yang Dicerai (putus)…(dan seterusnya)
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kuliah Sunan Abi Daud : kitab Thalak : Sesi 30 – 240913 –
Di Masjid Muhammadi

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 29:43 Terjatuh Thalak Dalam Keadaan Ghaib.

2- 38:04 Batasan Pergaulan Lelaki Dan Perempuan

3- 53:50 Mu’awiah Termasuk Di Kalangan Muhajirin Bukan Anshari

4- 1:03:33 Khilaf Ulama’ Berkenaan Adakah Perempuan Yang Dicerai Putus Berhak Mendapat Nafkah Dan Tempat Tinggal Dari Suaminya.

 

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MYS )
http://www.darulkautsar.net
Kitab Thalak.
Bab Tentang Iddah Perempuan Yang Dicerai…(dan seterusnya)
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kuliah Sunan Abi Daud : kitab Thalak : Sesi 29 – 170913 –
Di Masjid Muhammadi

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- Terjemahan Bab Tentang Iddah Perempuan Yang Dicerai.

2- Terjemahan Bab Pemansukhan Apa-Apa Yang Dikecualikan Daripada Iddah Perempuan-Perempuan Yang Diceraikan.

3- Terjemahan Bab Rujuk.

4- Terjemahan Bab Nafqah Terhadap Perempuan Yang Dicerai Dengan Perceraian Yang Putus.

5- Syarahan Bab Tentang Iddah Perempuan Yang Dicerai.

6- Syarahan Bab Pemansukhan Apa-Apa Yang Dikecualikan Daripada Iddah Perempuan-Perempuan Yang Diceraikan.

7- Syarahan Bab Rujuk.

 

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MYS )
http://www.darulkautsar.net
Kitab Thalak.
Bab Siapakah Yang Lebih Berhak Untuk Menjaga Anak…(dan seterusnya)
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kuliah Sunan Abi Daud : kitab Thalak : Sesi 28 – 100913 –
Di Masjid Muhammadi

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- Terjemahan Bab Siapakah Yang Lebih Berhak Untuk Menjaga Anak.

2- Terjemahan Bab Iddah Perempuan Yang Dicerai.

3- Terjemahan Bab Perempuan-Perempuan Yang Dikecualikan Daripada Iddah Perempuan-Perempuan Yang Diceraikan.

4- Syarahan Bab Siapakah Yang Lebih Berhak Untuk Menjaga Anak.

5- Ulama’-Ulama’ Terima Baik Ibnu Al-Qayyim Dan Ibnu Taimiyah.

6- Penyakit Ta’sub.

7- Jaminan Kerajaan Islam Kepada Rakyat.

8- ‘Asma’ Binti Umais Orang Yang Mengurus Jenazah Fatimah ra.

 

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MYS )
http://www.darulkautsar.net
Kitab Thalak.
Bab Anak Adalah Kepunyaan Suami Yang Sah…(dan seterusnya)
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kuliah Sunan Abi Daud : kitab Thalak : Sesi 27 – 030913 –
Di Masjid Muhammadi

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- Terjemahan Bab Anak Adalah Kepunyaan Suami Yang Sah.

2- Terjemahan Bab Siapakah Yang Lebih Berhak Menjaga Anak.

3- Syarahan Bab Anak Adalah Kepunyaan Suami Yang Sah.

4- Hukuman Orang Yang Berzina.