[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )
 
 
Sahih Muslim – Syarah Hadith – Kitab Fadhail Sahabat – Sesi 32 – 01-Feb-12
 
Bab : Antara Kelebihan Anshor r.a
 
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
 
Kota Bharu Kelantan
 
KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN
 
 
 
 

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/

Sahih Muslim – Syarah Hadith – Kitab Fadhail Sahabat – Sesi 31 – 18-Jan-12

Bab : Antara Kelebihan Ja’far. Dan Asma’ Binti ‘Umais r.a

Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.

Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:05 : Terjemahan Matan Hadits

2- 00:24:20 : Bab Kelebihan Ja’far. Dan Asma’ Binti ‘Umais r.a

3- 00:48:40 : Berdasarkan Hadits ini Menunjukkan Sabat-sabat perempun Banyak yang tak pakai purdah

4- 00:50:53 : Sebesar-besar Wali Tidak boleh Sama Sekecil-kecil Sahabat

5- 00:51:39 : Maksud Perkataan Kazaba Dalam Hadits

6- 00:54:53 : Sifat Para Sahabat Jika Ada Sesuatu Kemusykilan Selalu Mereka Bertanya

7- 01:06:30 : Bab Diantara Kelebihan Salman,Bilal Dan Suhail r.a

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )
 
 
Sahih Muslim – Syarah Hadith – Kitab Fadhail Sahabat – Sesi 30 – 11-Jan-12
 
Bab : Antara Kelebihan Abu Sufian Bin Harb r.a
 
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
 
Kota Bharu Kelantan
 
KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN
 
 
 
 

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/

 

Sahih Muslim – Syarah Hadith – Kitab Fadhail Sahabat – Sesi 29 – 04-Jan-12

Bab : Antara Kelebihan Abu Musa Dan Abu ‘Amir Al-Asy ‘Ariyyain r.a

Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.

Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:18 : Terjemahan Matan Hadits

2- 13:05 : Bab Antara Kelebihan Ahli Ashabusy Syajarah r.a

3- 20:17 : Bab Antara Kelebihan Abu Musa Dan Abu ‘Amir Al-Asy ‘Ariyyain r.a

4- 45:26 : Adab Berdoa Perlu Ada Wuduk, Angkat Tangan ketika Berdoa dan Sapu muka selepas Berdoa

5- 48:30 : Kelebihan Abu Musa r.a

6- 53:25 : Bab Antara Kelebihan Golongan Asy-‘Ariyyin r.a

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )
 
 
Sahih Muslim – Syarah Hadith – Kitab Fadhail Sahabat – Sesi 28 – 24-Dis-11
 
Bab : Antara Kelebihan Abu Hurairah r.a
 
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
 
Kota Bharu Kelantan
 
KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN
 
 
 

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/

Sahih Muslim – Syarah Hadith – Kitab Fadhail Sahabat – Sesi 26 – 14-Dis-11

Bab : Antara Kelebihan Anas Bin Malik r.a

Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.

Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:10 : Bab Antara Kelebihan Anas Bin Malik r.a

2- 00:09:50 : Pengajaran Pada Hadits ini

3- 00:25:54 : Kelebihan Anas Bin Malik r.a

4- 00:31:04 : Bab Antara Kelebihan Abdullah Bin Salam r.a

5- 00:58:40 : Terjemahan Matan Hadis

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )
 
Sahih Muslim – Syarah Hadith – Kitab Fadhail Sahabat – Sesi 25 – 07-Dis-11
Bab : Antara Kelebihan Jarir Bin Abdillah r.a
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kota Bharu Kelantan
KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/

Sahih Muslim – Syarah Hadith – Kitab Fadhail Sahabat – Sesi 24 – 30-Nov-11

Bab : Antara Kelebihan Abu Zar r.a

Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.

Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:08 : Terjemahan Matan Hadits

2- 33:30 : Bab Antara Kelebihan Abu Zar r.a

3- 37:00 : Golongan Al-Ghifari

4- 41:51 : Kisah Riwayat Islam Abu Zar r.a, Sanad Sahih Tetapi Isinya Belum lagi Sahih

5- 56:20 : Perawi Boleh Tersalah

6- 01:04:02 : Mutawatir Qur’an

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/

Sahih Muslim – Syarah Hadith – Kitab Fadhail Sahabat – Sesi 23 – 23-Nov-11

Bab : Antara Kelebihan Sa’ad Bin Mu’az r.a

Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.

Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:30 : Terjemahan Matan Hadits

2- 05:10 : Bab Antara Kelebihan Sa’ad Bin Mu’az r.a,Maksud Arsyurrahman,Goncangan Arasy

3- 27:30 : Kelebihan Sa’ad Bin Mu’az r.a

4- 34:00 : Bab Antara Kelebihan Abi Dujanah,Simak Bin Kharasyah r.a

5- 38:20 : Bab Antara Kelebihan Abdullah Bin Amar Bin Haram r.a ( Ayah Kepada Jabir Bin Abdillah r.a )

6- 39:57 : Hukum Cukur Kepala

7- 41:29 : Kelebihan Abdullah Bin Amar Bin Haram r.a

8- 51:25 : Bab Antara Kelebihan Julaibib r.a