[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/

Sahih Muslim – Syarah Hadith – Kitab Fadhail Sahabat – Sesi 12 – 13-Jul-11

Bab : Antara Kelebihan Thalhah Dan Zubair r.a

Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.

Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:15 : Terjemahan Matan Hadits

2- 19:04 : Bab Antara Kelebihan Zaid Bin Haritsah Dan ( Anaknya ) Usamah r.a

3- 43:44 : Antara Kesimpulan Yang Terdapat Pada Hadits Ini

4- 48:14 : Bab Kelebihan Abdullah Bin Ja’far r.a

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/

Sahih Muslim – Syarah Hadith – Kitab Fadhail Sahabat – Sesi 11 – 06-Jul-11

Bab : Antara Kelebihan Thalhah Dan Zubair r.a

Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.

Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:06 : Terjemahan Matan Hadits

2- 00:04:29 : Bab Antara Kelebihan Thalhah Dan Zubair r.a

3- 00:11:37 : Kesimpulan Hadits Ini Yang Dibuat Oleh Imam Nawawi

4- 00:21:20 : Nabi s.a.w Telah Sebut Zubair Seorang Yang Syahid

5- 00:27:47 : Bab Kelebihan Abi Ubaidah Al-Jarrah r.a

6- 00:36:05 : Bab Kelebihan Hasan Dan Husain r.a

7- 00:46:40 : Hadits Kisa’ Salah Satu Hadits Yang Dipegang Oleh Golongan Syi’ah

8- 01:00:10 : Sanad Hadits Kisa’ Yang Mana Dikatakan Paling Sahih Dalam Kitab Muslim

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/

Sahih Muslim – Syarah Hadith – Kitab Fadhail Sahabat – Sesi 10 – 29-Jun-11

Bab : Kelebihan Sa’an Bin Abi Waqqas r.a

Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.

Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:05 : Terjemahan Matan Hadits

2- 09:33 : Bab Kelebihan Sa’ad Bin Abi Waqqas r.a

3- 21:00 : Antara Ayat Al-Qur’an Yang Turun Dengan Sebab Sa’ad Bin Abi Waqqas r.a

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/

Sahih Muslim – Syarah Hadith – Kitab Fadhail Sahabat – Sesi 9 – 22-Jun-11

Bab : Kelebihan Sa’an Bin Abi Waqqas r.a

Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.

Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:07 : Terjemahan Matan Hadits

2- 27:31 : Kelebihan Saidina Ali r.a Dan Tentan Hadits Tsaqalain

3- 38:34 : Peringatan Hadits Tsaqalain Yang Paling jelas Hanya Hadits Ini

4- 42:16 : Bab Kelebihan Sa’an Bin Abi Waqqas r.a

5- 52:00 : Diantara Kesimpulan Hadits ini

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/

Sahih Muslim – Syarah Hadith – Kitab Fadhail Sahabat – Sesi 8 – 01-Jun-11

Bab : Kelebihan Ali Bin Abi Thalib r.a

Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.

Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:26 : Nabi s.a.w Bagi Bandera Kepada Saidina Ali r.a Pada Peperangan Khaibar

2- 07:17 : Kesimpulan Hadits-Hadits Ini

3- 16:15 : Hadits Ahlil Bait Nabi s.a.w

4- 25:08 : Hadits Tsaqalain, Dan Peringatan Nabi s.a.w Terhadap Ahlil Bait

5- 34:30 : Ahlul Bait Yang Di Maksudkan Dalam Al-Qur’an

6- 38:02 : Riwayat Yang Di Pegang Oleh Golongan Syi’ah Dalam Kitab Ahli Sunnah

7- 45:06 : Hadtis Tsaqalain Yang Dibahaskan Oleh Ulamak Ahli Sunnah

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MYS )

http://www.darulkautsar.net/ – http://darulkautsar.net/studios/
Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Solat – Sesi 62 – 07-Jan-12
Bab : Orang-Orang Yang Bermain Lembing Di Dalam Masjid..
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kota Bharu Kelantan

 

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

 

1- 00:09 : Terjemahan

2- 01:51 : Bab Orang-Orang Yang Bermain Lembing Di Dalam Masjid.

3- 48:18 : Masalah Nasikh Mansukh

4- 1:00:26 : Antara Pengajaran Dan Panduan Hadits

 

 

Sesi Soal Jawab :

 

1- 1:30:03 : Semasa Khutbah Boleh Pegang Lembing..?

2- 1:32:04 : Masalah Keritikan Terhadap Abu Hurairah..?

3- 1:49:06 : Hadits ” Penawar Untuk Dua Orang Bercinta Seperti Nikah ” Sahih Ke Tidak..?

4- 1:49:29 : Adakah Tidak Boleh Niat Beri’tikaf Dalam Surau..?

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/

Sahih Muslim – Syarah Hadith – Kitab Fadhail Sahabat – Sesi 7 – 25-Mei-11

Bab : Kelebihan Ali Bin Abi Thalib r.a

Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.

Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:06 : Terjemahan Matan Hadits

2- 00:23:35 : Bab Kelebihan Ali Bin Abi Thalib r.a

3- 00:24:40 : Hadits Yang Banyak Direka Oleh Musuh-Musuh Islam Ialah Hadits Mengenai Saidina Ali Bin Abi Thalib r.a

4- 00:26:20 : Nabi s.a.w Menetapkan Ali Di Madinah Ketika Nabi Pergi Berperang

5- 00:31:55 : Hadits Ini Adalah Hadits Yang Menjadi Pegangan Oleh Golongan Rawafiq,Imamiyah Dan Sekalian Golongan Syi’ah Tentang Khilafah Itu Adalah Hak Ali r.a

6- 00:37:30 : Hadits Ini Menunjukkan Bahawa Nabi Isa a.s Apabila Turun Di Akhir Zaman Dia Turun Sebagai Pemerintah Bukan Sebagai Nabi

7- 00:39:22 : Kelebihan Saidina Ali r.a

8- 00:42:25 : Maksud Hadits Ini, Muawiyah Bin Abi Sufian Memerentahkan Sa’ad Memaki Aba Turab ( Ali bin Abi Thalib )

9- 01:00:10 : Peperangan Khaibar Nabi s.a.w Serahkah Panji Islam Kepada Ali r.a

10- 01:03:28 : Nabi s.a.w Sanggup Mempertaruhkan Anak Cucunya Apabila Dicabar

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/

Sahih Muslim – Syarah Hadith – Kitab Fadhail Sahabat – Sesi 6 – 11-Mei-11

Bab : Kelebihan Utsman Bin Affan r.a

Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.

Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:06 : Terjemahan Matan Hadits

2- 00:22:25 : Bab Kelebihan Utsman Bin Affan r.a

3- 00:24:02 : Hadits Ini Diantara Dijadikan Hujjah Oleh Golongan Malikiyah Dan Selainya, Yang Berpendapat Paha Itu Bukan Aurat

4- 00:26:32 : Seseorang Pemimpin Boleh Bermesra Dengan Anak Beranak, Berlebih Kurang

5- 00:28:25 : Saidina Utsman Bin Affan Para Malaikat Malu Kepadanya

6- 00:32:29 : Ada Seorang Sahabat Mati Kerana Mandi Junub, Kerana Malu Bertanya

7- 00:35:35 : Nabi s.a.w Adalah Seorang Yang Paling Zahid, Dan Utsman Bin Affan Seorang Pemalu

8- 00:42:32 : Nabi s.a.w Sebut Saidina Utsman Bin Affan Adalah Seorang Ahli Syurga Dan Akan Difitnah Oleh Musuh-Musuh Islam

9- 00:57:00 : Imam Nawawi Buat Kesimpulan Hidits Ini

[NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN] (MAN)

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/

Sahih Muslim – Syarah Hadith – Kitab Fadhail Sahabat – Sesi 5 – 04-Mei-11

Bab : Kelebihan Saidina Umar Al-Khatthab r.a

Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.

Kota Bharu Kelantan

KLIK MINIT DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:12 : Terjemahan Matan Hadits ,Bab Kelebihan Saidina Umar Al-Khatthob r.a

2- 00:04:00 : Syaitan Lari Daripada Saidina Umar Al-Khatthob r.a

3- 00:05:06 : Sifat Nabi s.a.w Terhadap Sahabat-Sahabatnya

4- 00:13:52 : Perkara Yang Berkaitan Dengan Hijab

5- 00:19:03 : Suka Nabi s.a.w

6- 00:23:00 : Syaitan Lari Daripada Saidina Umar r.a

7- 00:27:50 : Dari Kalangan Ummat Dahulu Ada Muhaddasun, Dan Dari Kalangan Ummat Nabi Muhammad Adalah Umar r.a

8- 00:35:00 : Ketepatan Pendapat Saidina Umar r.a Dengan Al-Qur’an

9- 00:43:52 : Nabi s.a.w Tidak Solat Janazah Orang Munafiq

10- 00:47:50 : Hadits Ini Diantara Hadits Yang Musykil Diantara Hadits Bukhari Dan Muslim

11- 00:57:22 : Abdullah Ibnu Salun

12- 01:04:38 : Bagi Orang Yang Terima Hadits Ini Ada Alasannya, Tetapi Sangat Tipis