[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net [] http://www.darulkautsar.net/studios/

Abu Daud – Syarah Hadith – Kitab Wasiat – Sesi 9 – 18-Sep-2018

Bab – Wakaf Umar Al-Khattab

Maulana Muhammad Asri Yusoff

Kota Bharu, Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:11 : Matan Hadits

2- 00:03:39 : Terjemahan Matan Hadits

3- 00:13:55 : Bab Wakaf Umar Al-Khattab

4- 00:18:35 : Wakaf Mengikut Imam Abu Hanifah

5- 00:21:30 : Wakaf Umar r.a Terhadap Hartanya

6- 00:37:05 : Bab Sedekah Bagi Pehak Mayat

7- 01:03:47 : Amalan Si Mati Terputus Dengan Sebab Kematiannya, Kecuali 3 Perkara

8- 01:15:40 : Bacaan Al-Qur’an Kepada Si Mati Mengikut Mazhab Syafie

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net [] http://www.darulkautsar.net/studios/

Abu Daud – Syarah Hadith – Kitab Wasiat – Sesi 8 – 11-Sep-2018

Bab – Dalil Bahawa Kafan Itu Dari Harta Si Mati

Maulana Muhammad Asri Yusoff

Kota Bharu, Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:10 : Terjemahan Matan Hadits

2- 00:13:18 : Bab Dalil Bahawa Kafan Itu Dari Harta Si Mati

3- 00:20:05 : Khilaf Tentang Kain Kafan Dan Pengurusan Untuk Jinazah Diambil Daripada Keseluruhan Harta Si Mati

4- 00:23:32 : Cerita Mus’ab Bin Umair r.a Terbunuh Di Maidan Uhud

5- 00:30:19 : Hak Si Mati Terhadap Hartanya

6- 00:34:19 : Bab Hibah Seseorang Yang Dikembalikan Dalam Bentuk Wasiat Atau Warisan

7- 00:43:56 : Sebahagian Ulamak Mengatakan Tidak Boleh Mengambil Semula Barang Yang DiSedekahkan

8- 00:46:08 : Boleh Melakukan Ibadah Nazar Dan Haji Bagi Pehak Ibu Bapa Jika Mereka Tidak Sempat Melakukannya

9- 00:56:39 : Bab Seseorang Yang Memberi Wakaf

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net [] http://www.darulkautsar.net/studios/

Abu Daud – Syarah Hadith – Kitab Wasiat – Sesi 7 – 4-Sep-2018

Bab – Wasiat Untuk Pewaris

Maulana Muhammad Asri Yusoff

Kota Bharu, Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:10 : Terjemahan Matan Hadits

2- 00:09:58 : Perawi Abudullah Bin Khalid Al-Madani

3- 00:20:18 : Perawi Dari Said Bin Abdurrahman Bin Uqaisy Dari Bani Amar Bin Auf

4- 00:24:22 : Apabila Baligh Seseorang Anak Yatim Maka Terputuslah Keyatimannya

5- 00:36:17 : Puasa Pada Syariat Terdahulu

6- 00:40:52 : Bab Ancaman Berat Terhadap Orang Yang Makan Harta Anak Yatim,Perawi Hadits Saur Bin Yazid Atau Saur Bin Zaid

7- 00:48:24 : Diantara Dosa-Dosa Besar

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MYS )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/ Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Solat – Sesi 41 – 23-Jul-11 Sambungan Bab : Bolehkah Dibongkar Dan Diratakan Kubur Orang-Orang Musyrikin Jahiliah Lalu Dibangunkan Masjid Di Atasnya? Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff. Kota Bharu Kelantan

 

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:20 : 1- Bab Bolehkah Dibongkar Dan Diratakan Kubur Orang-Orang Musyrikin Jahiliah Lalu Dibangunkan Masjid Di Atasnya? Kerana Nabi s.a.w. Bersabda: “Allah Mela’nat Orang-Orang Yahudi Disebabkan Mereka Telah Mendirikan Masjid-Masjid Di Atas Kubur Nabi-Nabi Mereka Dan ( Disebabkan Oleh ) Adanya Larangan Bersembahyang Di Perkuburan.

2- 16:24 : 1- Antara Pengajaran Dan Panduan Hadits

3- 42:10 : 2- Bab Bolehkah Dibongkar Dan Diratakan Kubur Orang-Orang Musyrikin Jahiliah Lalu Dibangunkan Masjid Di Atasnya? Kerana Nabi s.a.w. Bersabda: “Allah Mela’nat Orang-Orang Yahudi Disebabkan Mereka Telah Mendirikan Masjid-Masjid Di Atas Kubur Nabi-Nabi Mereka

4- 47:40 : Quba’ Tempat Persinggahan Nabi s.a.w. Dalam Hijrahnya

5- 1:34:24 : 2- Antara Pengajaran Dan Panduan Hadits

 

Sesi Soal Jawab :

1- 2:05:12 : Lelaki Masa Kahwin Pakai Ic Bin Orang Lain..?

2- 2:06:21 : Hukum Merokok..?

3- 2:07:07 : Doa Zikir Di Alunkan Dengan Musik Dan Al-Quran Dibaca Dengan Lagu-Lagu Yang Melampau..?

4- 2:07:39 : Orang Macam Mana Boleh Sembahyang Di Atas Kursi..? Dan Waktu Sembahyang Yang Afdhal..?

5- 2:13:13 : Amalan Orang Hidup Untuk Orang Mati…?

6- 2:16:18 : Kalau Kita Sedekah Niat Pahala Untuk Anak Kita Yang Masih Hidup..?

7- 2:16:38 : Masalah Amalan Bid’ah..?

8- 2:20:35 : Masalah Jemputan Kenduri Arwah..?

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net [] http://www.darulkautsar.net/studios/

Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Manakib – Sesi 11 – 01-Ogs-05

Bab – Alamat Nubuwwah Dalam Islam

Maulana Muhammad Asri Yusoff

Kota Bharu, Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:06 : Terjemahan Matan Hadits

2- 00:15:51 : Saidina Ali r.a Kecewa Dengan Pengikutnya

3- 00:27:05 : Iman Orang-Orang Terdahulu

4- 00:30:51 : Sikap Sahabat Terhadap Nabi s.a.w

5- 00:35:17 : Kelebihan Ibnu Abbas r.a

6- 00:39:01 : Kelebihan Golongan Ansor r.a

7- 00:44:14 : Kelebihan Hasan r.a Yang Mendamaikan Dua Golongan Islam Yang Berkelahi

8- 00:49:03 : Nabi s.a.w Menceritakan Dimaidan Perang Yang Sedang Berlaku Kepada Sahabat-Sahabatnya

9- 00:50:43 : Nabi s.a.w Pernah Cerita Tentang Kain Cadar Belandu

10- 00:52:16 : Nabi s.a.w Pernah Berkata Dia Akan Bunuh Umaiyah

11- 00:56:01 : Nabi s.a.w Bermimpi Tentang Pemimpin

12- 00:58:53 : Jibril a.s Banyak Kali Datang Kepada Nabi s.a.w Berupa Dihyah r.a

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net [] http://www.darulkautsar.net/studios/

Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Manakib – Sesi 10 – 25-Jul-05

Bab – Alamat Nubuwwah Dalam Islam

Maulana Muhammad Asri Yusoff

Kota Bharu, Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:04 : Terjemahan Matan Hadits

2- 00:23:31 : Diantara Karamah Para Sahabat Nabi s.a.w

3- 00:27:47 : Nabi s.a.w Berdoa Kepada Suroqoh r.a

4- 00:32:27 : Nabi s.a.w Jenis Orang Masin Mulut

5- 00:34:19 : Orang Yang Memusuhi Nabi s.a.w Dia Akan Terhina

6- 00:36:34 : Nabi s.a.w Bersabda “Apabila Kisra Sudah Binasa Maka Tidak Akan Ada Kisra Sesudahnya Begitu Juga Qoisor”

7- 00:39:41 : Cerita Musailamah Al-Kazzab

8- 00:46:20 : Nabi s.a.w Mimpi Berhijrah

9- 00:50:55 : Nabi s.a.w Memberitahu Kepada Fatimah Akan Kematian Selepasnya

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net [] http://www.darulkautsar.net/studios/

Abu Daud – Syarah Hadith – Kitab Wasiat – Sesi 6 – 14-Ogos-2018

Bab – Wasiat Untuk Pewaris

Maulana Muhammad Asri Yusoff

Kota Bharu, Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:11 : Terjemahan Matan Hadits

2- 00:07:20 : Bab Wasiat Untuk Pewaris

3- 00:29:10 : Bab Makan Sekali Dengan Makanan Kita Dengan Makanan Anak Yatim

4- 00:35:56 : 3 Macam Orang Yang Akan Rugi

5- 00:38:40 : Campur Makanan Kita Dengan Makanan Anak Yatim

6- 00:40:27 : Bab Penjaga Anak Yatim, Seqadar Mana Yang Boleh Ambil Harta Anak Yatim Itu

7- 00:41:50 : Maksud Datoknya Dari Hadits Ini Dan Sanad Hadits ini

8- 00:57:27 : Penjaga Anak Yatim,Seqadar Mana Yang Boleh Ambil Harta Mereka

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MYS )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/ Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Solat – Sesi 40 – 16-Jul-11 Bab : Bolehkah Dibongkar Dan Diratakan Kubur Orang-Orang Musyrikin Jahiliah Lalu Dibangunkan Masjid Di Atasnya? Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff. Kota Bharu Kelantan

 

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:11 : Terjemahan

2- 04:53 : Bab Bolehkah Dibongkar Dan Diratakan Kubur Orang-Orang Musyrikin Jahiliah Lalu Dibangunkan Masjid Di Atasnya?

3- 55:03 : Beberapa Pandangan Ulama’ Untuk Memecahkan Persoalan Yang Diberikan Oleh Imam Bukhari

4- 1:30:30 : Bolehkah Sembahyang Di Atas Kubur

5- 1:38:48 : Antara Hadits-Hadits Dan Atsar Yang Melarang Bersembahyang Di Perkuburan

 

Sesi Soal Jawab :

1- 1:54:02 : Macam Mana Masjid Yang Ada Kubur Di Hadapan..?

2- 1:55:04 : Macam Mana Dengan Ziarah Kubur..?

3- 1:56:16 : Ibadat Kita Ada Persamaan Dengan Agama Lain..?

4- 1:57:08 : Larangan Sembahyang Di Perkuburan..?

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MYS )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/ Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Solat – Sesi 39 – 09-Jul-11 Bab : Menganan Ketika Masuk Ke Dalam Masjid Dan Selainnya.Ibnu ‘Umar Memulakan Dengan kaki Kanannya [Apabila Melangkah Masuk Ke Dalam Masjid,Apabila Hendak Keluar,Beliau Memulakan Melangkah Ke Luar Masjid Dengan Kaki Kirinya. Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff. Kota Bharu Kelantan

 

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 01:13 : Terjemahn

2- 02:27 : Bab Menganan Ketika Masuk Ke Dalam Masjid Dan Selainnya. Ibnu ‘Umar Memulakan Dengan kaki Kanannya ( Apabila Melangkah Masuk Ke Dalam Masjid ), Apabila Hendak Keluar, Beliau Memulakan ( Melangkah Ke Luar Masjid ) Dengan Kaki Kirinya.

3- 45:27 : Ittiba’ Suriy Dan Ittiba’ Hakikiy

4- 56:30 : Sunnah Al-Tasyri’iyyah Dan Sunnah Ghair Al-Tasyri’iyyah

5- 1:05:39 : Ta’liqaat Imam Bukhari

6- 1:14:01 : Adakah Tangan Dan Kaki Sebelah Kiri Dilarang Guna Sama Sekali

7- 1:44:40 : Kekeliruan Melakukan Amalan Di Bulan Sya’ban

 

Sesi Soal Jawab :

1- 2:02:15 : Sembahyang Sunat Tarawih..?

2- 2:02:36 : Selalunya Masuk Masjid Dimulakan Dengan Kaki Kanan. Adakalanya Terlupa..?

3- 2:03:08 : Sembahyang Sunat Pada Waktu Yang Dilarang..?

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net [] http://www.darulkautsar.net/studios/

Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Manakib – Sesi 9 – 18-Jul-05

Bab – Alamat Nubuwwah Dalam Islam

Maulana Muhammad Asri Yusoff

Kota Bharu, Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:10 : Terjemahan Matan Hadits

2- 00:18:24 : Bab Alamat Kenabian Dalam Islam

3- 00:19:25 : Akan Ada Satu Zaman, Kambing Adalah Sebaik-Baik Harta Seseorang Muslim

4- 00:21:34 : Akan Ada Banyak Fitnah Yang Akan Berlaku Sesama Islam

5- 00:27:04 : Akan Ada Sikap Mementingkan Diri Sendiri

6- 00:32:55 : Maksud Sabda Nabi s.a.w ,Manusia Akan Binasa Oleh Qabilah Quraisy Ini

7- 00:41:03 : Selepas Zaman Kebaikan Ada Pula Zaman Keburukan

8- 00:51:20 : Sabda Nabi s.a.w “Qiamat Tidak Akan Berlaku Selagi Tidak Berperang Dua Golongan Yang Makna Dakwaannya Sama”

9- 00:53:47 : Akan Dibangkitkan Dajjal Al-Kazzab Hampir 30 Semua Mendakwa Dia Sebagai Nabi

10- 00:54:35 : Alamat Nubuwwah