[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net [] http://www.darulkautsar.net/studios/

Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Meminta Pemberontak – Sesi 3 – 31 Jul 06

Bab – Memerangi Orang-Orang Khawarij, Dan Orang-Orang Yang Tidak Mempercayai Agama Setelah Dikemukakan Hujjah Kepada Mereka

Maulana Muhammad Asri Yusoff

Kota Bharu, Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:12 : Terjemahan Matan Hadits

2- 00:21:28 : Bab Memerangi Orang-Orang Khawarij, Dan Orang-Orang Yang Tidak Mempercayai Agama Setelah Dikemukakan Hujjah Kepada Mereka

3- 00:40:08 : Bab Orang Yang Tidak Memerangi Golongan Khawarij Untuk Menjinakkan Hati Mereka Supaya Orang Tidak Lari Daripadanya

4- 00:48:26 : Bab Qiamat Tidak Akan Berlaku Selagi Tidak Berperang Dua Golongan Yang Mana Dakwah Mereka Atau Seruan Mereka Sama

5- 00:50:40 : Bab Orang-Orang Yang Menta’wil

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MYS )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/ Sahih Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Wudhu – Sesi 23 – 15-Ogs-09 Bab : Air Kencing Kanak-Kanak & Bab Kencing Sambil Berdiri Dan Duduk & bab Seseorang Kencing Dekat Kawannya Dan Berlindung Dengan Dinding Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff. Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:09 : Terjemahan

2- 04:07 : Bab Air Kencing Kanak-Kanak

3- 31:17 : Perbezaan Antara Kencing Kanak-Kanak Lelaki Dengan Kanak-Kanak Perempuan

4- 40:41 : Syarat-Syarat Bagi Kanak-Kanak Lelaki Yang Boleh Dibersihkan Air Kencingnya Dengan Merenjis

5- 53:27 : Bab Kencing Sambil Berdiri Dan Duduk

6- 1:20:07 : Bab Seseorang Kencing Dekat Kawannya Dan Berlindung Dengan Dinding

7- 1:37:18 : Bab Kencing Di Tempat Perbuangan Sampah Milik Sekumpulan Orang

8- 1:50:00 : Islam Mengambil Kira Uruf

Sesi soal Jawab

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MYS )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/ Sahih Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Wudhu – Sesi 22 – 08-Ogs-09 Bab : Nabi Dan Para Sahabat Membiarkan Seseorang Darat Sehingga Dia selesai Kencing Di Dalam Masjid & bab Menuangkan Air Di Atas Air kencing Di Dalam Masjid Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff. Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:10 : Terjemahan

2- 06:11 : Bab Nabi s.a.w.Dan Para Sahabat Membiarkan Seorang Darat Sehingga Dia Selesai Kencing Di Dalam Masjid

3- 30:06 : Cara Menyucikan Najis

4- 49:29 : Bab Menuangkan Air ke Atas Air Kencing Di Dalam Masjid

5- 1:00:19 : Kamu Diutuskan Untuk Memudahkan Orang Bukan Untuk Menyusahkan Orang.

Sesi Soal Jawab

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net [] http://www.darulkautsar.net/studios/

Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Meminta Pemberontak – Sesi 2 – 25 Jul 06

Bab – Meminta Orang-Orang Yang Berdegil Dan Orang-Orang Yang Murtad Supaya Bertaubat

Maulana Muhammad Asri Yusoff

Kota Bharu, Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

`1- 00:00:06 : Bab Meminta Orang-Orang Yang Berdegil Dan Orang-Orang Yang Murtad Supaya Bertaubat

2- 00:21:53 : Murtad Yang Masti Kena Bunuh Dalam Islam

3- 00:24:41 : Orang-Orang Zindik,Dan Golongan Syi’ah Sabaiyah

4- 00:30:46 : Hukum Murtad Dalam Islam

5- 00:38:23 : Bab Membunuh Orang Yang Enggan Menerima Faraid,Dan Dikaitkan Mereka Dengan Murtad

6- 00:46:22 : Bab Jika Orang Zimmi Menyebut Sindiran Terhadap Nabi s.a.w Secara Tidak Nyata

7- 00:55:00 : Bab Tanpa Tajuk

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net [] http://www.darulkautsar.net/studios/

Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Meminta Pemberontak – Sesi 1 – 24 Jul 06

Bab – Meminta Orang-Orang Yang Berdegil Dan Orang-Orang Yang Murtad

Maulana Muhammad Asri Yusoff

Kota Bharu,Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:09 : Terjemahan Matan Hadits

2- 00:19:25 : Kitab Meminta Pemberontak, Bab Meminta Orang-Orang Yang Berdegil Dan Orang-Orang Yang Murtad

3- 00:43:27 : Dosa Yang Paling Besar Adalah Syirik Kepada Allah,Durhaka Kedua Ibu Bapa Dan Syahadatuzzur

4- 00:46:56 : Sumpah Palsu

5- 00:48:13 : Adakah Allah Kira Kesalahan-Kesalahan Yang Terdahulu

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net [] http://www.darulkautsar.net/studios/

Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Diyat.- Sesi 8 – 18 Jul 06

Bab – Aaqilah “Pampasan Atau Ganti Rugi”

Maulana Muhammad Asri Yusoff

Kota Bharu, Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:07 : Bab Sesiapa Yang Mengintai Ke Dalam Rumah Orang Ramai Lalu Mereka Membutakan Matanya Maka Tiada Dikenakan Diyat Keatasnya

2- 00:11:53 : Bab Aaqilah “Pampasan Atau Ganti Rugi”

3- 00:24:45 : Bab Janin Perempuan

4- 00:29:33 : Bab Janin Perempuan Dan Diyat Itu Dikenakan Keatas Ayah Dan Ashobah Ayah Bukan Keatas Anak

5- 00:32:08 : Bab Orang Yang Memenjam Atau Meminta Tolong Dengan Seorang Hamba Atau Budak

6- 00:37:05 : Bab Pekerjaan Seseorang Dilumbong, Dan Orang Yang Terjatuh Dalam Parit,Telaga Dengan Sendiri

7- 00:45:11 : Arrikas,Harta Karun

8- 00:46:19 : Ganti Rugi

9- 00:55:48 : Bab Dosa Orang Yang Membunuh Kafir Zimmi Tampa Ada Kesalahannya

10- 01:02:02 : Bab Orang Islam Tidak Boleh Dibunuh Dengan Sebab Membunuh Orang Kafir

11- 01:05:30 : Khilaf Ulamak Tentang Tampar

12- 01:07:03 : Bara’ah Ikhtitam Imam Bukhari

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MYS )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/ Sahih Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Wudhu – Sesi 21 – 25-Jul-09 Bab : Termasuk Dosa Besar Tidak Tidak Menjaga Diri Daripada Air Kencing Sendiri & Bab Membasuh Air Kencing, Nabi s.a.w Bersabda Berkenaan Dengan Penghuni Satu Kubur, Bhawa Dia tidak Menjaga Dirinya Daripada Air Kencingnya Sendiri”. Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff. Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:13 : Terjemahan

2- 05:49 : Bab Termasuk Dosa Besar Tidak Menjaga Diri Daripada Air Kencing Sendiri

3- 13:59 : Dosa Besar Menyebabkan Diseksa Di Dalam Qubur

4- 25:57 : Panduan Dosa Kecil Dan Dosa Besar

5- 36:24 : Dosa Besar Berkaitan Dengan Manusia

6- 45:19 : Anatara Dosa Besar

7- 1:11:42 : Berapa Kalikah Peristiwa Nabi s.a.w. Mendengar Ahli Kubur Diseksa

8- 1:23:15 : Syafaat Nabi s.a.w. Kepada Ahli Kubur

9- 1:43:58 : Bab Membasuh Air Kencing

 

Sesi Soal Jawab :

1- 2:09:17 : Tempat-Tempat Seksa Selepas mati..?

2- 2:11:04 : Sembahyang Yang Dikerjakan Dengan Tayammum Adakah Wajib Ulang Kembali..?

3- 2:11:23 : Kemudahan-kemudahan Lain Dalam Bertayammum..?

4- 2:13:09 : Masalah Kencing Dedas..?

5- 2:16:30 : Malaikat Mungkar Dan Nangkir..?

 

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net [] http://www.darulkautsar.net/studios/

Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Diyat.- Sesi 7 – 17 Jul 06

Bab – Qasamah

Maulana Muhammad Asri Yusoff

Kota Bharu, Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:07 : Terjemahan Matan Hadits

2- 00:20:30 : Bab Qasamah

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net [] http://www.darulkautsar.net/studios/

Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Diyat.- Sesi 6 – 11 Jul 06

Bab – Sekiranya Sekumpulan Orang Mengenakan Seseorang, Adakah Mereka Semua Sekali Akan Dihukum Atau Diqishash

Maulana Muhammad Asri Yusoff

Kota Bharu, Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:06 : Terjemahan Matan Hadits

2- 00:24:05 : Bab Sekiranya Sekumpulan Orang Mengenakan Seseorang, Adakah Mereka Semua Sekali Akan Dihukum Atau Diqishash

3- 00:43:50 : Khilaf Ulamak Tentang Qasamah Untuk Membunuh Orang

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net [] http://www.darulkautsar.net/studios/

Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Diyat.- Sesi 5 – 10 Jul 06

Bab – Kalau Seseorang Membunuh Dirinya Dengan Tersalah Maka Dia Tidak Berhak Mendapat Apa-Apa Diyat

Maulana Muhammad Asri Yusoff

Kota Bharu, Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:07 : Terjemahan Matan Hadits

2- 00:12:23 : Bab Kalau Seseorang Membunuh Dirinya Dengan Tersalah Maka Dia Tidak Berhak Mendapat Apa-Apa Diyat

3- 00:35:10 : Bab Jika Seseorang Itu Menggigit Orang Lain Sampai Tercabut Giginya, Adakah Dia Perlu Mendapat Diyat

4- 00:50:58 : Qishos Tentang Jari Jemari