[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN ) http://www.darulkautsar.net [] http://www.darulkautsar.net/studios/

Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Meminta Izin.- Sesi 1 – 01 Mac 05

Bab – Permulaan Salam

Maulana Muhammad Asri Yusoff Kota Bharu, Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:09 : Terjemahan Matan Hadits

2- 00:10:17 : Bab Menjentik Anak Batu Dengan Jari

3- 00:12:45 : Bab Mengucapkan Alhamdu Kepada Orang Yang Bersin

4- 00:13:51 : Bab Mengucapkan Yarhamkallah Kepada Orang Bersin Apabila Dia Memuji Allah “iaitu Dia Mengucapkan Alhamdulillah”

5- 00:19:27 : Bab Bersin Yang Bagus Dan Menguap Yang Tidak Bagus

6- 00:28:00 : Bab Apabila Seseorang itu Bersin Bagaimana Handak Kita Nak Tasmid

7- 00:31:17 : Bab Handaklah Diletakkan Tangan Diatas Mulutnya

8- 00:32:25 : Isyarat Imam Bukhari Tentang Penutup Kitab iaitu Syarat Mati

9- 00:34:23 : Kitab Minta Izin

10- 00:35:11 : Bab Permulaan Salam

11- 00:44:29 : Bab Firman Allah s.w.t Yang Barmaksud “Jangan Kamu Masuk Kedalam Rumah-Rumah Yang Bukan Rumah Kamu Selain Dari Rumah Kamu Kecuali DiIzikan”

12- 00:56:55 : Lelaki Memandang kepada Perempuan

13- 01:02:37 : Nabi s.a.w Melarang Berada Ditepi Jalan

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN ) http://www.darulkautsar.net [] http://www.darulkautsar.net/studios/

Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Sumpah Dan Nazar.- Sesi 8 – 21 Mac 06

Bab – Tentang Cupok Madinah

Maulana Muhammad Asri Yusoff Kota Bharu, Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:07 : Terjemahan Matan Hadits

2- 00:18:03 : Bab Tentang Cupok Madinah

3- 00:38:29 : Bab Memerdekakan Hamba

4- 00:43:56 : Bab Jika Tuan Memerdekakan Hamba Yang Dikongsi

5- 00:47:04 : Bab Ada Kecualian Dalam Sumpah

6- 00:54:56 : Bab Kaffarah Sebelum Membatalkan Sumpah Dan Selepas Melanggarkan Sumpah

7- 01:01:25 : Isyarat Imam Bukhari Tentang Mati Di Akhir Babnya

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN ) http://www.darulkautsar.net [] http://www.darulkautsar.net/studios/

Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Sumpah Dan Nazar.- Sesi 7 – 14 Mac 06

Bab – Nazar Pada Apa Yang Tidak Dimiliki

Maulana Muhammad Asri Yusoff Kota Bharu, Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:06 : Terjemahan Matan Hadits

2- 00:15:28 : Bab Nazar Pada Apa Yang Tidak Dimiliki

3- 00:22:41 : Abu Israil Dari Kalangan Sahabat Nabi s.a.w

4- 00:25:57 : Orang Yang Bernazar Supaya Hendak Berpuasa Semenggu Berturut-Turut

5- 00:27:49 : Ada Orang Yang Bernazar Hendak Berpuasa Pada Hari Selasa Ataupun Hari Rabu

6- 00:30:41 : Bab Adakah Termasuk Dalam Nazar Itu Tanah, Kambing, Hasil Pertanian, Dan Barang-Barang Lain ?

7- 00:40:37 : Bab Kaffarah Sumpah

8- 00:47:14 : Bab Firman Allah s.w.t Bagaimana Hendak Melepaskan Diri Dari Sumpahan

9- 00:54:35 : Bab Orang Yang Menulong Menyelesaikan Kaffarah

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN ) http://www.darulkautsar.net [] http://www.darulkautsar.net/studios/

Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Sumpah Dan Nazar.- Sesi 6 – 07 Mac 06

Bab – Bab Kalau Seseorang Memberi Hartanya Secara Nazar Atau Sebagai Tanda Taubat

Maulana Muhammad Asri Yusoff Kota Bharu, Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:06 : Terjemahan Matan Hadits

2- 00:15:35 : Bab Kalau Seseorang Memberi Hartanya Secara Nazar Atau Sebagai Tanda Taubat

3- 00:25:18 : Bab Kalau Seseorang Itu Mengharamkan Makanan

4- 00:41:27 : Bab Menyempurnakan Nazar

5- 00:50:33 : Bab Nazar Hanya Untuk Tha’at Kepada Allah s.w.t

6- 00:57:18 : Bab Orang Yang Mati Sedangkan Dia Ada Bernazar

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MYS )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/ Sahih Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Wudhu – Sesi 14 – 23-Mei-09 Bab : Sesorang Yang Menolong Temannya Berwudhu’ & Bab Membaca Al-Quran SelepasBerhadats Dan Selainnya Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff. Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:10 : Terjemahan

2- 07:23 : Bab Seseorang Menolong Temannya Berwudhu’

3- 29:02 : Kelebihan Sentiasa Dalam Keadaan Berwudhu’

4- 33:53 : Bab Membaca Al-Quran Selepas Berhadats Dan Selainnya

5- 43:00 : Mengikut Imam Bukhari Orang Yang Berhadats Boleh Menyentuh Dan Boleh Membaca Al-Quran

 

Sesi Soal Jawab

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MYS )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/ Sahih Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Wudhu – Sesi 13 – 16-Mei-09 Sambungan Bab : Orang Berpendapat Tidak Perlu Berwudhu Melainkan Kerana Keluar Sesuatu Daripada Dua Jalan Keluar Iaitu Qubul Dan Dubur Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff. Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:12 : Terjemahan

2- 03:52 : Sambungan Bab Orang Yang Berpendapat Tidak Perlu Berwudhu’ Melainkan Kerana Keluar Sesuatu Daripada Dua Jalan Keluar ( Qubul Dan Dubur )

3- 36:01 : Kelebihah Orang Yang Ada Wudhu’, Menunggu Sembahyang Dan Berada Dalam Masjid

4- 1:00:01 : Batalkah Wudhu’ Kerana Keluar Angin Bahagian Qubul

5- 1:12:44 : Tidak Perlu Berwudhu’ Melainkan Kerana Keluar Sesuatu Daripada Dua Jalan Keluar ( Qubul Dan Dubur )

6- 1:18:28 : Muhammad Bin Al-Hanafiah Anak Saiyidina Ali

7- 1:26:00 : Masalah Keluar Air Mazi Dan Air Mani

8- 1:38:35 : Masalah Bersetubuh Tidak Keluar Air Mani

9- 1:49:20 : Panduan Kebahagian Rumah Tangga

 

Sesi Soal Jawab :

1- 1:59:24 : Bolehkah Kita Membatalkan Sembahyang Sunat Kerana Nak Ikut Imam Sembahynag Fardhu..?

2- 1:59:52 : Berbezaan Masjid Dengan Madrasah..?

3- 2:03:56 : Siapakah A’masy..?

4- 2:04:24 : Apabila Sudah Batal Sembahyang Adakah Perlu Bagi Salam Sebelum Keluar..?

5- 2:05:00 : Bolehkah Memakai Alkohol Untuk Sembahyang..?

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN ) http://www.darulkautsar.net [] http://www.darulkautsar.net/studios/

Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Sumpah Dan Nazar.- Sesi 5 – 28 Feb 06

Bab – Bab Sumpah Seseorang Pada Sesuatu Yang Tidak Dimiliki Oleh Seseorang Dan Pada Maksiat

Maulana Muhammad Asri Yusoff Kota Bharu, Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:06 : Terjemahan Matan Hadits

2- 00:18:05 : Bab Sumpah Seseorang Pada Sesuatu Yang Tidak Dimiliki Oleh Seseorang Dan Pada Maksiat

3- 00:30:30 : Bab Jika Seseorang Itu Berkata Dia Tidak Akan Bercakap Hari Ini

4- 00:44:10 : Bab Sesiapa Yang Bersumpah Tidak Mahu Meniduri Isterinya Selama Sebulan

5- 00:46:03 : Bab Jika Seseorang Itu Bersumpah Tidak Mahu Minum Nabiz Tetapi Dia Minum Tila’, Sakar Ataupun Aasir

6- 01:00:49 : Bab Seseorang Itu Bersumpah Tidak Mahu Makan Laut

7- 01:05:19 : Bab Niat Dalam Sumpah

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN ) http://www.darulkautsar.net [] http://www.darulkautsar.net/studios/

Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Sumpah Dan Nazar.- Sesi 4 – 21 Feb 06

Bab – Kata-Kata Seseorang Demi Hidupmu

Maulana Muhammad Asri Yusoff Kota Bharu, Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:07 : Terjemahan Matan Hadits

2- 00:17:51 : Bab Kata-Kata Seseorang Demi Hidupmu

3- 00:23:36 : Bab Sumpah Yang Hampa

4- 00:27:07 : Bab Kalau Seseorang Itu Melanggar Sumpahnya Dengan Terlupa

5- 00:49:29 : Bab Sumpah Palsu

[NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN] (NAZ)

http://www.darulkautsar.net ][ http://www.darulkautsar.net/studios/

Sahih al-Bukhari : Syarah Hadith – Kitab Iman – Sesi 21 – 17-Jan-16

Bab: (sambungan) Kemanisan Iman

Maulana Mohd Asri Yusoff

Lembah Kelang

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1 – 02:06 – Sambungan Bab 9 : Kemanisan iman

2 – 05:29 – Maksud cinta kepada Allah dan rasul

3 – 10:02 – Perkara penting berkaitan dengan bahasa arab

4 – 23:00 – Kemusykilan yang timbul

5 – 01:24:53 – Maksud kembali kepada kekafiran

SESI SOAL JAWAB

1 – 01:45:03 – Ahli bida’ah terkeluar dari Islam?

[NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN] (NAZ)

http://www.darulkautsar.net ][ http://www.darulkautsar.net/studios/

Sahih al-Bukhari : Syarah Hadith – Kitab Iman – Sesi 20 – 22-Nov-15

Bab: Kemanisan Iman

Maulana Mohd Asri Yusoff

Lembah Kelang

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1 – 00:06 – Bab 9 : Kemanisan iman

2 – 01:38 – Perbincangan tentang tajuk bab

3 – 07:15 – Tujuan imam bukhari mengadakan bab ini

4 – 34:44 – Syarah hadith

5 – 37:46 – Kemanisan iman

6 – 50:17 – Kesan-kesan kemanisan iman

7 – 01:08:19 – Maksud cinta kepada Allah dan rasul

SESI SOAL JAWAB

1 – 01:14:39 – Nasihat kepada pelajar universiti supaya solat subuh

2 – 01:22:20 – Sebagaiman bilal r.a suka atau gembira untuk mati kerana ingin berjumpa Nabi s.a.w., adakah orang soleh di zaman lain juga boleh berjumpa Nabi di alam barzakh?

3 – 01:25:05 – Soalan ketiga

4 – 01:26:25 – Soalan keempat

5 – 01:28:59 – Soalan kelima

6 – 01:32:25 – Soalan keenam

7 – 01:36:42 – Soalan Ketujuh