NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/
Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Pemerintahan – Sesi 13 – 09-Apr-07
Bab : Bagaimana Pemempin Berbai’ah Dengan Orang Ramai
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:07 : Terjemahan Matan Hadits

2- 06:47 : Bab Bagaimana Pemempin Berbai’ah Dengan Orang Ramai

3- 13:04 : Cerita Tentang Bai’ah Selepas Jenerasi Sahabat

4- 31:00 : Pengaruh Syi’ah terlampias Juga kepada Kita

5- 32:52 : Bai’ah Untuk Mati

6- 34:22 : Pelantikkan Khalifah Selepas Saidina Umar r.a

7- 55:30 : Bab Orang Yang Berbai’ah Dua Kali

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MYS )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/
Sahih Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Iman – Sesi 18 – 10-Mac-07
Sambungan Bab : Perlakuan Maksiat Adalah Sebahagian Daripada Cara Hidup Jahililliyah
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:06 : Terjemahan

2- 01:23 : Bab Perlakuan Maksiat Adalah Sebahagian Daripada Cara Hidup Jahiliyah. Namun Seseorang Tidak Boleh Dikafirkan Dengan Semata-Mata Melakukannya Kecuali Dengan Melakukan Syirik

3- 05:32 : Pengenalan Perawi

4- 09:22 : Abu Zar Al-Ghifari ( Jundub Bin Junadah ) Shahabat Nabi Yang Terawal Memeluk Islam

5- 37:28 : Sestem Perhambaan

6- 1:07:19 : Peringkat-Peringkat Kafir

7- 1:15:54 : Bab Kezaliman Dibawah Kezaliman Yang Sebenar

8- 1:24:15 : Syirik Itu Adalah Kezaliman Yang Paling Besar

9- 1:48:14 : Syirik Khafi ( Syirik Yang Tersembunyi )

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MYS )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/
Sahih Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Iman – Sesi 17 – 24-Feb-07
Bab : Perlakuan Maksiat Adalah Sebahagian Daripada Cara Hidup Jahililliyah
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:06 : Terjemahan

2- 03:42 : 1- Bab Perlakuan Maksiat Adalah Sebahagian Daripada Cara Hidup Jahiliyah. Namun Seseorang Tidak Boleh Dikafirkan Dengan Semata-Mata Melakukannya Kecuali Dengan Melakukan Syirik

3- 07:39 : Yang Dimaksudkan Dengan Jahiliyah

4- 15:47 : 2- Bab Perlakuan Maksiat Adalah Sebahagian Daripada Cara Hidup Jahiliyah. Namun Seseorang Tidak Boleh Dikafirkan Dengan Semata-Mata Melakukannya Kecuali Dengan Melakukan Syirik

5- 36:11 : Adakah Diampun Dosa Musyrik

6- 40:03 : Firman Allah : Sekiranya Dua Golongan Orang-Orang Mukmin Berperang Maka Damaikanlah Di Antara Keduanya

7- 1:03:04 : Pengenalan Perawi ( Hammad Bin Zaid Dan Hasan Basri )

8- 1:28:11 : Ibnu Ishaq Seorang Syiah

9- 1:36:27 : Syiah Menuduh Isteri-Isteri Nabi s.a.w. Berzina

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MYS )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/
Sahih Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Iman – Sesi 16 – 17-Feb-07
Bab :Tidak Mengenang Budi Suami Dan Kekufuran Dibawah
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:07 : Terjemahan

2- 10:45 : Bab Tidak Mengenang Budi Suami Dan Kekufuran Dibawah Kekufuran

3- 1:13:24 : Hadis Riwayat Ibnu Abbas R.A

4- 1:18:33 : Apakah Makna Ahli Neraka Lebih Ramai Perempuan Kerana Tidak Mengenang Budi Suami.

5- 1:39:58 : Adakah Disebut Ganjaran Untuk Orang Lelaki Tidak Termasuk Orang Perempuan.

Sesi Soal Jawab

NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/
Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Pemerintahan – Sesi 12 – 02-Apr-07
Bab : Pemimpin Atasan Menyoal Siasat Pegawai-Pegawai Dibawahnya
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:06 : Terjemahan Matan Hadits

2- 17:55 : Bab Pemimpin Atasan Menyoal Siasat Pegawai-Pegawai Dibawahnya

3- 25:40 : Bab Orang Kepercayaan Dan Para Penasihat Pemimpin

4- 37:20 : Maksud Imam Bukhari Hendak Menceritakan Hadits ini, Ada Beberapa Thariq Sanad Hadits ini

5- 44:04 : Bab Bagaimana Pemimpin Berbai’ah Dengan Orang Ramai, Atau Menerima Bai’ah Dari Orang Ramai

NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/
Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Pemerintahan – Sesi 11 – 26-Mac-07
Bab : Orang Yang Tidak Menghiraukan Celaan Orang yang Tidak Mengetahi Tentang Pemerintah
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:06 : Bab Orang Yang Tidak Menghiraukan Celaan Orang yang Tidak Mengetahi Tentang Pemerintah

2- 00:01:33 : Bab Orang Yang Selalu Menentang

3- 00:02:40 : Bab Seorang Juru Tulis Dianjurkan Orang Yang Amanah Dan Bijak

4- 00:05:30 : Bab Surat Pemerintah Kepada Para Stafnya

5- 00:11:05 : Siapa Abi Laila, Dan Cerita Pembunuhan Abdullah Hadits ini

6- 00:25:34 : Hukum Qasamah

7- 00:38:36 : Bab Bolehkah Hakim Mengutus Satu Orang Untuk Menyelidiki Satu Masalah ?

8- 00:46:33 : Matan Hadits

9- 00:48:10 : Bab Bolehkah Penterjemahan Hakim Seorang Saja ?

10- 01:01:06 : Khilaf Disini “Badhun Nas” Imam Bhukhari ada Mazhab Sendiri, Dan Keritikkan Disini

NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/
Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Pemerintahan – Sesi 10 – 19-Mac-07
Bab : Jika Pemerintah Memutuskan Dengan Zalim
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:06 : Terjemahan Matan Hadits

2- 14:34 : Bab Jika Pemerintah Memutuskan Dengan Zalim

3- 27:00 : Musuh-Musuh Islam Sentiasa Mencari Kelemahan Islam

4- 30:04 : Pemimpin Yang Bijaksana Sentiasa Memperbaiki

5- 32:45 : Cerita Syi’ah Dalam Kitab Sahih Bukhari

6- 43:43 : Maksud Nabi s.a.w Berlepas Diri Daripada Khalid r.a

7- 46:24 : Bab Imam Pergi kepada Seuatu Golongan untuk Mendamaikan Mereka

8- 53:18 : Tasbeh Makmum Kepada Imam

NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/
Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Pemerintahan – Sesi 9 – 12-Mac-07
Bab : Larangan Memuji Pemerintah Dan Apabila Keluar Dia Berkata Tidak Seperti Yang Diucapkan Di Hadapan Pemerintah Itu
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:06 : Terjemahan Matan Hadits

2- 00:12:30 : Bab Larangan Memuji Pemerintah Dan Apabila Keluar Dia Berkata Tidak Seperti Yang Diucapkan Di Hadapan Pemerintah Itu

3- 00:20:25 : Bab Hakim Memutuskan Kes Keatas Orang yang Tiada Dihadapan

4- 00:29:00 : Bab Larangan Menerima Keputusan Hakim Yang Merugikan Pihak Musuh, Sebab Hakim Tidak Boleh Menghalalkan yang Haram dan Mengharamkan Yang Halal

5- 00:47:04 : Bab Keputusan Tentang Telaga Dan Seumpamanya

6- 00:53:47 : Bab Keputusan Hakim Terhadap Masalah Harta Dalam Jumlah Yang Banyak Atau Sedikit

7- 00:59:43 : Bab Pemerintah Menjual Harta Rakyat

8- 01:11:26 : Diantara Gambaran Tentang Syurga

NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/
Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Pemerintahan – Sesi 8 – 05-Mac-07
Bab : Perintah Pemimpin Apabila Dia Menghantar Dua Orang Gabenor Ke Suatu Tempat
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:06 : Terjemahan Matan Hadits

2- 00:17:20 : Bab Perintah Pemimpin Apabila Dia Menghantar Dua Orang Gabenor Ke Suatu Tempat

3- 00:22:01 : Dalam Membawa Agama Islam, Nabi s.a.w Bersabda yang Bermaksud “Mudahkanlah Jangan Menyusahkan”

4- 00:36:36 : Bab Pemerintah Menerima Jemputan

5- 00:47:23 : Bab Hadiah Yang Diberi Kepada Pegawai-Pegawai

6- 00:54:59 : Bab Melantek Bekas Hamba Sebagai Pegawai Yang Tertinggi

7- 01:00:35 : Bab Wakil Rakyat

NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/
Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Pemerintahan – Sesi 7 – 19-Feb-07
Bab : Nasihat Imam Kepada Orang-Orang Yang Membawa Kes Kepadanya ( Pada Ketika Berlaku Dakwaan )
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:06 : Terjemahan Matan Hadits

2- 18:10 : Bab Nasihat Imam Kepada Orang-Orang Yang Membawa Kes Kepadanya ( Pada Ketika Berlaku Dakwaan )

3- 27:03 : Bab Adakah Boleh Hakim Merupakah Saksi Dalam Sesuatu Kes