NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/
Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Fitnah – Sesi 10 – 26-Dis-06
Bab : Bab Berita Tentang Dajjal
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 01:01 : Terjemahan Matan Hadits

2- 02:50 : Bab Berita Tentang Dajjal

3- 23:13 : Ibu Ishaq Dalam Kitab Imam Bukhari

4- 27:26 : Tipudaya Dajjal dan Syi’ah

5- 51:09 : Bab Dajjal Tidak Boleh Masuk Madinah

6- 56:18 : Bab Tentang Ya’juj Dan Ma’juj

NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/
Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Fitnah – Sesi 9 – 25-Dis-06
Bab : Bab Kiamat Tidak Akan Berlaku Selagi Oarang Hidup Tidak Iri Hati Dengan Ahli Kubur
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:06 : Terjemahan Matan Hadits

2- 16:30 : Bab Kiamat Tidak Akan Berlaku Selagi Oarang Hidup Tidak Iri Hati Dengan Ahli Kubur

3- 23:10 : Bab Perubahan Zaman Sehingga Berhala-Berhala Kembali Menjadi Sembahan

4- 32:37 : Bab Keluar Api Dari Bumi Hijaz

5- 40:29 : Bab Tanpa Tajuk

6- 45:24 : Muscul Dajjal Pendusta Besar, Mereka Mendakwa MenJadi Nabi

7- 56:46 : Diantara Tanda-Tanda Kiamat

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MYS )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/
Sahih Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Iman – Sesi 10 – 25-Nov-06
Sambungan Bab : Orang Yang Tidak Suka Kembali Kepada Kekufuran Sepertimana Dia Tidak Suka Dirinya Di Campkkan Ke Dalam Api Adalah Kerana Imannya.
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:05 : Terjemahan

2- 06:00 : 1- Bab Orang Yang Tidak Suka Kembali Kepada Kekufuran Seperti Mana Dia Tidak Suka ( Dirinya ) Dicampakkan Ke Dalam Api Adalah Kerana Imannya

3- 17:57 : Apabila Seseorang Itu Merasai Kemanisan Iman

4- 29:42 : 2- Orang Yang Tidak Suka Kembali Kepada Kekufuran Seperti Mana Dia Tidak Suka ( Dirinya ) Dicampakkan Ke Dalam Api Adalah Kerana Imannya

5- 34:37 : Antara Iltizam Imam Bukhari

6- 37:52 : Perbezaan Al-Quran Dengan Hadits

7- 49:11 : Bab Perbezaan Ahli Iman Kerana Amalan

8- 1:31:22 : Golongan Syiah

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MYS )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/
Sahih Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Iman – Sesi 9 – 18-Nov-06
Sambungan Bab : Sabda Nabi SAW ” Saya Adalah Orang Yang Paling Tahu Di Antara Kamu Tentang Allah” Dan Makrifat Itu Adalah Perbuatan Hati KeranaAllah Telah Berfirman ; Tetapi Dia Mengira Sebagai Kesalahan Kepada Kamu Dengan Apa Yang Diusahakan Oleh Hati-Hati Kamu
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 01:13 : Terjemahan

2- 08:02 : Pengenalan Perawi

3- 13:03 : Bab Sabda Nabi s.a.w. : Saya Adalah Orang Yang Paling Tahu Di Antara Kamu Tentang Allah Dan Makrifat Itu Adalah Perbuatan Hati.

4- 25:33 : Amalan Yang Paling Disukai Allah Yang Berkekalan ( Istiqamah )

5- 30:10 : Mengikut Sunnah Lebih Afdhal Walaupun Sedikit

6- 33:20 : Islam Agama Fitrah

7- 41:33 : Nabi-Nabi Adalah Maksum

8- 46:19 : Apakah Makna Allah Telah Mengampunkan Dosa-Dosa Nabi

9- 1:20:13 : Nabi s.a.w. Orang Yang Paling Bertaqwa Dan Paling Tahu Tentang Allah

10- 1:26:03 : Kesimpulan Hadits

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MYS )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/
Sahih Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Iman – Sesi 8 – 23-Sept-06
Bab : Sabda Nabi SAW ” Saya Adalah Orang Yang Paling Tahu Di Antara Kamu Tentang Allah” Dan Makrifat Itu Adalah Perbuatan Hati KeranaAllah Telah Berfirman ; Tetapi Dia Mengira Sebagai Kesalahan Kepada Kamu Dengan Apa Yang Diusahakan Oleh Hati-Hati Kamu
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:06 : Terjemahan

2- 03:23 : Shahiih Bukhari Antara Kitab Hadits Yang Payah Difahami

3- 10:40 : Bab Sabda Nabi s.a.w. : Saya Adalah Orang Yang Paling Tahu Di Antara Kamu Tentang Allah Dan Makrifat Itu Adalah Perbuatan Hati.

4- 29:39 : Pengenalan Perawi

5- 42:28 : Rasulullah s.a.w. Menyuruh Ummatnya Melaksanakan Sesuatu Yang mampu Dilakukan

6- 1:01:01 : Antara Kesesatan Ajaran Syiah

7- 1:11:10 : Apakah Makna Allah Telah Mengampunkan Dosa-Dosa Nabi Yang Terdahulu Dan Kemudian

NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/
Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Pemerintahan – Sesi 1 – 08-Jan-07
Bab : Firman Allah s.w.t “Thaatilah Allah Dan Thaatilah Rasul dan Pemegang Kuasa Diantara Kalian”
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 06:00 : Terjemahan Matan Hadits

2- 14:51 : Kitab Pemerintahan

3- 23:55 : Bab Firman Allah s.w.t “Thaatilah Allah Dan Thaatilah Rasul dan Pemegang Kuasa Diantara Kalian”

4- 49:06 : Bab Pemimpin-Pemimpin Itu Dari Kalangan Quraisy

NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/
Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Fitnah – Sesi 8 – 19-Dis-06
Bab : Bab Seseorang Berkata Pada Satu Golongan,Kemudian Mengingkarinya Saat Di Belakang Mereka
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:06 : Terjemahan Matan Hadits

2- 04:31 : Bab Seseorang Berkata Pada Satu Golongan,Kemudian Mengingkarinya Saat Di Belakang Mereka

3- 28:48 : Pelantekkan Yazid Bin Muaawiyah r.a Sebagai Khalifah

4- 56:54 : Cerita Ibnu Ziad, Ibnu Zubaid Dan Maruan

NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/
Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Fitnah – Sesi 7 – 18-Dis-06
Bab : Bab Tanpa Tajuk, Tentang Peperangan Jamal
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:10 : Terjemahan Matan Hadits

2- 18:00 : Bab Tanpa Tajuk, Tentang Peperangan Jamal

3- 44:44 : Bab Apabila Allah Menurunkan Azab kepada Satu Kaum

4- 47:59 : Bab Sabda Nabi s.a.w Kepada Hasan Bin Ali r.a “Cucuku Ini Akan Jadi Pemimpin,Semuga Allah Menjadikannya Pemimpin Yang Mendamaikan Dua Kelumpak Umat Islam”

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MYS )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/
Sahih Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Iman – Sesi 7 – 16-Sept-06
Bab : Sebahagian Daripada Ajaran Agama Ilah Lari Daripada Pelbagai Fitnah
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:05 : Terjemahan

2- 03:44 : 1- Bab Sebahagian Daripada ( Ajaran ) Agama Ialah Lari Daripada Pelbagai Fitnah

3- 13:53 : Iman, Islam, Dan Din Perkara Yang Sama Mengikut Imam Bukhari

4- 18:25 : 2- Bab Sebahagian Daripada ( Ajaran ) Agama Ialah Lari Daripada Pelbagai Fitnah

5- 47:44 : Syiah Penyakit Aqidah

6- 58:17 : Pengenalan Tentang Perawi

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MYS )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/
Sahih Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Iman – Sesi 6 – 19-Ogs-06
Bab : Cintakan Ansar Adalah Tanda Iman & Bab Tanpa Tajuk
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 01:35 : Bab Tanda Iman Ialah Kasihkan Ansar

2- 17:33 : Antara Kelebihan Dan Keistimewaan Ansar

3- 27:00 : Bab Tanpa Tajuk Dan Tujuan Imam Bukhari Mengadakan Bab Tanpa Tajuk

4- 49:27 : Kelebihan Ahli Badar

5- 1:00:47 : Penekanan Rasulullah s.a.w. Kepada Ummatnya

6- 1:09:38 : Jangan Membunuh Anak-Anak

7- 1:32:11 : Orang Islam Itu Lemah Sekiranya Tidak Dapat Melaksanakan Hukum Islam.
Sesi Soal Jawab :

1- 1:40:56 : Masalah Menutup Kejahatan..?

2- 1:42:18 : Adakah Air Tawar Atau Air Doa Termasuk Dalam Syirik..?

3- 1:43:29 : Dua Perkara Yang Salah

4- 1:44:52 : Cara Nak Memilih Waqaf Surah Al-Fatihah

5- 1:49:00 : Bolehkah Merancang Keluarga

6- 1:51:23 : Masalah Anak Luar Nikah.

7- 1:55:12 : Kedaan Sekarang Bai’ah Yang Manakah Lebih Baik