[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/
Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Fadhail Sahabat – Sesi 5 – 14-Nov-05
Bab : Manaqib Utsman Bin Affan Abu Amr al-Qurasyi r.a
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:06 : Terjemahan Matan Hadits

2- 00:12:56 : Bab Manaqib Utsman Bin Affan Abu Amr al-Qurasyi r.a

3- 00:25:44 : Fitnah Terhadap Walid Bin Uqbah bin Abi Muiz r.a

4- 01:00:26 : Kelebihan Saidina Utsman Bin Affan r.a

5- 01:02:40 : Datang Seseorang dari Mesir Yang Terpengaruh dengan Fitnah, dia Bertanya kepada Ibnu Umar r.a tentang Saidina Utsman bin Affan r.a

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/
Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Fadhail Sahabat – Sesi 4 – 12-Sept-05
Bab : Manaqib Umar Bin Al-Khathab, Abu Hafsh al-Qurasyi al-Adawi r.a
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:06 : Terjemahan Matan Hadits

2- 24:10 : Bab Manaqib Umar Bin Al-Khathab, Abu Hafsh al-Qurasyi al-Adawi r.a

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/
Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Fadhail Sahabat – Sesi 3 – 05-Sept-05
Bab : Manaqib Abu Bakar r.a
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:06 : Terjemahan Matan Hadits

2- 00:15:36 : Bab Manaqib Abu Bakar r.a

3- 00:26:23 : Hukum Memaki Hamun Para Sahabat

4- 00:30:06 : Kelebihan Saidina Abu Bakar r.a

5- 00:54:06 : Khilafah Mengikut Syah Waliyullah

6- 01:01:51 : Kelebihan Saidina Abu Bakar r.a

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/
Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Fadhail Sahabat – Sesi 2 – 29-Ogs-05
Bab : Manaqib Abu Bakar r.a
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:06 : Terjemahan Matan Hadits

2- 16:58 : Bab Keutamaan Abu Bakar r.a