[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/
Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Fadhail Sahabat – Sesi 12 – 02-Jan-06
Bab : Manaqib Zaid Bin Tsabit r.a
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:06 : Terjemahan Matan Hadits

2- 16:13 : Bab Manaqib Zaid Bin Tsabit r.a

3- 19:55 : Bab Manaqib Abu Thalhah r.a

4- 27:35 : Bab Manaqib Abdullah Bin Salam r.a

5- 47:13 : Bab Pernikahan Nabi s.a.w dengan Khadijah, Serta Keutamaan Khadijah r.a

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/
Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Fadhail Sahabat – Sesi 11 – 26-Dis-05
Bab : Pengikut-Pengikut Ansor r.a
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:06 : Terjemahan Matan Hadits

2- 00:22:12 : Bab Pengikut-Pengikut Ansor r.a

3- 00:36:26 : Bab Hargailah Kebaikan Ansor r.a

4- 00:44:45 : Bab Manaqib Sa’ad Bin Mu’az r.a

5- 00:58:33 : Bab Manaqib Usaid Bin Khudhair dan Abbad Bin Bisyr r.a

6- 01:02:24 : Bab Manaqib Mu’az Bin Jabal r.a

7- 01:03:54 : Bab Manaqib Sa’ad Bin Ubadah r.a

8- 01:04:43 : Bab Manaqib Ubai Bin Ka’ab r.a

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/
Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Fadhail Sahabat – Sesi 10 – 05-Dis-05
Bab : Manaqib Fatimah r.a
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:06 : Terjemahan Matan Hadits

2- 00:24:40 : Bab Manaqib Fatimah r.a

3- 00:28:22 : Bab Manaqib Aisyah r.a

4- 00:51:10 : Bab Manaqib Kaum Anshar r.a

5- 01:06:29 : Bab Sabda Nabi s.a.w “Kalau Bukan Kerana Hijrah, Pastilah Aku Akan Menjadi Salah Seorang dari Kalangan Anshar”

6- 01:17:02 : Bab Mencintai Kaum Anshar Adalah Sebahagian Daripada Iman

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MYS )

http://www.darulkautsar.net | http://www.darulkautsar.net/studios/
Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Waktu-Waktu Sembahyang.- Sesi 64- 010815
Sambungan Bab – Sembahyang Selepas Fajar Sehingga Naik Matahari
Maulana Mohd Asri Yusoff.
Kota Bharu, Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 05:04 : Terjemahan

2- 08:55 : Sembahyang Selepas Fajar Sehingga Naik Matahari

3- 13:15 : Hadits-Hadits Terjaga Dengan Adanya Sanad

4- 36:13 : Mursal Shahabiy

5- 41:26 : Rujukan Utama Imam-Imam Mazhab Dikalangan Shahabat

6- 49:16 : Kerja Agama Mesti Berpandukan Ulama’-Ulama’

7- 1:11:59 : 1- Kelebihan Belajar Dengan Berguru

8- 1:14:53 : Maksud Imam Bukhari Kemukakan Riwayat Mutabaat

9- 1:34:57 : Perbezaan Syu’bah Dengan Hisyam Sekira Kedua-Duanya Meriwayatkan Secara ‘An-‘Anah

8- 1:40:26 : 2- Kelebihan Belajar Dengan Berguru

Sesi Soal Jawab :

1- 1:46:19 : Adakah Boleh Menarik Balik Ta’liq Thalak Yang Dilafazkan Kepada Isteri

2- 1:47:29 : Adakah Mursal Shahabiy Diterima. Mengapa Mursal Shahabiy Diterima Sedangkan Ada Sesetengah Shahabat yang Menerima Hadist Dari Tabi’in

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MYS )

http://www.darulkautsar.net | http://www.darulkautsar.net/studios/
Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Waktu-Waktu Sembahyang.- Sesi 63- 040715
Bab – Sembahyang Selepas Fajar Sehingga Naik Matahari
Maulana Mohd Asri Yusoff.
Kota Bharu, Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:14 : Terjemahan

2- 04:30 : Sembahynag Selepas Fajar Sehingga Naik Matahari

3- 10:37 : Kelebihan Dan Keistimewaan Belajar Hadits

4- 19:47 : 1- Waktu-Waktu Yang Dilarang Sembahyang Padanya

5- 24:34 : Apabila Dua Dalil Bertentangan Gugur Kedua-Duanya

6- 47:47 : 2- Waktu-Waktu Yang Dilarang Sembahyang Padanya

7- 55:25 : 5 Waktu Yang Dilarang Sembahyang Padanya

8- 58:42 : Punca Berbeza Pendapat

9- 1:04:04 : Pendapat Yang Mengatakan Perempuan Yang Berhaidh Boleh Masuk Masjid Dan Boleh Pegang Al-Quran

10- 1:24:44 : Masalah Hukum Sekurang-Kurangnya Mesti Berdasarkan Hadits Hasan

11- 1:30:00 : Mengikut Mazhab Hanafi Tidak Boleh Membawa Jenazah Masuk Ke Dalam Masjid

12- 1:32:23 : Mushalla Ialah Tempat Sembahyang Yang Luas

13- 1:35:47 : Antara Sebab Yang Boleh Sembahyang Pada Waktu-Waktu Yang Dilarang Sembahyang Padanya

14- 1:43:15 : Mengikut Imam Bukhari Berkenaan Waktu-Waktu Yang Dilarang Sembahyang Padanya

Sesi Soal Jawab :

1:49:51 : Kedudukan Sembahyang Tasbih

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MYS )

http://www.darulkautsar.net | http://www.darulkautsar.net/studios/
Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Waktu-Waktu Sembahyang.- Sesi 62- 200615
Bab – Orang Yang Sempat Mendapat Satu Rakaat Subuh (Sambungan)
Maulana Mohd Asri Yusoff.
Kota Bharu, Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:05 : Terjemahan

2- 01:43 : Bab Orang Yang Sempat Mendapat Satu Rakaat Sembahyang

3- 20:17 : Tajuk Bab Ini Sangat Menarik

4- 38:07 : Tujuan Imam Bukhari Mengadakan Bab Ini

5- 41:19 : Khilaf Ulama’ Tentang Dikira Sempat Mendapat Satu Rakaat

6- 58:34 : Islam Menggalakan Ummat Membuat Kajian

7- 1:11:56 : Keistimewaan Belajar Hadits

8- 1:13:52 : Sempat Mendapat Satu Rakaat Sembahyang Jumaat

9- 1:24:30 : Adakah Perlu Tukar Niat Dari Jumaat Kepada Zohor

Sesi Soal Jawab

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/
Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Fadhail Sahabat – Sesi 9 – 12-Dis-05
Bab : Manaqib Zaid Bin Haritsah, Maula Nabi s.a.w , dan Usamah Bin Zaid r.a
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:06 : Terjemahan Matan Hadits

2- 00:25:50 : Bab Manaqib Zaid Bin Haritsah, Maula Nabi s.a.w , dan Usamah Bin Zaid r.a

3- 00:39:30 : Bab Manaqib Abdullah Bin Umar Al-Khaththab r.a

4- 00:40:43 : Bab Manaqib Ammar Dan Hudzaifah r.a

5- 00:46:05 : Bab Manaqib Abu Ubaidah Bin al-Jarrah r.a

6- 00:47:22 : Bab Manaqib al-Hasan dan al-Husain r.a

7- 00:55:05 : Bab Manaqib Bilal Bin Rabah Maula Abu Bakar r.a

8- 00:56:34 : Bab Manaqib Ibnu Abbas r.a

9- 00:58:40 : Bab Manaqib Khalid Bin al-Walid r.a

10- 01:02:18 : Bab Manaqib Salim Maula Abu Hudzaifah r.a

11- 01:02:45 : Bab Manaqib Abdullah Bin Mas’ud r.a

12- 01:04:36 : Bab Manaqib Mu’awiyah r.a

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/
Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Fadhail Sahabat – Sesi 8 – 05-Dis-05
Bab : Manaqib Al-Abbas Bin Abdul Muththalib r.a
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:06 : Terjemahan Matan Hadits

2- 00:17:08 : Bab Perihal Al-Abbas Bin Abdul Muththalib r.a

3- 00:21:52 : Saidina Umar al-Khaththab r.a Meminta Hujan dengan Bertawassul al-Abbas bin Abdul Muththalib r.a

4- 00:44:24 : Bab Manaqib Kerabat Nabi s.a.w, Putri Nabi s.a.w, Dan Nabi s.a.w Bersabda “Fathimah adalah pemimpin para wanita penghuni Syurga”

5- 00:52:22 : Bab Manaqib Az-Zubair Bin Al-Awwam r.a

6- 01:09:40 : Bab Manaqib Thalhah Bin Ubaidillah r.a

7- 01:13:52 : Bab Manaqib Sa’ad Bin Abi Waqqash Az-Zuhri Bani Zuhrah adalah Kerabat Nabi s.a.w dari Pihak Ibu. ia adalah Sa’ad Bin Malik

8- 01:18:50 : Bab Manaqib Kerabat Nabi s.a.w Di Antaranya Abul Ash Bin Ar-Rabi’

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/
Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Fadhail Sahabat – Sesi 7 – 28-Nov-05
Bab : Manaqib Saidina Ali Bin Abu Thalib al-Qurasyi al-Hasyimi Abu al-Hasan r.a
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:06 : Terjemahan Matan Hadits

2- 00:13:55 : Bab Manaqib Saidina Ali Bin Abu Thalib al-Qurasyi al-Hasyimi Abu al-Hasan r.a

3- 00:35:53 : Sikap Golongan Khawarij terhadap Para Sahabat Nabi s.a.w

4- 00:41:56 : Keutamaan Saidina Ali r.a

5- 00:44:03 : Masyarakat kita suka membudayakan hadits yang dhaif

6- 00:48:02 : Zikir sebelum Tidur

7- 00:59:19 : Maksud Nabi s.a.w bersebda kepada Ali r.a, Tidakkah Kamu ridha, bila kedudukanmu terhadapku diibaratkan kedudukan Harun terhadap Musa ?

8- 01:08:13 : Hadits yang diriwayatkan Oleh Ali r.a kebanyakkannya Dusta

9- 01:13:05 : Bab Manaqib Ja’far Bin Abi Thalib al-Hasyimi r.a

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/
Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Fadhail Sahabat – Sesi 6 – 21-Nov-05
Bab : Kisah Bai’ah dan Kesepakatan Pengangkatan Utsman Bin Affan r.a Sebagai Khalifah
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:06 : Terjemahan Matan Hadits

2- 00:26:24 : Bab Kisah Bai’ah dan Kesepakatan Pengangkatan Utsman Bin Affan r.a Sebagai Khalifah

3- 00:29:11 : Kisah Pembunuhan Saidina Umar al-Khatthab r.a

4- 01:05:11 : Riwayat Ibun Ishaq

5- 01:08:55 : Pesanan Saidinah Umar al-Khatthab r.a selepas dia Wafat

6- 01:12:29 : Pelantikan Saidina Utsman Bin Affan sebagai Khalifah