[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/
Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Fadhail Sahabat – Sesi 20 – 13-Mac-06
Bab : Rombongan Orang-Orang Ansor Pergi Bertemu Nabi s.a.w Di Mekah dan Bai’ah Aqabah
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:06 : Bab Rombongan Orang-Orang Ansor Pergi Bertemu Nabi s.a.w Di Mekah dan Bai’ah Aqabah

2- 00:06:48 : Bab Pernikahan Nabi s.a.w dengan Aisyah r.a, dan Riwayat Hisyam Bin Urwah di akhir umurnya

3- 00:23:45 : Peringatan Oleh Ulamak-Ulamak Tentang Perawi Iraq

4- 00:25:40 : Diantara Hadits-Hadits dalam Bukhari yang dipertikaikan Oleh Ulamak

5- 00:48:09 : Maksud al-Ummy,dan Gambaran

6- 00:57:19 : Perbezaan Al-Qur’an dengan al-Hadits,

7- 01:01:37 : Hadits Terakhir riwayat Hisyam, keliru Perawi

8- 01:03:50 : Bab Hijrah Nabi s.a.w dan Para Sahabatnya Ke Madinah

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/
Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Fadhail Sahabat – Sesi 19 – 06-Mac-06
Bab : Perkahwinan Nabi s.a.w dengan Aisyah r.a
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:06 : Terjemahan Matan Hadits

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/
Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Fadhail Sahabat – Sesi 18 – 27-Feb-06
Bab : Kisah Isra’
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:06 : Terjemahan Matan Hadits

2- 00:22:46 : Bab Kisah Isra’

3- 00:31:46 : Bab Mi’raj

4- 00:44:50 : Nabi s.a.w Bertemu dengan Nabi-Nabi yang Berada di Langit

5- 00:58:08 : Sidratul Muntaha

6- 01:02:28 : Maksud Sungai disini

7- 01:05:14 : Ditunjukkan kepada Nabi s.a.w Baitil Ma’mur

8- 01:06:46 : Nabi s.a.w Mengambil Susu

9- 01:08:30 : Nabi s.a.w Berulang Alik Menemui Allah s.w.t

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/
Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Fadhail Sahabat – Sesi 17 – 20-Feb-06
Bab : Hijrah Habsyah
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:06 : Terjemahan Matan Hadits

2- 18:18 : Bab Hijrah Habsyah

3- 38:12 : Bab Kematian Raja Najasyi

4- 46:21 : Bab Orang-Orang Musyrikin Saling Bersumpah atas Nabi s.a.w tentang Kekufuran Mereka

5- 52:56 : Bab Kisah Abu Thalib r.a

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/
Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Fadhail Sahabat – Sesi 16 – 13-Feb-06
Bab : Keislaman Abu Bakar As-Siddiq r.a
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:06 : Terjemahan Matan Hadits

2- 00:25:32 : Bab Keislaman Abu Bakar As-Siddiq r.a

3- 00:28:25 : Bab Keislaman Sa’ad r.a

4- 00:29:28 : Bab Kisah Jin

5- 00:39:48 : Bab Keislaman Abu Dzar Al-Ghifari r.a

6- 00:45:02 : Bab Keislaman Said Bin Zaid r.a

7- 00:48:58 : Bab Keislaman Umar Al-Khaththab r.a

8- 01:05:06 : Bab Kisah Terbelahnya Bulan

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/
Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Fadhail Sahabat – Sesi 15 – 06-Feb-06
Bab : Qasamah Di Zaman Jahiliah
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:06 : Terjemahan Matan Hadits

2- 24:33 : Bab Qasamah Di Zaman Jahiliah

3- 36:39 : Nabi s.a.w bertemu dengan Para Nabi diatas Langit

4- 56:45 : Maksud Sungai

5- 59:30 : Baitul Ma’mur, dan Nabi s.a.w berulang alik bertemu dangan Aallah s.w.t

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MYS )

http://www.darulkautsar.net | http://www.darulkautsar.net/studios/
Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Waktu-Waktu Sembahyang.- Sesi 66- 120915
Bab – Tidak Boleh Dengan Sengaja Menunggu Untuk Bersembahyang Sebelum Terbenam Matahari
Maulana Mohd Asri Yusoff.
Kota Bharu, Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:23 : Terjemahan

2- 03:09 : Bab Tidak Boleh Dengan Sengaja Menunggu Untuk Bersembahyang Sebelum Terbenam Matahari

3- 10:31 : Mazhab Zahiriy

4- 32:13 : Menurut Al-Sindiy : Tujuan Imam Bukhari Mengadakan Tajuk Bab Di Atas Berbeza Dengan Tajuk Bab Sebelumnya

5- 49:29 : Menurut Maulana Zakaria Syaikh Al-Hdis : Tujuan Imam Bukhari Mengadakan Tajuk Bab Di Atas Berbeza Dengan Tajuk Bab Sebelumnya

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MYS )

http://www.darulkautsar.net | http://www.darulkautsar.net/studios/
Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Waktu-Waktu Sembahyang.- Sesi 65- 150815
Sambungan Bab – Sembahyang Selepas Fajar Sehingga Naik Matahari
Maulana Mohd Asri Yusoff.
Kota Bharu, Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:05 : Terjemahan

2- 06:33 : Tajuk-Tajuk Bab Imam Bukhari

3- 23:18 : Bab Sembahyang Selepas Fajar Sehingga Naik Matahari

4- 36:22 : Mengutamakan Hidits Qauli Apabila Bercanggah Dengan Hadits Fe’li

5- 57:50 : Antara Sebab Nabi s.a.w. Melarang Sembahyang Waktu-Waktu Tertentu

6- 1:03:00 : Sembahyang Dilarang Menyerupai Dengan Beberapa Perkara

7- 1:17:29 : Keistimewaan Islam

8- 1:30:20 : Ijma’ Ulama’ Haram Berpuasa Pada Dua Hari Raya

9- 1:38:00 : Khilaf Itu Rahmat

10- 1:42:59 : Nabi s.a.w. Melarang Selimut Telanjang

11- 1:55:43 : Nabi s.a.w. Melarang Dari Ihtiba’

12- 1:59:15 : Bolehkah Mandi Telanjang

13- 2:08:29 : Nabi s.a.w. Melarang Jual Beli Munabazah Dan Mulamasah

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/
Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Fadhail Sahabat – Sesi 14 – 23-Jan-06
Bab : Hari-hari pada masa Jahiliah
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:06 : Terjemahan Matan Hadits, Bab Hari-hari pada masa Jahiliah

2- 00:21:47 : Abu Bakar Pergi Bertemu dengan Seorang Perempuan yang Berniat Hendak Melakukan Fardhu Haji dengan tidak Mahu Bercakap dengan sesiapapun,

3- 00:35:34 : Perempuan yang berhaid Boleh berada didalam Masjid

4- 00:49:45 : Hendaklah Kamu Bersumpah dengan Nama Allah

5- 00:50:38 : Qasim Bin Muhammad Bin Abu Bakar r.a, dan Mengiringi Jinazah

6- 00:57:53 : Orang-Orang Musyrikin tidak berangkat dari Muzdalifah sehingga Matahari Naik atas bukit Sabil baru mereka berangkat

7- 00:58:48 : Maksud “Ka’san Dihaqa”

8- 01:00:37 : Maksud Ucapan yang paling Benar adalah ucapan Labid r.a

9- 01:05:45 : Larangan makan upahan bertenun

10- 01:08:14 : Pertukaran juabeli dimasa Jahiliah yang bertentangan dengan Islam

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/
Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Fadhail Sahabat – Sesi 13 – 16-Jan-06
Bab : Manaqib Jarir Bin Abdullah al-Bajali r.a
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:06 : Terjemahan Matan Hadits

2- 18:42 : Bab Manaqib Jarir Bin Abdullah al-Bajali r.a dan Hadits no 2 ini termasuk Kesilapan Perawi

3- 27:25 : Bab Manaqib Huzaifah Bin al-Yaman al-Absiy r.a

4- 31:18 : Bab Manaqib Hendun Binti Utbah Bin Rabi’ah r.a

5- 42:34 : Bab Manaqib Zaid Bin Amr Bin Nufail r.a

6- 51:04 : Bab Binaan Ka’bah

7- 53:05 : Bab Hari-Hari pada Masa Jahiliah