[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( AMN )

http://www.darulkautsar.net | http://www.darulkautsar.net/studios/
Abu Daud – Kitab Zakat – Sesi 15 – 23-Mac-10
Bab : Orang Kaya Yang Boleh Menerima Zakat
Maulana Muhammad Asri Yusoff
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:06 : Terjemahan Matan hadits

2- 15:07 : Bab Orang Kaya Yang Boleh Menerima Zakat

3- 16:05 : Sanad Hadits no 1 , riwayat Atho’ bin Yasar, Hadits Mursal

4- 22:50 : Berdasarkan Hadits ini ada Ulamak yang mengatakan Orang Kaya Boleh Menerima Zakat

5- 44:37 : Harta Zakat apabila menjadi milik seseorang maka Boleh Jual Beli

6- 47:14 : Komen Imam Abu Daud tentang Hadits no 2

7- 49:39 : Hadits no 3

8- 50:55 : Komen Imam Abu Daud

9- 56:26 : Bab Berapa Banyakkah Boleh Diberikan Zakat kepada satu Orang ?

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( AMN )

http://www.darulkautsar.net | http://www.darulkautsar.net/studios/
Abu Daud – Kitab Zakat – Sesi 14 – 09-Mac-10
Bab : Orang yang diberi Zakat dan Batas Kekayaan
Maulana Muhammad Asri Yusoff
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:05 : Terjemahan Matan Hadits

2- 00:07:57 : Bab Orang yang diberi Zakat dan Batas Kekayaan

3- 00:36:27 : Hadits no 6 riwayat Abu Hurairah, Maksud Orang Miskin

4- 00:45:56 : Perbezaan Fakir dengan Miskin

5- 00:53:07 : Komen Imam Abu Daud tentang Sanad Hadits no 7 ini

6- 00:59:25 : Hadits no 8 riwayat Ubaidullah bin Adi Bin al-Khiar

7- 01:04:41 : Hadits no 9 riwayat Abudullah bin Amr

8- 01:07:15 : Sanad hadits no 9 ini ada Raihan bin Yazid, bercanggah dengan kenyataan

9- 01:10:05 : Komen Imam Abu Daud

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( AMN )

http://www.darulkautsar.net | http://www.darulkautsar.net/studios/
Abu Daud – Kitab Zakat – Sesi 13 – 23-Feb-10
Bab : Adakah Zakat Boleh dibawa Dari Satu Negeri ke satu Negeri yang lain
Maulana Muhammad Asri Yusoff
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:06 : Terjemahan Matan Hadits

2- 18:15 : Bab Adakah Zakat Boleh dibawa Dari Satu Negeri ke satu Negeri yang lain

3- 28:03 : Bab Orang yang Diberi Zakat dan Batas Kekayaan

4- 29:54 : Sanad Hadits no 1 ini ada Hakim bin Jubair

5- 43:15 : Hadits no 2

6- 54:25 : Hadits no 3 Maksud Ukiyah

7- 55:31 : Hadits no 4 riwayat Sahal bin al-Hanzhaliyah

8- 57:27 : Uyainah Bin Hishn dan al-Aqra’ bin Habis

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( AMN )

http://www.darulkautsar.net | http://www.darulkautsar.net/studios/
Abu Daud – Kitab Zakat – Sesi 12 – 16-Feb-10
Bab : Orang yang meriwayatkan setengah Gantang Gandum
Maulana Muhammad Asri Yusoff
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:06 : Terjemahan Matan Hadits

2- 00:10:24 : Bab Orang yang meriwayatkan setengah Gantang Gandum

3- 00:12:57 : Sanad Hadits no 1 ini ada an-Nu’man bin Rasyid

4- 00:34:33 : Sanad Hadits no 2 ada perbezaan Perawi dan Matan

5- 00:41:06 : Hadits no 4 ini ada al-Hasan ( Hasan Basri )

6- 00:49:21 : Bab Menyegerakan Zakat

7- 00:51:58 : Puji Dalam Bentuk Cela,dan Pandangan Jahat

8- 00:55:38 : Pandangan Ulamak Mengenai Ibnu Jamil, Khalid bin Walid dan Abbas,

9- 01:04:57 : Sanad Hadits no 2 ini tidak Sahih

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( AMN )

http://www.darulkautsar.net | http://www.darulkautsar.net/studios/
Abu Daud – Kitab Zakat – Sesi 11 – 09-Feb-10
Bab : Berapa banyakkah Zakat Fitrah yang harus ditunaikan
Maulana Muhammad Asri Yusoff
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:06 : Terjemahan Matan Hadits

2- 05:42 : Bab Berapa banyakkah Zakat Fitrah yang harus ditunaikan, Hadits no 4

3- 11:04 : Sanad Hadits no 4 ini ada Abdul Aziz Bin Abi Rawwad

4- 20:21 : Hadits no 6

5- 26:00 : Pendapat Saidina Muawiyah r.h Yang berlainan dari Orang lain

6- 48:00 : Hadits no 8, Hadits ini ada Kekeliruan perawi

7- 55:01 : Komen Imam Abu Daud

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( AMN )

http://www.darulkautsar.net | http://www.darulkautsar.net/studios/
Abu Daud – Kitab Zakat – Sesi 10 – 02-Feb-10
Bab : Zakat Fitrah
Maulana Muhammad Asri Yusoff
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:06 : Terjemahan Matan Hadits

2- 00:14:48 : Bab Zakat Fitrah

3- 00:16:03 : Sanad Hadits ini

4- 00:19:29 : Pekataan Fardhu dalam Hadits ini Mengikut Para Ulamak

5- 00:35:28 : Bab Bilakah Zakat Fitrah ditunaikan

6- 00:47:10 : Bab Berapakah Zakat Fitrah yang perlu ditunaikan

7- 00:54:34 : Hadits no 2

8- 01:00:00 : Hadits no 3