[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( AMN )

http://www.darulkautsar.net | http://www.darulkautsar.net/studios/
Abu Daud – Kitab Zakat – Sesi 9 – 26-Jan-10
Bab : Penganggaran Buah Anggur
Maulana Muhammad Asri Yusoff
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:06 : Terjemahan Matan Hadits

2- 00:06:05 : Bab Tentang Penganggaran Buah Anggur

3- 00:10:55 : Hadits no 1

4- 00:12:20 : Attab Bin Asid

5- 00:15:24 : Hadits no 2 dan sanad hadits ini

6- 00:19:55 : Bab Tentang Anggaran

7- 00:39:30 : Bab Bilakah Mula Dianggarkan Buah Kurma,

8- 01:00:26 : Sanad Hadits ini

9- 01:07:13 : Bab Buah yang tidak perlu digunakan untuk Membayar Zakat

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( AMN )

http://www.darulkautsar.net | http://www.darulkautsar.net/studios/
Abu Daud – Kitab Zakat – Sesi 8 – 19-Jan-10
Bab : Zakat Hamba
Maulana Muhammad Asri Yusoff
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:06 : Terjemahan Matan Hadits

2- 00:08:50 : Bab Zakat Hamba

3- 00:11:27 : Sanad hadits no 1 ada Makhul dan Rajulun

4- 00:15:35 : Hadits no 2, Pendapat Daud Zhahiri berpegang dengan zahir hadits ini

5- 00:21:09 : Bab Zakat Tanaman

6- 00:39:44 : Komen Imam Abu Daud pada Hadits no 4

7- 00:46:08 : Bab Zakat Madu

8- 01:00:38 : Maksud Gereba

9- 01:02:37 : Maksud Imam Abu Daud Hendak menceritakan perbezaan riwayat hadits

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( AMN )

http://www.darulkautsar.net | http://www.darulkautsar.net/studios/
Abu Daud – Kitab Zakat – Sesi 7 – 12-Jan-10
Bab : Doa Pemungut Zakat kepada Pemberi Zakat
Maulana Muhammad Asri Yusoff
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:05 : Terjemahan Matan Hadits

2- 00:19:57 : Bab Doa Pemungut Zakat kepada Pemberi Zakat

3- 00:21:11 : Hadits riwayat Abudullah bin Abi Aufa, Perkataan “Sholla” bolehkah doa untuk selain Nabi?

4- 00:38:47 : Bab Tafsiran Umur Unta

5- 00:45:56 : Doa Pemungut Zakat kepada Pemberi Zakat

6- 00:47:14 : Bab Tempat Mengeluarkan Zakat

7- 01:02:40 : Bab Orang yang Menjual Zakatnya

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( AMN )

http://www.darulkautsar.net | http://www.darulkautsar.net/studios/
Abu Daud – Kitab Zakat – Sesi 6 – 05-Jan-10
Bab : Zakat Binatang Ternakan
Maulana Muhammad Asri Yusoff
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:05 : Terjemahan Matan Hadits

2- 00:05:35 : Hadits no 10 riwayat Mu’az bin Jabal, Zakat binatang ternakan

3- 00:12:13 : Hadits no 11 dan 12

4- 00:15:40 : Hadits no 13 riwayat Suaid bin Ghafalah

5- 00:23:12 : Hadits no 14

6- 00:24:03 : Hadits no 15 riwayat ini ada kekeliruan Sanad tentang Muslim Bin Syu’bah atau Tsafinah al-Yasykuriy

7- 00:30:08 : Hadits no 16

8- 00:33:15 : Hadits no 19 riwayat Anas bin Malik, dan Maksud al-Mu’tadi dalam memungut Zakat

9- 00:43:06 : Bab Keredhaan Orang yang Memungut Zakat

10- 00:43:48 : Hadits no 1 dan 2 riwayat Basyir bin al-Khasosiyah

11- 00:51:08 : Hadits no 3 riwayat daripada Abdurrahman bin Jabir bain Atik, dan maksud hadits ini

12- 00:53:00 : Komen Imam Abu Daud mengenai hadits ini dan Komen Ulamak mengenai Abu al-Ghusn

13- 01:02:08 : Hadits no 4

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MYS )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/
Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Kenabian – Sesi 3 – 31-Jan-05
Bab : Firman Allah “Dan Kepada Ad, Saudara Mereka Yakni Kami Utuskan Kepada Mereka Ketika Dia Mengancam Kaumnya Di Akhkaf Hingga Kepada Firmannya Demikian Kami Membalas Kepada Golongan Yang Derhaka
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:08 : Terjemahan

2- 20:10 : Zulqarnain

3- 22:29 : Firman Allah : Dan Kepada Aad, ( Kami Utuskan ) Saudara Mereka: Nabi Hud.

4- 26:08 : Kaum Aad Dibinasakan Akibat Tidak Ikut Nabi Hud

5- 43:04 : Nabi Muhammad s.a.w. Diutuskan Supaya Menyampaikan Syariat. Bukan Mengubah Sunnatullah

6- 46:19 : Qisas Ya’juj Ma’juj

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MYS )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/
Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Kenabian – Sesi 2 – 17-Jan-05
Bab : Roh-roh Itu Merupakan Kumpulan-kumpulan Yang Berbeza
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:11 : Terjemahan

2- 22:12 : Roh-roh Itu Merupakan Kumpulan-Kumpulan Yang Berbeza-Beza.

3- 29:56 : Firman Allah : Sesungguhnya Kami Telah Mengutuskan Nuh Kepada Kaumnya

4- 35:20 : Setiap Nabi Akan Mengingatkan Kaumnya Tentang Dajjal

5- 37:24 : Kedegilan Kaum Nabi Nuh

6- 39:30 : Nabi Muhammad s.a.w. Penghulu Manusia Pada Hari Qiamat

7- 44:20 : Sesungguhnya Ilyas Itu Termasuk Di Antara Rasul.

8- 46:45 : Cerita Nabi Idris

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MYS )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/
Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Kenabian – Sesi 1 – 10-Jan-05
Bab : Kejadian Adam Dan Zuriatnya
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:05 : Terjemahan

2- 23:51 : Bara’ah Ikhtitam

3- 28:41 : Kejadian Nabi Adam Dan Zuriatnya

4- 43:28 : Saiz Nabi Adam

5- 46:50 : Setiap Orang Yang Masuk Syurga Serupa Dengan Nabi Adam

6- 49:37 : Kejadian Manusia Ini Terus Berkurang Sehingga Sekarang

7- 57:34 : Keadaan Orang Yang Masuk Syurga

8- 1:00:49 : Kejadian Manusia Terbentuk Daripada Air Mani Lelaki Dan Perempuan

9- 1:09:06 : Adakah Perempuan Dijadikan Daripada Tulang Rusuk

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( AMN )

http://www.darulkautsar.net | http://www.darulkautsar.net/studios/
Abu Daud – Kitab Zakat – Sesi 5 – 29-Dis-09
Bab : Zakat Binatang Ternakan
Maulana Muhammad Asri Yusoff
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:07 : Hadits no 2

2- 02:09 : Sanad Hadits no 2 ada Sufian Bin Husain daripada az-Zuhri

3- 08:32 : Maksud Hadits no 2 ini

4- 14:00 : Pandangan Ulamak tentang Sufian bin Husain dari az-Zuhri

5- 27:40 : Tafsiran Imam Malik tentang Zakat

6- 35:44 : Hadits no 6

7- 40:35 : Hadits no 7

8- 42:05 : Al-Harits al-A’war salah seorang perawi Syi’ah

9- 43:38 : Hadits no 8

10- 44:34 : Komen Imam Abu Daud

11- 48:11 : Zakat Kuda dan Hamba

12- 56:24 : Hadits no 9, Sanad hadits ini ada Ulamak yang mempertikaikannya

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( AMN )

http://www.darulkautsar.net | http://www.darulkautsar.net/studios/
Abu Daud – Kitab Zakat – Sesi 4 – 22-Dis-09
Bab : Zakat Binatang Ternakan
Maulana Muhammad Asri Yusoff
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:23 : Bab Tentang Zakat Binatang Ternakan

2- 00:00:44 : Sanad Hadits no 1

3- 00:06:10 : Kalimah Faradha Ada beberapa maksud

4- 00:10:22 : Massud Hadits ini

5- 00:15:39 : Bilangan Binatang yang perlu keluar Zakat

6- 00:45:00 : Tidak Boleh di Kumpulkan yang terpisah dan tidak boleh dipisahkan yang terkumpul kerana takut Zakat

7- 01:06:55 : Ulamak ada Khilaf tentang Khulthah Berpengaruh dalam Zakat

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( AMN )

http://www.darulkautsar.net | http://www.darulkautsar.net/studios/
Abu Daud – Kitab Zakat – Sesi 3 – 15-Dis-09
Bab : Zakat Binatang Ternakan
Maulana Muhammad Asri Yusoff
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:06 : Terjemahan Matan Hadits, Bab Tentang Zakat Binatang Ternakan