NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] (SFAZ)
http://www.darulkautsar.net [] http://www.darulkautsar.net/studios/
Syarah Hadis
Kuliah Sunan Abi Daud – Kitab Tentang Sembahyang – Sesi 50 – 031206
Bab Mengangkat Tangan Dalam Sembahyang
Disampaikan Oleh Maulana Mohd Asri Yusoff
Kota Bharu, Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1 – 00:08 – Terjemahan Hadis

2 – 46:33 – Bab : Orang Yang Tidak Menyebutkan Mengangkat Tangan Pada Ketika Rukuk

3 – 50:51 – Bab Mengangkat Tangan Dalam Sembahyang

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MYS )

http://darulkautsar.net | http://darulkautsar.net/studios
Sunan Abi Daud – Kitab Jihad – Syarah Hadis – Sesi 12 – 18-OGOS-15
Bab : Firman Allah : Jangan Kamu Campakkan Diri-Diri Kamu Ke Dalam Kebinasaan
Maulana Mohd Asri Yusoff
Kota Bharu, Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:11 : Terjemahan

2- 15:29 : Tujuan Imam Abu Daud Kemukakan Bab Firman Allah : Jangan Kamu Campakan Diri-Diri Kamu Ke Dalam Kebinasaan

3- 41:20 : Memanah

4- 48:34 : Cara Memahami Quran Dan Hadits Ialah Memahami Maksud Yang Dikehendakinya

5- 1:01:34 : Permainan Dan Hiburan Yang Digalakan Islam Yang Ada Faedah Untuk Dunia Dan Akhirat

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MYS )

http://darulkautsar.net | http://darulkautsar.net/studios
Sunan Abi Daud – Kitab Jihad – Syarah Hadis – Sesi 11 – 04-OGOS-15
Bab : Keharusan Tidak Pergi Berperang Kerana Keuzuran
Maulana Mohd Asri Yusoff
Kota Bharu, Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:33 : Terjemahan

2- 6:07 : Keharusan Tidak Keluar Berperang Kerana Keuzuran

3- 9:07 : Kharijah Bin Zaid Salah Seorang Daripada Tujuh Orang Fuqaha’ Madinah

4- 12:15 : Keadaan Rasulullah s.a.w. Diturunkan Wahyu Disaksikan Oleh Shahabat Zaid Bin Tsabit

5- 23:20 : Nabi s.a.w. Dan Ramai Shahabat Boleh Membaca Dan Boleh Menulis

6- 44:46 : Keuzuran Yang Manakah Yang Dibenarkan Syara’ Untuk Tidak Keluar Berjihad

7- 58:25 : Amalan Yang Mendatangkan Pahala Berperang Kepada Seseorang Walaupun Dia Tidak Keluar Berperang

8- 1:06:17 : Sifat Berani Dan Sifat Penakut

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MYS )

http://darulkautsar.net | http://darulkautsar.net/studios
Sunan Abi Daud – Kitab Jihad – Syarah Hadis – Sesi 10 – 04-OGOS-15
Bab : Tentang Pemansuhan Seruan Umum Untuk Berjihad Dengan Seruan Khusus
Maulana Mohd Asri Yusoff
Kota Bharu, Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:07 : Terjemahan

2- 15:31 : Pemansukhan Seruan Umum Untuk Berjihad Dengan Adanya Seruan Khusus

3- 24:21 : Perbezaan Istilah Nasakh Ulama’ Mutaqaddimin Dan Mutaakhirin

4- 52:21 : Mendalami Agama Satu Tuntutan Seperti Jihad

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MYS )

http://darulkautsar.net | http://darulkautsar.net/studios
Sunan Abi Daud – Kitab Jihad – Syarah Hadis – Sesi 9 – 09-Jun-15
Bab : Tentang Berjaga Atau Berkawal Di Jalan Allah
Maulana Mohd Asri Yusoff
Kota Bharu, Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:07 : Terjemahan

2- 09:49 : Kelebihan Berkawal Di Jalan Allah

3- 17:52 : Siapakah Yang Cabut Lari Dalam Peperangan Hunain

4- 39:34 : Larangan Meninggalkan Berperang

5- 1:00:04 : Berjihadlah Dengan Orang-Orang Musyrikin Dengan Harta Benda Kamu, Diri-Diri Kamu Dan Lidah-Lidah Kamu

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( AMN )

http://www.darulkautsar.net | http://www.darulkautsar.net/studios/
Misykatul Masobih – Syarah Hadis – Kitab Iman – Sesi 35 – 08-Ogs-15
Sambungan Bab : Orang Yang Diharamkan Neraka Kepadanya
Maulana Muhammad Asri Yusoff
Lembah Kelang

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:05 : Terjemahan hadits

2- 00:01:51 : ‘Amar bin al-‘Aash

3- 00:25:23 : Islam Merobuhkan dosa-dosa yg terdahulu dengan sebab memeluk Islam,berhijrah,dan mengerjakan Haji

4- 01:14:20 : Pertikaian tentang hadits riwayat Ibnu majah, kerana ada perawi yg dhaif “Abdullah bin Kinanah bin Abbas” perawi yg Majhul

5- 01:18:10 : Menurut Mulla Ali Al-Qaari,jika hadits ini diandaikan sahih sekalipun ia perlu dita’wil dengan beberapa ta’wilan

6- 01:27:30 : Soalan,wujudkah hadits berkenaan berlakunya hari kiamat tidak kurang 1,400 tahun dan tidak melebihi 1,500 setelah islam muncul

7- 01:28:45 : Soalan, Adakah larangan mencabut huban

8- 01:30:11 : Soalan, hadits Isbar adakah khusus didalam solat saja,bolehkah isbar jika tidak ada rasa sombong

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( AMN )

http://www.darulkautsar.net | http://www.darulkautsar.net/studios/
Misykatul Masobih – Syarah Hadis – Kitab Iman – Sesi 34 – 02-Ogs-15
Sambungan Bab : Orang Yang Diharamkan Neraka Kepadanya
Maulana Muhammad Asri Yusoff
Lembah Kelang

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:05 : Matan dan terjemahan

2- 00:03:45 : ‘Ubaadah bin as-Shamit

3- 00:19:15 : Syahadah

4- 00:26:58 : ‘Isa itu adalah hamba Allah,rasulNya dan anak hamba perempuanNya,

5- 01:00:00 : Kenapa disebut Nabi Isa itu Kalimah Allah

6- 01:13:01 : Kenapa disebut Nabi Isa itu Roh daripada Allah

7- 01:25:36 : Syurga dan Neraka itu Benar

8- 01:27:29 : Antara Kesimpulan Hadits ini

 

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] (NAZ)
http://www.darulkautsar.net| http://www.darulkautsar.net/studios/
Sahih al-Bukhari : Matan & Syarah Hadith ; Kitab Tentang Wahyu – Sesi 6 – 290406
Sambungan Bab Bagaimana Permulaaan Datangnya Kepada Rasulullah S.A.W
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff
Kota Bharu, Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1 – 01:00 – Kesesuaian Diantara Hadis Kelima Dengan Tajuk Bab

2 – 05:37 – Kelebihan Bulan Ramadhan

3 – 09:19 – Beberapa Kemusykilan Berhubung Dengan Abu sufyan

4 – 56:26 – Kesimpulan Hadis

5 – 01:10:26 – Kenapa Hiraql Kata “Aku Percaya Dia Akan Keluar Tetapi Aku Tidak Sangka Dia Di Kalangan Kamu”?

6 – 01:13:58 – Cara Nabi S.A.W. Tulis Surat

7 – 01:15:53 – makna “Arasiyyin”

8 – 01:19:30 – Kesimpulan Daripada Hadis Hiraql

9 – 01:30:34 – Apa Makna Al-Quran Tak Boleh Disentuh?

10 – 01:49:39 – Perkaitan Riwayat Ini Dengan Tajuk Bab

SESI SOAL JAWAB

1 – 01:54:12 – Masalah Bida’ah Hasanah

 

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] (NAZ)
http://www.darulkautsar.net| http://www.darulkautsar.net/studios/
Sahih al-Bukhari : Matan & Syarah Hadith ; Kitab Tentang Wahyu – Sesi 5 – 220406
Sambungan Bab Bagaimana Permulaaan Datangnya Kepada Rasulullah S.A.W
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff
Kota Bharu. Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1 – 00:28 – Matan Dan Terjemahan Hadis

2 – 28:13 – Sambungan Bab : Bagaimana Permulaan Datangnya Wahyu Kepada Rasulullah S.A.W.

3 – 30:01 – Rijal ‘Abdan

4 – 31:15 – Rijal Yunus Bin Yazid

5 – 31:33 – Rijal Zuhri

6 – 32:20 – Kesilapan Masyarakat Dalam Meletak Nama Kepada Anak

7 – 36:45 – Makna ح

8 – 48:00 – Istilah نحوه

9 – 55:47 – Kemurahan Nabi S.A.W.

10 – 01:31:52 – Perkara-Perkara Yang Penting

11 – 01:32:13 – Tentang Abu Sufyan

 

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] (NAZ)
http://www.darulkautsar.net | http://www.darulkautsar.net/studios/
Sahih al-Bukhari : Matan & Syarah Hadith ; Kitab Tentang Wahyu – Sesi 4 – 150406
Sambungan Bab Bagaimana Permulaaan Datangnya Kepada Rasulullah S.A.W
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1 – 00:50 – Matan Dan Terjemahan Hadis

2 – 07:36 – Kesesuaian Hadis Keempat Dengan Tajuk Bab

3 – 14:15 – Tentang Bahasa Urdu

4 – 21:56 – Rijal Abu ‘Awaanah

5 – 25:58 – Rijal Said Bin Jubair

6 – 26:37 – Rijal Abdullah Bin Abbas