[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( AMN )

http://www.darulkautsar.net | http://www.darulkautsar.net/studios/
Misykatul Masobih – Kitab Iman – Sesi 00D – 27-Jan-13
Bab : Muqaddimah
Maulana Muhammad Asri Yusoff
Lembah Kelang

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00 : sambungan Muqaddimah Kitab Iman

2- 03:10 : Golongan Ahli as-Sunnah wa al-Jamaah terbahagi kepada dua kumpulan dalam menentukan kombinasi tiga bahagian Iman

3- 08:00 : Golongan Kedua, Imam Abu Hanifah,Abul Hasan Al-Asy’ari tentang Hakikat Iman

4- 15:00 : Jawapan oleh golongan kedua terhadap ayat-ayat yang menunjukkan Iman Itu ada bertambah dan berkurang

5- 33:17 : Perbedaan pendekatan dan perbedaan Lafzi di antara dua golongan Ahli as-sunnah wa al-jamaah tentang Iman

6- 47:30 : Sebahagian bentuk keta’atan yg boleh menyebabkan bertambahnya Iman seseorang

7- 01:05:26 : Antara perkara yg boleh menyebabkan Iman seseorang berkurang

8- 01:09:53 : Soalan,adakah hadits umat nabi akan terpecah kepada 73 golongan itu sahih untuk menjadikan sebagai tanda arasy membezakan ahli sunnah dan selainnya

9- 01:18:30 : Soalan,bagaimanakah hendak membezakan usul aqidah dengan usul Furu’

10- 01:25:43 : Soalan,darimanakah boleh dapat buku-buku sejarah untuk orang awam

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( AMN )

http://www.darulkautsar.net | http://www.darulkautsar.net/studios/
Misykatul Masobih – Kitab Iman – Sesi 00C – 13-Jan-13
Bab : Muqaddimah
Maulana Muhammad Asri Yusoff
Lembah Kelang

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:05 : Perbezaan tentang hakikat Iman

2- 01:07:00 : Iman itu bertambah dan berkurang

3- 01:09:23 : Iman itu tidak bertambah

4- 01:17:15 : Adakah Ilmu dalam Islam mempunyai pendekatan mengenai ciri-ciri seseorang dan mengetahui masa depan berdasarkan nombur atau angka

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( AMN )

http://www.darulkautsar.net | http://www.darulkautsar.net/studios/
Misykatul Masobih – Kitab Iman – Sesi 00B – 23-Dis-12
Bab : Meraikan Kesempurnaan Iman
Maulana Muhammad Asri Yusoff
Lembah Kelang

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 02:15 : Perbezaan diantara Firqah dengan Mazhab

2- 04:50 : Iman Menurut Murjiah

3- 13:41 : Iman Menurut Karramiyah

4- 15:50 : Iman Menurut Jahmiyah

5- 19:00 : Iman Menurut Khawarij dan Mu’tazilah

6- 23:25 : Iman Menurut Ahli Sunnah Wal Jamaah

7- 28:40 : Golongan Ahli Sunnah Terbahagi Kepada 2 kumpulan dalam Menentukan kombinasi 3 bahagian Iman

8- 50:12 : Dalil-Dalil yg dikemukakan oleh Al-Aini bagi pehak Abu Hanifah, hakikat Iman membenar dengan Hati

9- 01:33:00 : Soalan, Mengapa nota Iman disisi Syi’ah tidak disebut

10- 01:34:22 : Soalan, Bolehkah demonstrasi dimana-mana tempat, bolehkah kita kata setiap demonstrasi itu Khawarij

11- 01:39:38 : Soalan, Selamatkah Kita guna kitab-kitab Tafsir zamakhsyari yg beraqidah Mu’tazilah

12- 01:41:48 : Soalan, apakah kitab rujukan utama dalam aqidah bagi 2 golongan besar bagi Ahli Sunnah As-syairah dan Salafi

13- 01:43:10 : Soalan, apakah kedudukan Iman, mengatakan hukuman hudud tidak sesuai lagi untuk dilaksakan dalam masyarakat majmuk

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( AMN )

http://www.darulkautsar.net | http://www.darulkautsar.net/studios/
Misykatul Masobih – Kitab Iman – Sesi 00A – 09-Dis-12
Bab : Makna Iman Yang Sebenar
Maulana Muhammad Asri Yusoff
Lembah Kelang

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:05 : Muqaddimah Kitab Iman

2- 3:35 : Maksud Perkataan Iman

3- 13:20 : Bilangan Malaikat sangat ramai

4- 15:57 : Siapa Ahli Tahqiq

5- 16:55 : Iman ialah membenarkan ajaran-ajaran yang kita yakini sebagai agama yg dibawa oleh Rasulullah s.a.w

6- 20:12 : Perbezaan As-Syairah dengan Ahli hadits dari segi Aqidah

7- 23:38 : Ta’rif Iman dan Kufur

8- 43:53 : Para Ulamak telah membahagikan Kufur kepada 2 bahagian