[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MYS )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/
Sunan Abu Daud – Syarah Hadith – Kitab Nikah – Sesi 32 – 18-Dis-12
Sambungan Bab : Yang Merangkumi Pelbagai Hadis Berhubung Dengan Perkahwinan & Bab Mendatangi Perempuan Yang Berhaidh & Bersentuh-Sentuhan Kulit Dengannya & Bab Tentang Kaffarah Orang Yang Mendatangi Perempuan Yang Berhaidh.
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:42 : Sambungan Hadits2 Yang Merangkumi Pelbagai Hadits Berhubung Dgn Perkahwinan

2- 04:10 : Cara Bersetubuh Mengikut Islam

3- 23:29 : Mendatangi / Menyetubuhi Perempuan Yg Berhaidh Dan Bersentuhan2 Kulit Degnannya

4- 38:29 : Antara Hikmah Islam Di Benarkah Lelaki Kahwin Ramai

5- 51:25 : Boleh Melakukan Apa Sahaja Dengan Isteri Yang Berhaidh Kecuali Bersetubuh

6- 58:57 : Kaffarah Orang Yang Mendatangi perempuan Yang Berhaidh

7- 1:08:25 : Boleh Bersetubuh Dengn Isteri Ketika Sudah Suci Atau Sudah Bersuci

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MYS )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/
Sunan Abu Daud – Syarah Hadith – Kitab Nikah – Sesi 31 – 11-Dis-12
Bab : Yang Merangkumi Pelbagai Hadis Berhubung Dengan Perkahwinan
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 14:38 : Hadits2 Yang Merangkumi Pelbagai Hadits Berhubung Dgn Perkahwinan

2- 36:25 : Doa Ketika Hendak Bersetubuh Dan Doa Ketika Tengah2 Bersetubuh

3- 44:20 : Satu Kerugian Bagi Orang Yg Tidak Mahu Anak

4- 50:50 : Apakah Makna Syaitan Tidak Akan Memudharatkan Anak Yg Hasilnya Drpd Baca Doa Ketika Bersetubuh

5- 1:01:43 : Haram Mendatangi Isteri Pada Duburnya

6- 1:03:23 : Hadits Yg Dhoif Bila Sandarannya Kuat Dia Jadi Kuat

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( AMN )

http://www.darulkautsar.net

Kuliah : Sunan Abi Daud – Kitab Tentang Sembahyang – Sesi 15 – 290106
Syarah Hadis : Bab larangan bersembahyang di Kandang unta & …
Disampaikan Oleh: Maulana Asri Yusoff
Tempat : Masjid Muhammadi, Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:06 : Terjemahan matan hadits,

2- 12:37 : Bab Larangan Bersembahyang di kandang unta,

3- 47:45 : Bilakah perlu di suruh Kanak-kanak Sembahyang

4- 01:13:55 : Sanad riwayat hadits no 2

5- 01:17:27 : Sanad riwayat hadits no 3

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( AMN )

http://www.darulkautsar.net

Kuliah : Sunan Abi Daud – Kitab Tentang Sembahyang – Sesi 14 – 220106
Syarah Hadis : Bab tempat-tempat yang tidak harus mengerjakan sembahyang & …
Disampaikan Oleh: Maulana Asri Yusoff
Tempat : Masjid Muhammadi, Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:06 : Terjemahan matan

2- 07:43 : Bab tempat-tempat yang tidak harus mengerjakan sembahyang,

3- 38:30 : Sanad Hadits No 2 ini ada Abi Soleh Al-Ghifari,Ibnu Lahi’ah, Yahya bin Azhar,dan Ammar bin Sa’ad Al-Muradiy

4- 43:20 : Nabi s.a.w. Melarang sembahyang di tempat perkuburan

5- 59:57 : Sanad hadits No 3

6- 01:02:31 : Sanad hadits NO 4 , dan perbezaan dengan hadits sebelumnya

7- 01:05:20 : Bumi ini boleh dijadikan Masjid kecuali 2 tempat iaitu Bilik mandi dan perkuburan

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( AMN )

http://www.darulkautsar.net

Kuliah : Sunan Abi Daud – Kitab Tentang Sembahyang – Sesi 13 – 150106
Syarah Hadis : Bab tentang Sembahyang ketika masuk kemasjid & …
Disampaikan Oleh: Maulana Asri Yusoff
Tempat : Masjid Muhammadi, Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:06 : Bab larangan meludah dalam Masjid, Terjemahan Hadits

2- 16:55 : Larangan meluduh dalam masjid

3- 46:25 : Sanad hadits yang terakhir dalam bab ini dhaif kerana ada Al-Faraj bin Fadhalah

4- 50:00 : Buat makan malam pertama malam kedua

5- 54:07 : Bab Orang Kafir boleh masuk dalam Masjid,

6- 01:03:55 : Sanad hadits ini ada Muhammad bin Ishaq dan Salamah bin Al-Fadhal

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( AMN )

http://www.darulkautsar.net

Kuliah : Sunan Abi Daud – Kitab Tentang Sembahyang – Sesi 12 – 010106
Syarah Hadis : Bab tentang Sembahyang ketika masuk kemasjid & …
Disampaikan Oleh: Maulana Asri Yusoff
Tempat : Masjid Muhammadi, Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:06 : Bab tentang Sembahyang ketika masuk kemasjid, terjemahan hadits

2- 17:23 : Sembahyang Sunat Tahiyatul Masjid apabila masuk masjid

3- 26:05 : Sanad hadits ini

4- 29:44 : Bab kelebihan duduk dalam masjid

5- 44:04 : Hadits yang ada Usman bin Abi Al-Atikah Al-Azdi Tidak Kuat,Dhaif

6- 47:51 : Bab Larangan mengangkat suara mencari barang yang hilang dalam Masjid

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( AMN )

http://www.darulkautsar.net

Kuliah : Sunan Abi Daud – Kitab Tentang Sembahyang – Sesi 11 – 251205
Syarah Hadis : Bab membuat masjid-masjid di perkampongan & …
Disampaikan Oleh: Maulana Asri Yusoff
Tempat : Masjid Muhammadi, Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:06 : Bab membuat masjid-masjid di perkampongan, terjemahan hadits

2- 12:32 : Membuat masjid-masjid di perkampongan,maksud membuat masjid dan menghiasi masjid

3- 23:35 : Hadits riwayat Samurah tidak sahih kerana ada Sulaiman bin Musa, Ja’afar bin Sa’ad bin Samurah, dan Khubaib bin Sulaiman

4- 26:37 : Bab Lampu-lampu dalam Masjid,Sanad hadits ini Dhaif kerana ada Ziad bin Abi Saudah tetapi Matan Sahih

5- 28:39 : Lampu-lampu dalam masjid

6- 34:33 : Bab anak batu dalam Masjid, Sanad hadits ini Dhaif kerana ada Sahal bin Tammam bin Bazi’ dan Abi Al-Walid

7- 42:25 : Bab Sapu Majid, hadits ini dhaif kerana ada Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abi Rawwad, matan sahih

8- 50:40 : Bab perempuan berasingan dengan Lelaki didalam Masjid, dan Sanad hadits ini

9- 01:01:13 : Bab apa yang diucapkan seseorang ketika hendak masuk masjid