[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS/PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ]
http://www.darulkautsar.net/
Sahih Bukhari di Kuala Lumpur.
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kitab Wahyu Sahih Bukhari
www.darulkautsar.net

KLIK MINIT DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:28 – Matan Dan Terjemahan Hadis

2- 03:08 – Rupa Siapakah Yang sering Digunakan Oleh Jibril Ketika Bertemu Dengan Rasulullah SAW?

3- 30:37 – Sebab Atau Faktor Nabi SAW Bercucuran Peluh Ketika Menerima Wahyu.

Sesi Soal Jawab

1- 01:13:36 – Apakah Yang Dimaksudkan Dengan ‘Musalsal bil Awwaliyah’? Benarkah Setiap Ulama Hadis Akan Menyampaikan ‘Musalsal bil Awwaliyah’ D Awal Pengajian?

2- 01:21:30 – Apakah Pandangan Ustaz Tentang Muzik?

3- 01:41:45 – Hadis Tentang Ahli Bait…

4- 01:46:50 – Apa Pandangan Maulana Tentang ‘Melabuhkan Pakaian’?

5- 01:52:09 – Bagaimanakah Wahyu Al-Quran Tersusun Ayat Dan Surahnya Sebagaimana Yang Ada Sekarang?

6- 01:53:41 – Kitab Musthalah Hadis Yang Mana Sering Digunakan?

7- 01:54:15 – Benarkah Imam Suyuti Tasahul Dalam Menilai Hadis?

8- 01:55:00 – Soalan Kelapan.

 

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS/PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ]
http://www.darulkautsar.net/
Sahih Bukhari di Kuala Lumpur.
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kitab Wahyu Sahih Bukhari
www.darulkautsar.net

KLIK MINIT DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:38 – Sambungan ‘صلصلة الجرس’.

2- 55:34 – Persoalan yang timbul beserta jawapannya.

3- 01:10:10 – Hadis tentang penduduk Taif.

4- 01:17:13 – Kemusykilan ketiga yang timbul dalam hadis ini.

5- 01:27:36 – Malaikat Jibril.

Sesi Soal Jawab

1- 01:41:55 – Soalan pertama

2- 01:42:49 – Istilah Syiah Dan Berkenaan Ibn Qayyum

3- 01:52:44 – Pendapat yang boleh diterima dalam isu wahyu.

4- 01:55:53 – Kenapa berkeras dengan ibn Ishak?
5- 02:00:45 – Soalan Kelima.

 

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS/PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ]
http://www.darulkautsar.net/
Sahih Bukhari di Kuala Lumpur.
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kitab Wahyu Sahih Bukhari
www.darulkautsar.net

KLIK MINIT DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 01:14 – Matan Dan Terjemahan

2- 04:11 – Makna ‘صلصلة الجرس’

3- 01:18:46 – Faktor-faktor kenapa nabi SAW mampu menerima wahyu dan menanggungnya.

4- 01:19:47 – Persoalan yang timbul dan jawapannya.

Sesi soal jawab.

1- 01:34:58 – Pengaruh Syiah Dalam Tasawwuf Dan Tariqat.

2- 01:40:20 – Apakah Status ‘Ahli Bait’ Di Zaman Sekarang Sama Dengan Zaman Rasulullah SAW?

 

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS/PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ]
http://www.darulkautsar.net/
Sahih Bukhari di Kuala Lumpur.
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kitab Wahyu Sahih Bukhari
www.darulkautsar.net

KLIK MINIT DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 01:06 – Matan Dan Terjemahan Hadis.

2- 04:52 – Penjelasan Tentang ‘Dengan Sanadnya’
3- 06:21 – Maksud ‘Dengan Sanad Ini’

4- 07:50 – Rijal Abdullah bin Yusoff

5- 08:46 – Sebab Imam Bukhari Memulakan Kitabnya Dengan Kitab Wahyu.

6- 10:44 – Pembahagian Wahyu.

7- 11:59 – Cara Penyampaian Dan Penerimaan Wahyu.

8- 01:00:06 – Bentuk-Bentuk Penyampaian Wahyu.

9- 01:00:35 – Peringatan: Nama Anak-Anak Zaman Sekarang.

Sesi Soal Jawab:

1- 01:16:37 – Bagaimana Cara Menggunakan Ilmu Ta’bir Mimpi.

2- 01:23:18 – Ulasan Berkenaan Wahyu Yang Pertama Merupakan Mimpi Yang Baik.

3- 01:25:25 – Nabi SAW Melihat Allah Dengan Sebaik-Baik Rupa…

4- 01:27:10 – Berapa Kali Malaikat Israfil Membawa Wahyu?

5- 01:28:24 – Maksud Kasyaf, Yaqazaf, Ladunni Dan Lain-Lain.

6- 01:37:10 – Kecenderungan Masyarakat Kepada Tariqat.

7- 01:50:10 – Ulama’ Mutaqaddimin Dan Mutaakhirin.

 

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS/PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ]
http://www.darulkautsar.net/
Sahih Bukhari di Kuala Lumpur.
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kitab Wahyu Sahih Bukhari
www.darulkautsar.net

KLIK MINIT DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1-  01:08 – Rijalul Hadith – al-Haris bin Hisyam (ringkas)

2- 02:48 – Riwayat Berkenaan Pujian ‘Aaisyah Terhadap Abdul Rahman Bin al-Harits bin Hisyam. Sahih @ Tidak?

3- 05:17 – Usul Hadis – Hadith Masanid

4- 09:25 – Usul Hadis – Hadis Mursal, Jenis-jenisnya Dan Hukum Berkaitan

5- 43:56 – Kaitan Hadits Al-Harits Dengan Tajuk Bab (Kesenian, Keistimewaan Serta Keunikan Kitab Sahih Bukhari)

6- 01:26:12 – Adakah Hadith Ahad Boleh Menjadi Hujjah Dalam Bab Akidah?

 

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS/PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ]
http://www.darulkautsar.net/
Sahih Bukhari di Kuala Lumpur.
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kitab Wahyu Sahih Bukhari
www.darulkautsar.net

KLIK MINIT DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 05:00 – Pembahagian Wahyu

2- 11:56 – Kesan Daripada Menolak Hadith Sebagai Wahyu.

3- 16:43 – Cara Bentuk Penurunan Wahyu

4- 20:28 – Hikmah & Falsafah Korban

5- 22:46 – Hikmah & Falsafah Wuduk

6- 30:13 – Mimpi & Ta`bir Mimpi

7- 39:24 – Pengertian Wahyu Dalam Makna Yang Lebih Umum

8- 59:06 – Kemusykilan Kenapa Disebut Nabi Nuh Di Dalam Ayat “Sesungguhnya Kami Telah Menurunkan Wahyu Kepadamu Sepertimana Kami Telah Menurunkan Wahyu Kepada Nuh Dan Nabi-Nabi Sesudahnya”

9- 01:02:31 – Pendapat Syeikhul Hind Berkenaan Hal Di Atas

10- 01:18:24 – Matan Dan Terjemahan Hadis

11- 01:28:04 – Sanad Pengajian Hadis Sahih Bukhari

12- 01:34:03 – Sejarah Ringkas Ulama-Ulama Di Dalam Sanad

Sesi Soal Jawab

1- 01:56:58 – Kenapa Maulana Mencadangkan Kitab Musykil Al-Hadith Karangan Imam Ibnu Furat Yang Mengkritik Dan Membantah Imam Ibnu Khuzaimah? (Perbincangan Tentang Aqidah Salaf & Khalaf)

2- 02:20:40  – Benarkah Aqidah Maturidi Tidak Mengikut Al-Quran Dan As-Sunnah Dan Benarkah Aqidah Ulama Deoband Semuanya Maturidi?

 

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS/PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ]
http://www.darulkautsar.net/
Sahih Bukhari di Kuala Lumpur.
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kitab Wahyu Sahih Bukhari
www.darulkautsar.net

KLIK MINIT DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00 – Keistimewaan Kitab Bukhari – Isyarat Pembuka Dan Isyarat Penutup.

2- 05:24 – Rasional Bagi Imam-Imam Hadis Meletakkan Tajuk Yang Berbeza Pada Permulaan Kitab Mereka.

3- 14:00 – Kedudukan Kitab Sunan Sittah Yang Perlu Difahami Dan Fungsi Kitab Sunan Sittah dalam Sistem Pengajian Hadis.

4- 26:08 – Kedudukan Sahabat-Sahabat Rasulullah SAW.

5- 52:43 – Sebab Kenapa Imam Bukhari Memulakan Kitab Dengan Bab Wahyu Dan Perbincangan Tentang Wahyu.

6- 01:06:24 – Kemusykilan Dan Persoalan Tentang Kesesuaian Tajuk Bab Imam Bukhari.

Sesi Soal Jawab

1- 01:44:30 – Persoalan Tentang Asmaa’ul Husna.

2- 01:46:48 – Bolehkah Nama Allah Disebut Sebagai Sifat Allah?

3- 01:47:57 – Bolehkah Meletakkan Nama Spt Abdul Rabbil ‘Alamin Dan Seumpamanya?

4- 01:49:00 – Apa Yang Dimaksudkan Dengan Belajar Bersanad Untuk Ambil Berkat?

5- 01:53:42 – Betulkah Rasulullah Saw Tidak Beragama Sebelum Kedatangan Wahyu?

6- 01:56:43 – Kenapa Kitab-Kitab Imam Bukhari Yang Lain Tidak Sama Taraf Dengan Sahih Bukhari?

7- 02:00:00 – Seseorang Yang Meninggalkan Solat Sekian Lama Memadaikah Dgn Solat Taubat Atau Perlu Qada

8- 02:02:57 – Apakah Masih Wujud Ahli Kitab Dan Siapakah Mereka?

9- 02:06:19  – Status Ibubapa Rasulullah Saw, Islam Ataupun Tidak.

 

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS/PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ]

http://www.darulkautsar.net/
Syarah Sahih al-Bukhari
Muqaddimah Sahih Bukhari – Sesi 2
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Tarikh: 22 Feb 2012
Lembah Kelang

KLIK MINIT DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 03:29 – Para Ulama Memberikan Perhatian Umum Yang Menarik Untuk Mengkaji Kitab Bukhari

2- 18:49 – Alasan @ Sebab Imam Bukhari Memulakan Kitabnya Dengan “Basmallah”

3- 51:10 – 4 Piawai Bagi Hadis Sahih

4- 01:18:35 – Maksud “ب” Pada “Basmallah”

5- 01:29:13 – Perbezaan Pada Muta’allaq

5- 01:32:13 – Perbincangan Tentang Perkataan Allah

 

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS/PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ]
http://www.darulkautsar.net/
Syarah Sahih Bukhari di Kuala Lumpur.
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Muqaddimah Sahih Bukhari
www.darulkautsar.net

KLIK MINIT DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 02:18 – Kepentingan Pengajian Hadis

2- 02:55 – Antara Ciri-Ciri Ahli Sunnah Wal Jama’ah

3- 24:39 – Kenapa Kita Tak Dinamakan Sebagai Ahli Kitab?

4- 33:29 – Pembahagian Sistem Hadis

5- 46:38 – Asas Kepada Pemakaian Sistem Hadis Ini

6- 57:40 – Sistem Kedua: Sistem Dirayah

7- 01:31:55 – Beberapa Fenomena Yang Mendorong Kita Mempelajari Dan Mendalami Hadis