Klik Untuk Ke Laman Darulkautsar Indeks

GERAKAN KRISTIANISASI

 

Ta’rif

Gerakan Kristianisasi adalah sebuah gerakan keagamaan yang bersifat ‘Politik Penjajahan’. Gerakan ini muncul selepas kekalahan pihak Kristian dalam Perang Salibs ebagai usaha menyebarkan agama Kristian ke negara-negara dunia ketiga ,terutamanya kepada ummat Islam. Objektifnya ialah untuk menguasai bangsa-bangsa tersebut.

Sejarah Penubuhan Dan Tokoh-Tokohnya

Raymond Lull adalah orang Kristian pertama yang memperkenalkan konsep kristianisasi, selepas kegagalan pihak Kristian dalam Peperangan Salib. Dia bersungguh-sungguh belajar bahasa Arab, menjelajah negara-negara Syam sambil berdialog dengan ulama-ulama di sana.

Para mubaligh Kristian bermazhab Katholik telah memasuki benua Afrika sejak abad ke 15M ketika Portugal menjumpai negara-negara baru tersebut. Setelah itu mubaligh-mubaligh Kristian bermazhab Protestan pula dihantar oleh orang-orang Inggeris, Jerman dan Perancis.

Peter Heling sejak awal lagi sudah masuk ke dalam masyarakat lslam di pantai Negara-negara Afrika.

Sedangkan Baron du Betez, sejak tahun 1664, membangkitkan semangat orang-orang Kristian sehingga ia Berjaya mendirikan sebuah akademi yang menjadi pusat latihan mubaligh Kristian.

Mr. Cary adalah tokoh yang unggul dalam gerakan Kristianisasi mengatasi mereka yang sebelumnya. la muncul menjelang akhir abad 18M dan awal abad 19M.

Paderi Henry Martin (meninggal tahun 1812) sangat besar peranannya dalam menyebarkan mubaligh-mubaligh Kristian ke negara-negara Asia Barat. Dia telah menterjemahkan Bibel ke dalam bahasa India, Parsi dan Armenia.

Dalam Tahun 1795 M Dewan Gereja Protestan bersatu dengan orang-orang Kopti di Mesir untuk menubuhkan sebuah Misi Kristian yang bertugas menyebarkan ajaran Injil di Afrika.

David Livingstone (1813 -1873), seorang pelancong lnggeris, telah menjelajah ke tengah-tengah benua Afrika. Sebelum menjelajah benua itu, dia dikenal sebagai seorang paderi.

Pada tahun 1849 M missi-missi Kristian mula dihantar ke negara-negara Syam. Perancangan yang intensif dilakukan untuk menguasai beberapa wilayah di kawasan negara-negara tersebut.

Tahun 1855 M Pertubuhan Pemuda Masehi ditubuhkan. Anggotanya terdiri dari pemuda-pemuda berbangsa lnggeris dan Amerika. Tugasnya terbatas pada usaha menanamkan keyakinan Ketuhanan Almasih pada diri mereka sendiri.

Tahun 1895 M Persatuan Mahasiswa Kristian Antarabangsa ditubuhkan. Persatuan ini berusaha menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi pelajar-pelajar sekolah di berbagai negara. Seiring dengan itu dilancarkan pula kempen ‘cinta kasih’ (ajaran Kristian) kepada mereka.

Samuel Zwemer, Ketua Misi Kristian untuk negara-negara Arab di Bahrain dan Ketua Persekutuan Kristian di Timur Tengah, bertanggungjawab menerbitkan majalah berbahasa lnggeris berjudul ‘Muslim World’. Majalah ini mula diterbitkan pada tahun 1911 dan masih lagi diterbitkan sehingga hari ini oleh Hartford.

Zwemer memasuki Bahrain dalam tahun 1890 M. Sejak tahun 1894 gereja-gereja reformasi Amerika menaja dan membiayainya sepenuhnya kegiatannya. Kejayaan dari aktiviti sosial dan kemanusiaan Zwemer yang paling menonjola ntara lain ialah penubuhan misi-misi kedoktoran dan perubatan di negara-negara Teluk. Diikuti dengan pembukaan Pusat-pusat Kebajikan Masyarakat di Bahrain, Kuwait, Musqat dan Amman. Zwemer boleh dianggap sebagai salah seorang tokoh gerakan kristianisasi terbesar di abad moden ini.

Kenneth Cragg, pengganti Zwemer untuk mengetuai majalah Muslim World, pernah menjadi pensyarah Universiti Amerika di Kairo dan menjadi Dekan Jurusan Theologi Masehi di Lembaga Misi Kristian Hartford. Bukunya yang terkenal, Panggilan Menara Azan, diterbitkan pada tahun 1956.

Louis Massignon, penasihat gerakan kristianisasi di Mesir. Ia adalah salah seorang anggota Lembaga Bahasa Arab di Mesir dan pernah menjadi penasihat Departmen Kolonialisme Perancis untuk Urusan Afrika Selatan.

Daniel Bills berkata, “Institut Pengajian Tinggi Robert di lstanbul (sekarang Universiti Amerika) tidak lagi menjadi pusat pengajian tinggi yang ekslusif, baik di segi sukatan pelajaran atau pun fasiliti yang disediakannya. Sekarang telah menjadi institut pengajian tinggi Kristian yang benar-benar terbuka. Pengasasnya adalah seorang mubaligh Kristian. Malah sampai sekarang pimpinannya mestilah seorang pendakwah Kristian.”

Paderi Syantor pada masa penjajahan Perancis menjadi Ketua Akademi Yesuit di Beirut dalam tempoh yang agak lama. Mr. Nibrouse, Rektor Universiti Beirut Amerika tahun 1948 M berkata: “Sejarah telah membuktikan bahawa pendidikan adalah alat paling berkesan kepada para mubaligh Amerika untuk mengkristiankan Syria dan Lebanon.”

Don Huk Crey, tokoh terbesar dalam Persidangan Kristian Louzon tahun 1974 M, adalah seorang penganut Kristian bermazhab Protestan. Dia pernah menjadi mubaligh Kristian di Pakistan selama 20 tahun. Pernah menjadi mahasiswa Fuller School of Inteational Mission. Selepas Persidangan Kristian di Colorado pada tahun 1978 M, dia menjadi pengarah kepada Lembaga Samuel Zwemer. Lembaga ini aktif dalam bidang penerbitan untuk menyebarkan kajian-kajian khusus tentangc ara-cara kristianisasi terhadap Ummat Islam. Ibupejabatnya terletak di Califoia. Berbagai latihan dan rekrut dijalankan untuk melahirkan para pendakwah Kristian dalam segala bidang kepakaran.

Pemikiran Dan Doktrin-Doktrinnya

Pertama: Pemikiran-pemikiran mereka

A. Tentang Persatuan Islam

Kardinal Simon berkata, “Kesatuan Islam menggagas cita-cita Ummat Islam dan membantu melicinkan usaha untuk menguasai Eropah. Maka gerakan Kristianisasi adalah satu unsure yang sangat penting untuk menggagalkan gagasan Kesatuan Islam. Untuk itu, kita mesti mengubah haluan Kesatuan Ummat Islam melalui gerakan Kristianisasi.”

Lawrance Brown berkata, “Apabila ummat lslam bersatu dalam sebuah kerajaan Arab, mereka akan menjadi kuasa yang paling berbahaya di dunia, atau boleh juga menjadi hero penyelamat. Tapi apabila mereka dibiarkan berpecah-belah, mereka akan kekal tidak bernilai dan tidak berpengaruh.”

Mr. Bills berkata, “Agama lslam adalah sebuah benteng penghalang paling kokoh terhadap perjalanan gerakan kristianisasi di Afrika.”

B. Tentang Penyebaran Islam

Seorang paderi bernama Nelson berkata, “Pedang Islam satu demi satu telah menakluki bangsa-bangsa di Afrika dan Asia.”

Henry Jesups, seorang mubaligh Amerika berkata, “Orang-orang Islam sebenarnya tidak memahami atau menghargai agama mereka. Mereka adalah pencuri, pembunuh dan kolot. Sesungguhnya gerakan kristianisasi akan tetap berusaha membina mereka agar menjadi bangsa yang bertamaddun.”

Luthfi Livonian, pengarang beberapa buku Islam yang berbangsa Armenia berkata : “Sejarah Islam adalah sebuah cerita bersiri yang mengerikan tentang pertumpahan darah, peperangan dan pembunuhan beramai-ramai.”

C. Tentang Muhammad

Addison berkata, “Muhammad tidak mampu memahami agama Nasrani kerana di dalam fikirannya hanyalah gambaran suram. Gambaran-gambaran ini menjadi asas agamanya (lslam) yang disebarkan kepada orang-orang Arab.”

Mubaligh Nelson mengatakan bahawa lslam itu adalah yang diciplak. Unsur-unsur yang terbaik di dalam ajarannya adalah hasil ciplakan dari ajaran Kristian. Manakala yang selebihnya merupakan ciplakan dari ajaran penyembah berhala.

Mubaligh F.J. Harber berkata :”Muhammad pada hakikatnya adalah penyembah berhala sebab tanggapannya tentang Allah jelas lebih merupakan lakaran kartun”

D. Tentang Ajaran lslam

Mubaligh Henry Jesups berkata,”Islam lebih banyak bergantung kepada hadis berbanding al-Qur’an. Jika hadis-hadis yang palsu itu dibuang, maka tiada lagi Islam”. Ia juga menyatakan, “Islam itu sangat dangkal. Wanita menurut lslam adalah hamba.”

Sedangkan mubaligh John Takly berkata, “Kita mesti menjelaskan kepada orang ramai bahwa yang benar di dalam al-Qur’an bukanlah sesuatu yang baru. Sedangkan yang baru di dalam Islam bukanlah sesuatu yang benar.”

Kardinal Samuel Zwemer dalam bukunya ‘Dunia Islam Dewasa ini’ berkata :

Kita mesti meyakinkan umat lslam bahwa orang-orang Kristian bukanlah musuh mereka.

Kitab suci (Bible) mestilah disebarkan dalam bahasa-bahasa ummat lslam sebab Bible adalah asas gerakan Masehi yang paling penting.

Umat lslam hendaklah dikristiankan oleh pendakwah (yang asalnya) dari kalangan mereka sendiri sebab sebatang pokok itu hendaklah ditebang oleh salah seorang anggotanya.

Mubaligh Kristian jangan merasa hampa melihat sedikitnya hasil misi mereka dalam mengkristiankan ummat lslam, sebab pada dasaya di dalam kalbu umat lslam telah tumbuh suatu kecenderungan terhadap ilmu-ilmu Eropah dan pembebasan wanita.”

Samuel Zwemer dalam Persidangan Kristian di Quds pada tahun 1935 M juga berkata:

“….. tugas mubaligh Kristian di negara-negara lslam yang telah ditaja oleh negara-negara Kristian bukanlah berusaha untuk mengkristiankan umat lslam, kerana mereka sedar orang Islam berpendirian agama Islam merupakan suatu petunjuk dan penghormatan bagi mereka. Tetapi tugas kalian yang terpenting ialah memurtadkan orang lslam dari agama mereka agar menjadi orang yang sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan Allah. Kemudian tidak mempunyai hubungan dengan moral yang telah menjadi landasan hidup seluruh bangsa:”

Kemudian beliau menambah , “Anda telah melahirkan suatu generasi yang tidak mengenal hubungan dengan Allah dan tidak mahu tahu tentang Allah. Kalian hendaklah mengeluarkan seorang Muslim dari agamanya. Dia tidak perlu menganut agama Kristian. Suatu hari nanti akan terbentuk suatu generasi yang pemikirannnya sebagaimana yang dikehendaki kita. Generasi tersebut tak perduli terhadap masalah-masalah besar, tetapi suka berseronok-seronok dan malas. Dengan demikian apabila ia melakukan sesuatu perkara, dia melakukannya kerana ingin menjadi popular. Jika belajar, hanya kerana ingin popular. Jika menjawat jawatan tinggi, hanya kerana ingin terkenal. Ia akan mengerahkan apa saja untuk meraih populariti.”

Kedua: Persidangan-persidangan

Sehingga hari ini gerakan kristianisasi masih aktif menganjurkan persidangan-persidangan baik di peringkat nasional, serantau ataupun antarabangsa. Dalam Persidangan Kairo pada tahun 1324 H/1906 M. Zwemer menyarankan agar dianjurkan sebuah perjumpaan yang mengumpulkan pertubuhan-pertubuhan misi Kristian bermazhab Protestan untuk memikirkan tentang penyebaran lnjil di kalangan ummat lslam. Persidangan Kairo ini dihadiri oleh 62 orang perwakilan. Zwemmer adalah pengerusi persidangan tersebut.

Persidangan Misi Kristian Antarabangsa di Edinburgh, Scotland pada tahun 1328 H/1910 M. dihadiri oleh wakil-wakil dari 159 pertubuhan misi Kristian di dunia.

Persidangan Misi Kristian di Lucknow, lndia pada tahun 1339 H/ 1911M. juga dihadiri oleh Samuel Zwemer. Setelah selesai persidangan, semua peserta mendapat sebuah plak sebagai cenderamata. Pada satu muka plak itu tertulis: “Kenang kenangan dari Lucknow tahun 1911 “. Pada muka sebelahnya pula tertulis: “Ya Tuhan! Dunia lslam bersujud kepada-Nya lima kali dalam sehari semalam penuh khusyuk. Pandanglah orang-orang lslam itu dengan penuh kasih. llhamilah mereka berkat kedamaian Jesus Christ.”

Persidangan Beirut tahun 1911 M.

Persidangan Misi Kristianal-Quds:

Persidangan tahun 1343 H/ 1924 M.

Persidangan peringkat antarabangsa tahun 1928 M.

Persidangan tahun 1935 M yang dihadiri oleh 1200 perwakilan.

Persidangan tahun 1380 H/1961 M.

Persidangan Gereja Protestan tahun 1974 di Louzon, Swiss.

Persidangan Colorado pada 15 Oktober 1978 adalah di antara persidangan yang paling berbahaya. Tema persidangan ialah ‘Persidangan Amerika Selatan untuk Mengkristiankan Ummat Islam’. Pesertanya sekitar 50 orang, mewakili pertubuhan-pertubuhan Kristian paling aktif di dunia. Persidangan ini berlangsung secara tertutup selama dua minggu. Dalam persidangan ini dirumuskan satu strategi yang dirahsiakan oleh kerana amat berbahaya. Di antara lain dipersetujui keperluan pembiayaan berjumlah satu billion dolar AS untuk program kristianisasi. Dana sebesar itu benar-benar terkumpul dan disimpan di salah sebuah bank terbesar di Amerika Syarikat.

Persidangan Antarabangsa Untuk Kristianisasi. Persidangan ini dianjurkan di Sweden pada bulan Oktober 1981 M di bawah penyeliaan Dewan Federal Lutherian. Dalam persidangan ini dibahas hasil persidangan Louzon dan Colorado. Persidangan ini menghasilkan rumusan-rumusan terperinci dan objektif gerakan kristianisasi untuk negara-negara Pakistan, India dan Bangladesh. Gerakan Kristianisasi difokuskan kepada negara-negara dunia ketiga.

Persidangan-persidangan lainnya ialah:

– Persidangan lstanbul.

– Persidangan Halwan di Mesir.

– Persidangan Mubaligh Lebanon.

– Persidangan Mubaligh Baghdad.

– Persidangan Mubaligh Constantinopel di Algeria (sebelum merdeka).

– Persidangan Chicago.

Persidangan Mubaligh Madras di negara lndia. Persidangan ini dianjurkan setiap sepuluh tahun sekali.

Persidangan Baltimore di Amerika Syarikat pada tahun 1942 M. Persidangan ini adalah salah satu persidangan yang sangat berbahaya. Ianya dihadiri oleh Ben Gurion dari kelompok Yahudi.

Pertubuhan-pertubuhan Kristian telah menyusun semula kaedah persidangan setelah perang dunia kedua. Persidangan gereja-gereja itu diadakan setiap 6 atau 7 tahun, denganl okasinya bertukar dari satu negeri kenegeri lain.

– Persidangan tahun 1948 M (Belanda).

– Persidangan tahun 1954 M (Amerika).

– Persidangan tahun 1961 M (India).

– Persidangan tahun 1967 M (Eropah).

– Persidangan tahun 1975 M (lndonesia). Persidangan ini dihadiri 3000 mubaligh Kristian.

Ketiga: Pusat dan Lembaga Kristianisasi yang Termasyhur

Lembaga Samuel Zwemer di Califoia, Amerika Syarikat. Lembaga ini ditubuhkan berdasarkan rumusan dari Persidangan Colorado.

‘International Centre for Studies and Mission’ di Califoia, Amerika Syarikat. Lembaga ini bertanggungjawab membiayai dan memberi sumbangan tenaga manusia untuk menjayakan Persidangan Colorado. Selain itu Lembaga ini juga menyediakan kemudahan dan kelengkapan untuk memastikan kejayaan persidangan tersebut.

Universiti Amerika di Beirut (dahulu Akademi Bible Simia). Ditubuhkan pada tahun 1865 M.

Universiti Amerika di Kaherah. Ditubuhkan untuk menyaingi Universiti AlAzhar.

Akademi Perancis di Lahore.

Persekutuan Missionari Gereja lnggeris. Sebuah pertubuhan Kristian Protestan yang sangat penting yang aktif sejak hampir dua abad lalu.

Lembaga Missionari Amerika, terutamanya Persekutuan Missionari Amerika. Ditubuhkan sejak tahun 1810 M.

Persekutuan Missionari Kristian Jerman Timur. Ditubuhkan oleh seorang paderi bernama Labsious pada tahun 1895M. Aktivitinya mula menonjol sejak tahun 1900 M.

Pada tahun 1809 orang-orang England menubuhkan Persekutuan London Untuk Penyebaran Kristian di Kalangan Yahudi. Aktivitinya ditumpukan supaya orang-orang Yahudi yang berselerak di berbagai pelosok dunia pindah ke Palestin.

Keempat: Beberapa Buku Tentang Kristenisasi

Kumpulan kertas kerja Persidangan Kairo tahun 1906 M yang berjudul “Cara-cara Menyebarkan ajaran Kristian di Kalangan Ummat Islam “.

Zwemer menyusun sebuah buku yang merupakan kumpulan dari beberapa rumusan tentang kaedah penyebaran ajaran kristian. Buku tersebut bernama ‘Dunia Islam Dewasa ini’. Buku ini memperkatakan tentang kaedah-kaedah praktikal untuk berhubung dengan bangsa-bangsa bukan Kristian dalam usaha menarik mereka kepada agama Kristian. Di dalamnya dijelaskan mengenai langkah-langkah yang sepatutnya dilakukan oleh setiap mubaligh kristian.

’Sejarah Missionarisme’, karya Edwin Bulls seorang mubaligh protestan.

Buku Mr. Fardner yang berisi kajian yang lebih difokuskan kepada masalah-masalah di kalangan negara dan masyarakat Afrika dan cara-cara untuk menyebarkan ajaran Kristian di benua itu. Buku ini mendedahkan halangan-halangan yang bakal dihadapi dancara-cara menyelesaikannya.

Majalah Missionaris Kristian Protestan di Biel, Swiss. Majalah inimembincangkan rumusan Persidangan Edinburgh pada tahun 1910 M.

‘Majalah Masehi Timur’ yang berbahasa Jerman diterbitkan oleh Perseketuan Missionaris Jerman Timur sejak tahun 1910 M.

‘Ensiklopedia lslam dan lkhtisarnya’ yang telah diterbitkan dalamberbagai bahasa yang moden.

Kelima: Cara-cara dan kemudahan dan kelengkapan

A. Perubatan

Program rawatan-rawatan kesihatan dimanafaatkan untuk memasukkan jarum Kristinisasi. Program tersebut dijadikan sebagai cara yang paling utama untuk menyebarkan agama Kristian.

Paul Harison dalam bukunya “Doktor di Negara-negara Arab”, berkata, “Kami di negara-negara Arab bersedia untuk menarik penduduknya menjadi Kristian.”

S.A. Morisson editor majalah ‘Muslim World’ berkata, “Waktu itu kesempatan sangat terbuka lebar. Para doktor Kristian membawa misinya di tengah-tengah masyarakat lslam , di desa-desa seluruh negara Mesir”.

Seorang mubaligh wanita, Eide Harris mengatakan, “Doktor Kristian hendaklah memanfaatkan peluang dalam tugasnya untuk memasukkan ajaran Kristian ke telinga dan hati ummat lslam”.

Mr. Harber menyatakan perlunya ditambah misi kesihatan kerana, katanya, para petugas perubatan berhubung secara langsung dengan orang ramai. Mereka mempunyai pengaruh yang besar terhadap umat Islam. Pengaruh mereka lebih besar daripada tenaga pendakwah lain”. (Persidangan Kairo 1906 M).

Di antara doktor merangkap mubaligh yang terkenal ialah, An Asawodge, Frost, Coelius Van Dyck, George Post, Charles Kalhoon, Mary Owey dan Dr. Thomson.

B. Pendidikan

Mereka mengerahkan segala tenaga dan keupayaan untuk menjadikan pendidikan sebagai cara penyebaran ajaran Kristian yang berkesan. Untuk mencapai matlamat tersebut mereka mendirikan sekolah, kolej, universiti, sekolah menengah , pusat asuhan, taman kanak-kanak, dan sekolah-sekolah khas.

Sejak 150 tahun lalu mereka menyebarkan tidak kurang dari 100 juta naskah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang telah diterjemahkan ke dalam 130 bahasa. Mereka juga menyebarkan brosur dan majalah yang bernilai 7 billion dollar AS.

Di bidang pendidikan ini golongan orientalis dan kristianisasi bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama mereka.

C. Aktiviti Sosial

– Menyediakan penempatan mahasiswa dan mahasiswi.

– Menubuhkan kelab-kelab sosial dan sebagainya.

– Membina asrama, rumah orang tua, penempatan anak yatim dan orang-orang musafir.

– Menggalakkan aktiviti-aktiviti hiburan dan menganjurkan konsert-konsert dan seumpamanya.

– Mendirikan perpustakaan-perpustakaan yang mempunyai bahan-bahan dakwah kristian dan menjadikan perpustakaan dan penerbitan sebagai alat penyebaran ajaran Kristian secara luas.

– Menganjurkan aktiviti perkemahan dan rekreasi. Aktiviti ini juga dijadikan sebagai salah satu alat utama mendakwahkan ajaran Kristian.

– Menziarahi orangtua dan pesakit-pesakit di hopital. Mereka diberi cenderamata dan dilayan dengan sopan.

– Mrs. Almost Wilson dan Mrs. Hilday dalam Persidangan Kaherah dalam tahun 1906 M membincangkan tentang peranan mubaligh wanita dalam melakukan menyebarkan ajaran kristian di kalangan wanita-wanita lslam.

D. Merancang Keluarga

– Dalam pertemuan Ulamak-ulamak Shinode pada 5 Mac 1973 My ang dihadiri para paderi dan orang-orang kaya di Gereja Marqus di Iskandariah, Mesir, dirumuskan beberapa hasil persidangan. Antara lain tentang haramnya merancang keluarga di kalangan masyarakat gereja, baik berupa menghalang kehamilan atau menghadkan bilangan anak. Malah mereka diberi galakan untuk beranak seramai mungkin dengan diberi sokongan moral dan kewangan. Di antara mereka ada yang bersungguh-sungguh untuk kahwin muda. Pada masa yang sama merancang keluarga diwajibkan bagi umat Islam. Mereka sedar bahwa lebih 65% dari para doktor dan kakitangan perubatan yang memberi khidmat kesihatan adalah dari kalangan masyarakat gereja.

E. Menimbulkan Kekacauan danPeperangan

Orang-orang Kristian aktif menggalakan berlakunya peperangan dan menyebarkan fitnah di kalangan kaum Muslimin. Tujuannya adalah untuk melemahkan umat lslam.

Mereka cuba mewujudkan huru-hara dan kekecohan di dalam masyarakat dengan menyalakan api permusuhan. Di antara caranya ialah dengan menyuburkan semangat nasionalisma, kedaerahan dan kesukuan sempit, seperti fir’aunisma di Mesir, finiqisma di Syam, Palestina dan Lebanon, Asyurisme di Irak, dan Barbarisma di Afrika Utara.

Dalam persidangan Mubaligh-mubaligh Lucknow di lndia tahun 1911 M, Zwemer berkata, “Perpecahan-perpecahan politik di dunia lslam dewasa ini merupakan suatu bukti nyata bahawa Tuhan telah bercadang untuk mengangkat semula agama Masehi.”

F. Potensi dan Kemampuan

Di Indonesia orang-orang Kristian menguasai media massa. Mereka memiliki siaran-siaran radio amatur mubaligh dan akhbar-akhbar nasional. Dalam bancian tahun 1975 M di lndonesia terdapat 9,819 buah gereja kepunyaan orang Kristian mazhab Protestant, 3,897 orang paderi, 8,504 orang pendakwah sukarela. Sedangkan mazhab Katholik memiliki 7,250 buah gereja, 2,630 orang paderi dan 5,393 orang pendakwah sukarela. Mereka merancang untuk mengkristiankan lndonesia selewat-lewatnyapada tahun 2000 M.

Di Bangladesh terdapat banyak sekali pertubuhan pendakwah dan mubaligh Kristian untuk mengkristiankan umat lslam di negara tersebut.

Kenya dijangka menjadi negara Kristian sepenuhnya menjelang tahun 2000 M. Gerakan Kristianisasi ini juga menyerang Malaysia, negara-negara Teluk dan Afrika.

Jumlah pertubuhan pendakwah Kristian yang ada di 38 negara Afrika mencapai 111,000 buah. Sebagiannya memiliki kapalterbang untuk mengangkut para doktor, ubat-ubat, dan para petugas untuk mengubati pesakit-pesakit di pendalaman dan gunung-gunung.

Sekarang ini di dunia terdapat lebih dari 220 ribu pendakwah (137,000 Katolik dan 82,000 Protestant). Di Afrika sahaja terdapat 119,000 pendakwah laki-laki dan wanita dengan perbelanjaan sekitar 2 billion dollar AS setiap tahun.

Asas Pemikiran Dan Sifat Ideologinya

Kristianisasi mulai bergerak setelah orang-orang Kristian mengalami berbagai kekalahan selama dua abad (1099—1254 M). Mereka mengerahkan segala dana dan usahanya dalam usaha menguasai Bait al-Maqdis, sekaligus merebutnya dari kekuasaan umat Islam.

Paderi Kristian Mibez berkata,”Perang salib yang telah dimulai pendakwah-pendakwah kita pada abad ke 17M masih berjalan sampai hari ini. Paderi-paderi lelaki dan wanita Perancis masih ramai bertebaran diTimur.”

Becker, seorang orientalis berbangsa Jerman berpendapat, “Wujud sikap permusuhan yang ketat antara Kristian dan lslam. Sebab ketika Islam tersebar pada abad pertengahan, agama ini telah membangun sebuah benteng pertahanan yang kokoh untuk menghalang penyebaran ajaran Kristian. Kemudian lslam tersebar ke berbagai negara yang sebelumnya pernah bernaung di bawah kekuasaan Kristian.”

Kristianisasi pada asasnya bertujuan untuk memantapkan pengaruh Kristian Barat di negara-negara lslam. Kristianisasi merupakan langkah permulaan dan asas kepada penjajahan. Ianya juga merupakan penyebab utama lumpuhnya serta lemahnya kekuatan ummat lslam.

Tempat Tersebar Dan Kawasan Kejayaannya

Gerakan Kristianisasi tersebar secara luas di negara-negara dunia ketiga.

Gerakan ini mendapat sokongan padu masyarakat antarabangsa dari negara-negara Eropah, Amerika, gereja-gereja, lembaga-lembaga, universiti-universiti dan pertubuhan-pertubuhan antarabangsa.

Gerakan Kristianisasi mengerahkan segala usaha dan kemampuannya secara intensif di dunia Islam.

Pada masa ini Gerakan Kristianisasi tertumpu ke Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Pakistan dan Afrika secara umum.

Saringan dari “EnsaiklopediaGerakan Keagamaan dan Pemikiran” dari www.al-ahkam.net

Check Also

Benarkah Nabi Isa Disalib?

SIRI DIALOG BERSAMA PADERI Oleh: Rashidy Jamil Muhammad Ar-Rashid (Dengan Sedikit Pindaan Oleh www.darulkautsar.net_ Katakanlah: …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *