Home / darulkautsar.net / Pemurnian Aqidah / ISLAM LIBERAL (page 2)

ISLAM LIBERAL

SEPINTAS LALU: LIMA RUKUN PEMIKIRAN ISLAM LIBERAL

1. SEKULARISME Pemikiran Islam Liberal mengatakan sekularisme tidak bercanggah malah sebahagian dari Islam. 2. PLURALISME AGAMA Semua agama adalah sama di mana semuanya menuju kepada tuhan yang satu. Perbezaan hanya pada cara sampai kepada tuhan tersebut. Agama Islam dan bukan Islam adalah setanding dan sama-sama benar. 3. AL-QURAN BARU EDISI KRITIS Al-Quran yang ada perlu diedit kerana dikatakan mempunyai kesalahan …

Read More »