Rss 3

IRSYAD USUL AL-FIQH SIRI KE-16: PERBEZAAN DI ANTARA WAJIB DAN FARDHU

Soalan: Apakah terdapat perbezaan di antara lafaz wajib dan juga fardhu ?   Jawapan: Para ulama terbahagi kepada beberapa pendapat di dalam isu ini. Sebahagian mereka tidak membezakan di antara takrif keduanya. Ini bererti fardhu dan wajib adalah suatu yang sama. Manakala sebahagian lain membezakannya dari sudut pentakrifan dengan meletakkan ciri-ciri tertentu di antara keduanya. Berikut kami jelaskan secara lebih …

Read More »