Sunnah & Bid`ah

Tiada Bid’ah Hasanah – Dr Yusof Al-Qaradhawi

  Bidah hasanah. Apakah ada di dalam urusan agama apa yang dinamakan sebagai bidah hasanah? Sering dikatakan bahawa membukukan al-Quran dan al-Hadis itu sebagai bidah hasanah. Bila Nabi yang mulia s.a.w. menyatakan “Sesungguhnya setiap bidah itu saiyiah/keji”, maka apakah mungkin ada bidah lain dari bidah yang keji. Apakah ada apa yang dinamakan sebagai bidah hasanah. Dalam suatu perkara, apabila ada …

Read More »

Perbezaan Bid’ah Dan Khilafiah (Video Dengan Sarikata)

  PENGENALAN – Adakah perkara “bid’ah” dan “khilafiah” itu sama? – Apakah yang dikatakan bid’ah? – Apakah yang dikatakan khilafiah? – Apa sikap kita bila berhadapan dengan perkara khilafiah?   KESIMPULAN a) Bid’ah ialah perkara yang tidak ada dalil dan tiada sumbernya dalam agama (seperti hadis nabi atau amalan sahabat-sahabat). b) Khilafiah ialah perkara yang ada dalilnya tetapi ulama berbeza …

Read More »

Bid’ah Idhafiah [Ubahsuai Dalam Ibadat] – (Video Dengan Sarikata)

  BOLEHKAH KITA UBAHSUAI IBADAT IKUT SELERA KITA?   KESIMPULAN 1. “Bid’ah idhafiah” ialah amalan yang pada asalnya baik tetapi dilakukan tidak sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi s.a.w. 2. Amalan bid’ah ini akan mengubah rupa agama Islam. 3. Di negara kita bid’ah idhafiah banyak sekali diamalkan. 4. Untuk mengenalpasti dan mengelakkan dari terjebak dengan perkara bid’ah hendaklah belajar hadis.

Read More »

Pembahagian Dan Jenis-jenis Bid’ah (Video Dengan Sarikata)

  BEBERAPA PERSOALAN Apakah semua bid’ah itu sama jenis dan kesannya? Apakah jenis bid’ah yang lazim dalam masyarakat kita? Golonngan manakjah pelopor amalan bid’ah? Adakah amalan kita mengikut apa yang nabi perintahkan? RUMUSAN Ada dua jenis bid’ah – Bid’ah hakikiah dan Bid’ah idhafiah. Bid’ah hakikiah boleh menjerumuskan orang yang melakukannya ke lembah syirik. Contoh bid’ah hakikiah ialah sujud di kubur, …

Read More »

MEMACAK PELEPAH TAMAR DI ATAS KUBUR: DARIPADA KHILAFIAH KEPADA BID’AH

Oleh: Muhammad Hanief Awang Yahaya   Sesiapa yang mengikuti dengan serius displin pengajian Islam terutamanya hadis atau fiqh perbandingan, persoalan khilafiah masih perlu dibahaskan secara ilmiah dan adil dengan berasaskan kepada dalil-dalil yang sabit dan pendalilan yang kemas. Apa gunanya kita menutup perbahasan khilaf sedangkan para ulama terus membincangkannya dengan mengemukakan dalil dan pendekatan masing-masing. Perbincangan sebegini sebenarnya satu perkembangan …

Read More »