Israiliyyat

PEREMPUAN TIDAK BERASAL DARIPADA TULANG RUSUK

Muhammad Hanief bin Awang Yahaya     Kita sering mendengar cerita bahawa Hawa diciptakan daripada tulang rusuk Adam. Sehingga terdapat ungkapan yang mengatakan wanita dijadikan daripada tulang rusuk supaya yang dekat dengan hati dan supaya sering didampingi serta diingati dan bermacam-macam lagi. Begitu juga, hampir semua kitab-kitab tafsir menyebutkan kisah penciptaan Hawa dan menjadi asas kepada ulama tafsir ketika menjelaskan …

Read More »

BENARKAH TAUBAT NABI ADAM DITERIMA KERANA BERTAWASUL?

Oleh: Muhammad Hanief Awang Yahaya   Tawasul kepada orang yang soleh, terutamanya Rasulullah s.a.w. dipercayai oleh segolongan daripada umat Islam sebagai satu cara doa yang mudah dikabulkan. Di antara riwayat utama yang dijadikan hujah oleh orang yang mengatakan boleh bertawasul dengan Rasulullah s.a.w. ialah bertawassulnya Nabi Adam ketika bertaubat kepada Allah s.w.t. Perkara ini telah diriwayatkan oleh al-Hakim dalam al-Mustadrak: …

Read More »

Benarkah Hawa Memujuk Adam Memakan Buah Khuldi ?

Benarkah Hawa Memujuk Adam Memakan Buah Khuldi ? Muhammad Hanief Awang Yahaya Allah s.w.t. menempatkan Nabi Adam dan isterinya di dalam syurga sebelum mereka berdua dihantar ke dunia ini. Di tempat yang indah itu, Allah s.w.t. menghalalkan kepada mereka berdua makanan-makanan kecuali buah dari satu pohon. Tipu daya Iblis menyebabkan mereka berdua memakannya lalu bermulalah kehidupan manusia di dunia ini. …

Read More »