WACANA DAN DISKUSI UMUM

Sistem Riwayat Dan Dirayat Dalam Pengajian Al-Hadits

      Secara kasar dapat dikatakan bahawa seluruh pengajian dan pengkajian hadis itu tersimpan di dalam dua sistem yang unik pernah dipersembahkan oleh manusia dalam dunia ilmu pengetahuan iaitu: (i) Sistem Riwayat (ii) Sistem Dirayat   SISTEM RIWAYAT Sebenarnya pemakaian system riwayat dalam penilaian sesuatu fakta adalah khususiyyah umat Islam.  Ibnu Hazm berkata:  “Nukilan orang yang dipercayai daripada orang …

Read More »