Home / darulkautsar.net / Hadis Online (page 10)

Hadis Online

Sesi 6 – (Samb) Usul Ketiga: Hadits-Hadits Atau Riwayat-Riwayat Yang Tidak Sesuai Dan Tidak Layak Dengan Kedudukan Nabi-Nabi Dan Mengaibkan Mereka

  10.  Isi kandungan riwayat-riwayat itu ketara berbeza dan ia menjadikannya muttharib. Hadits muttharib merupakan hadits dha’if di sisi para `ulama’ hadits. Antara yang berbeza dalam riwayat-riwayat berkenaan ialah: (1) Tentang tempoh Nabi Ayyub diuji. Berdasarkan riwayat Anas, lapan belas tahun. Menurut riwayat Ibnu `Abbaas, Ka’ab al-Ahbaar dan Yahya bin Abi Katsir, tujuh tahun. Kata Hasan al-Bashri, tujuh tahun dan …

Read More »

Sesi 5 – (Samb) Usul Ketiga: Hadits-Hadits Atau Riwayat-Riwayat Yang Tidak Sesuai Dan Tidak Layak Dengan Kedudukan Nabi-Nabi Dan Mengaibkan Mereka

  2.  At-Thabari, Ilmu Ibu Haatim dan al-Baghawi adalah antara ahli tafsir yang paling banyak mengemukakan riwayat-riwayat Israiliyyat tentang kisah penderitaan Nabi Ayyub a.s. Kisah yang kebanyakannya berpunca daripada Wahab bin Munabbih dan Ka’ab al-Ahbaar itu telah menghiasi beberapa muka surat di dalam tafsir mereka ketika mentafsirkan ayat 83 dan 84 dari Surah al-Anbiyaa’ dan ayat 41 hingga 44 dari …

Read More »

Sesi 4 – Usul Ketiga: Hadits-Hadits Atau Riwayat-Riwayat Yang Tidak Sesuai Dan Tidak Layak Dengan Kedudukan Nabi-Nabi Dan Mengaibkan Mereka

  Contoh pertama; Kisah Nabi Ayyub a.s. mengalami penyakit kulit luar biasa selama lebih sepuluh tahun, menyebabkan semua anak buah dan pengikut beliau menjauhkan diri dari beliau adalah sebuah kisah yang masyhur dan tersebar dengan meluas dalam masyarakat Islam di seluruh dunia. Nabi Ayyub a.s. kerana penyakitnya itu dipandang begitu hina oleh masyarakatnya sehingga beliau dianggap tidak layak lagi berada …

Read More »