Muqaddimah

Fiqh Imam Bukhari

  [pdfviewer width=”700px” height=”849px” beta=”true/false”]http://www.darulkautsar.net/wp-content/uploads/2016/12/fiqh-imam-bukhari.pdf[/pdfviewer]

Read More »

Peringkat-Peringkat Fiqh Al-Hadis

Peringkat-Peringkat Fiqh Al-Hadis (2) Dalam perbincangan yang lalu, penulis telah mengemukakan beberapa kaedah ulama dalam memahami nas-nas hadis Rasulullah s.a.w. Setakat pengetahuan dan pemerhatian yang dibuat, penulis tidak mendapati ulama menghimpunkan dan membincangkan dengan halus tentang peringkat fiqh al-hadis kecuali sebilangan kecil ulama hadis. Oleh kerana itu, pertama sekali penulis akan menyebut usaha-usaha mereka kemudian meletakkan peringkat-peringkat fiqh al-hadis mengikut …

Read More »

Hadis: Dalam Konteks Pemahaman Dan Pengamalan

Hadis: Dalam Konteks Pemahaman Dan Pengamalan[1] Zuhair bin Ahmanah Abdul Salam.[2]   MUQADDIMAH Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab-Nya sebagai hidayat dan nur kepada manusia untuk menjaga mereka daripada kesesatan dan penyelewengan yang membinasakan dan menjadikannya mu’jizat kepada Rasulullah s.a.w. iaitu mu’jizat yang kekal sehingga hari Qiamat kemudiannya Allah s.w.t. mengurniakan kepada baginda al-Sunnah sebagai penerang dan penjelas …

Read More »

Kepentingan Ilmu Alat Dalam Menguasai Ilmu Hadits

[easy_media_download url=”https://drive.google.com/open?id=1_NZpEIX62uWP84ADt-c9RVaSiJN72J8j” text =”Download MP3″ width=”170″ height=”25″ color=”grey_light”]     [pdfviewer width=”700px” height=”780px” beta=”true/false”]https://www.darulkautsar.net/wp-content/uploads/2018/07/ilmu-alat.pdf[/pdfviewer]    

Read More »

Jenis-Jenis Kitab Hadis

    Berikut adalah 29 jenis kitab hadis: 1. Jami’/ jawami’ 2. Sunan/ ahkam 3. Mathani/ musnad 4. Ma’ajim/ mu’jam 5. Masyikhat 6. Ajza’/ rasail 7. Arbainat 8. Afrad dan Gharaaib 9. Mustadrak 10. Mustakhraj 11. ’Ilal 12. Atraf 13. Tarajim 14. Ta’aliq 15. Taghrib wa tarhib 16. Mursalsalat 17. Tsulasiyyat 18. Al-amali 19. Zawaid 20. Al-Mukhtasarat 21. Takharij 22. …

Read More »

Fiqh Imam Bukhari

     [pdf height=”123em”]http://www.darulkautsar.net/wp-content/uploads/2015/11/fiqh-imam-bukhari.pdf[/pdf]   [pdfviewer width=”100%” height=”600px” beta=”false”]http://www.darulkautsar.net/wp-content/uploads/2015/11/fiqh-imam-bukhari.pdf[/pdfviewer]   [pdf-embedder url=”https://www.darulkautsar.net/wp-content/uploads/2016/12/fiqh-imam-bukhari.pdf”]

Read More »

Sejarah Hidup Imam Hadis – Imam Muslim

Penghimpun dan penyusun hadith terbaik kedua setelah Imam Bukhari adalah Imam Muslim. Nama lengkapnya ialah Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Ia juga mengarang kitab As-Shahih (terkenal dengan Shahih Muslim). Beliau adalah salah seorang ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal hingga kini. Ia dilahirkan di Naisabur pada tahun 206H. menurut pendapat yang sahih sebagaimana …

Read More »

Memahami Hadis Nabi S.A.W

Oleh MOHD. NORZI NASIR   PENGERTIAN sebenar dalam usaha memahami ajaran Islam sangat memerlukan kefahaman yang menyeluruh dan tepat terhadap al-Quran dan hadis. Pengabaian fakta dengan mengambil pendekatan memotong sebahagian nas atau memutarbelitkan fakta sejarah dan tidak mengikut sebagaimana Rasulullah s.a.w, para sahabat r.a, tabiin serta para ulama memahami dan mengamalkan nas-nas tersebut hanya akan mengakibatkan wujudnya sikap pesimis dan …

Read More »