Rijalul Hadits

HAKIM BIN JUBAIR

Disediakan oleh: Muhammad Hanief Awang Yahaya Kata al-Zahabi: Dia seorang Syiah yang tidak banyak meriwayatkan hadis. Imam Ahmad mengatakan dia seorang yang dha’if dan hadithnya mungkar. Kata al-Bukhari: Syu`bah mempertikaikannya. Daraqutni menghukumkannya sebagai “Matruk” iaitu seorang yang ditinggalkan hadithnya dan ceritanya tidak dihiraukan. Al-Nasai: Dia seorang yang tidak kuat. Al-Jauzajani pula mengatakan: Hakim bin Jubair seorang pendusta besar [1]. Abu …

Read More »

HAFS BIN GHIYATH

Disediakan oleh: Muhammad Hanief Awang Yahaya   Beliau ialah Hafs bin Ghiyath bin Talq bin Mu’awiyah bin Malik bin al-Harith bin Tha’labah bin ‘Amir bin Rabi’ah. Kuniahnya Abu ‘Umar al-Kufi. Beliau merupakan qadi di Kufah di samping pernah menjadi qadi di Baghdad. Antara guru-guru beliau ialah Hisham bin ‘Urwah, datuknya Talq bin Mu’awiyah, Isma’il bin Abi Khalid, Isma’il bin Sumay’, …

Read More »