Rijalul Hadits

JA’FAR BIN SULAIMAN AL-DHUBA’I AL-BASRI

Disediakan oleh: Muhammad Hanief Awang Yahaya Beliau seorang yang benar, zahid tetapi mempunyai fahaman Syiah. Ahmad berkata: Dia tidak mempunyai masalah. Sulaiman bin Harb mengatakan: Hadithnya tidak boleh ditulis. Di tempat lain Imam Ahmad menyebut: Dia mempunyai fahaman Syiah dan selalu menceritakan hadith tentang kelebihan Ali dan penduduk Basrah selalu bersikap melampau di dalam memuja Ali. Kata al-Dawri: Apabila disebutkan …

Read More »

MUHAMMAD BIN BASYSYAR

Disediakan oleh: Muhammad Hanief Awang Yahaya   Muhammad bin Bashshar bin ‘Uthman bin Daud bin Kaysan al-‘Abdi. Kuniahnya Abu Bakr al-Basri dan gelarannya, Bundar (seorang yang sangat kuat ingatan). Dipanggil demikian kerana beliau seorang hafiz yang banyak meriwayatkan hadis. Beliau dilahirkan pada tahun 167H. Guru-Gurunya Ibrahim bin ‘Umar bin Abu al-Wazir, Azhar bin Sa’d al-Samman, Umayyah bin Khalid, Badl bin …

Read More »

TUJUH PERAWI HADIS TERBANYAK

Ada tujuh sahabat Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam (SAW) yang meriwayatkan lebih dari 1.000 hadis semasa hidupnya Hidayatullah.com–Mereka tercatat sebagai sahabat-sahabat Rasul s.a.w yang terbanyak meriwayatkan hadis. Ketujuh sahabat tersebut adalah Abdullah bin Umar Radhiyallahu ‘anhu (ra), Abdullah bin Abbas ra, Abu Hurairah ra, Anas bin Malik ra, Jabir bin Abdullah ra, Said Al Khudri ra, dan Sitti Aisyah r.hu. …

Read More »

ILMU RIJAL HADIS: SATU PENGENALAN

Disediakan oleh: Muhammad Hanief Awang Yahaya   Kedatangan Islam dengan al-Quran dan al-Hadis telah membuka lembaran baru dalam sejarah ketamadunan manusia dan perkembangan ilmu. Ilmu-ilmu seperti Usul al-Fiqh, Usul Tafsir dan Balaghah yang dihasilkan oleh Islam tidak pernah diketahui sebelum ini. Kemunculan ilmu-ilmui ini tidak lain dan tidak bukan untuk menghuraikan dan menjelaskan maksud al-Quran dan al-Hadis. Antara ilmu yang …

Read More »

‘ABDULLAH BIN ZAKWAN

Disediakan oleh: Muhammad Hanief Awang Yahaya   Abdullah bin Zakwan merupakan seorang tokoh hadis dari kalangan tabi’in yang diakui sebagai imam dan faqih Madinah, beliau lebih dikenali dengan kuniahnya Abu al-Zinad dan nisbahnya, al-Madani. Beliau dilahirkan pada tahun 64 dan meninggal dunia pada tahun 130 ketika berusia 66 tahun. Antara ulama yang menjadi tumpuannya untuk mendengar hadis ialah Anas bin …

Read More »

IMAN AL-HUMAIDI

Disediakan oleh: Muhammad Hanief Awang Yahaya   Nama beliau ialah ‘Abdullah bin al-Zubair bin ‘Isa dan kuniahnya, Abu Bakr. Beliau merupakan ulama yang berasal dari Mekah dan berketurunan Quraisy. Oleh sebab itu, beliau dinisbahkan dengan al-Makki al-Qurasyi. Kedudukan beliau dalam ilmu cukup istimewa kerana beliau adalah guru kepada imam al-Bukhari. Selain itu, beliau adalah teman rapat imam al-Syafi’e dan menemaninya …

Read More »

‘AMRAH BINTI ‘ABDUL RAHMAN BIN S’AD BIN ZURARAH

Disediakan oleh: Muhammad Hanief Awang Yahaya   ‘Amrah binti ‘Abdul Rahman bin S’ad bin Zurarah bin ‘Udus al-Ansariyyah al-Najjariyyah, ahli hadis dan ahli fiqh. Beliau mendapat didikan dan ilmu secara langsung daripada Ummu al-Mu`minin ‘A`ishah r.ha. dan merupakan salah seorang perawi yang utama daripada beliau selain dari al-Qasim bin Muhammad dan ‘Urwah bin al-Zubair. Datuknya, Sa’d merupakah salah seorang sahabat …

Read More »

ABDULLAH BIN YUSUF AL-TINNISI

Disediakan oleh: Muhammad Hanief Awang Yahaya   Abu Muhammad al-Kala’i al-Misri Beliau berasal dari Dimasyq kemudian menetap di Tinnis. Keutamaannya dalam bidang hadis diakui sebagai seorang imam hadis yang mutqin (kuat hafalannya), teguh (kemas dalam periwayatannya) dan tekun dalam bidangnya. Guru-guru; Isma’il bin Rabi’ah bin Hisyam bin Ishaq bin Kinanah Isma’il bin ‘Ulayyah Bakr bin Mudhar Al-Hakam bin Hisyam al-Thaqafi …

Read More »

KEDUDUKAN SAHABAT SEBAGAI GENERASI HADIS YANG PERTAMA

Disediakan oleh: Muhammad Hanief Awang Yahaya   Sahabat Rasulullah s.a.w. merupakan generasi yang paling mulia kerana mereka menerima pendidikan secara langsung daripada Rasulullah s.a.w. di samping terdidik dalam suasana wahyu. Melalui mereka sunnah Rasulullah s.a.w. terpelihara dan dapat sampai kepada generasi kemudian. Allah s.w.t. telah memilih satu generasi yang paling mulia untuk mendampingi dan menemani RasulNya. Demi memastikan Islam tetap …

Read More »

ISMAIL BIN MUSA AL-FAZARI

Disediakan oleh: Muhammad Hanief Awang Yahaya Abu Hatim mengatakan: Dia seorang yang benar. Al-Nasai berkata: “Tidak mengapa dengan beliau. Ibn ‘Adi berkata: Ulama hadith mempertikaikannya kerana fahaman Syiahnya yang melampau. [1] Ismail al-Fazari berketurunan al-Suddi iaitu cucu kepada al-Suddi [2]. Ibn Hibban mengatakan beliau sering melakukan kesilapan. Abdan berkata: Abu Bakr Ibn Abi Syaibah atau Hammad bin Sariyy mempertikaikan kami kerana …

Read More »