Al-Jarh Wa At-Ta`dil

Perawi Yang Tidak Diketahui Tentang Keadilan Dan Ketepatannya (Majhul)

  Muhammad Hanief Awang Yahaya Perawi majhul ialah perawi yang tidak diketahui kedudukannya dari segi jarh dan ta’dil. Ia merangkumi perawi yang tidak disebutkan namanya, tidak diketahui diri peribadinya dan tidak diketahui keadaan peribadinya. Ketidaktahuan tentang perawi merupakan salah satu sebab kecaman terhadap keadilannya sehingga menyebabkan riwayatnya tertolak. Al-Khatib al-Baghdadi berkata: “Perawi majhul di sisi ulama hadis ialah setiap orang …

Read More »

Pengenalan Kepada Ilmu Al-Jarh Wa Al-Ta’dil

  Muqaddimah Mengikuti Sunnah Rasulullah s.a.w. merupakan kewajipan agama ke atas setiap orang dan salah satu tuntutan dua kalimah syahadah. Sunnah Rasulullah s.a.w. tidak mungkin dapat diketahui tanpa melalui perawi-perawi yang meriwayatkannya. Rangkaian dan rantaian perawi tersebut sehingga sampai kepada Rasulullah s.a.w. dinamakan sebagai sanad ataupun isnad. Perawi-perawi yang membawa riwayat tidak akan diterima periwayatan mereka melainkan setelah ditimbang dan …

Read More »

MARTABAT–MARTABAT PARA PERAWI

Disediakan oleh: Muhammad Hanief Awang Yahaya   Maksud martabat para perawi ialah peringkat atau darjah perawi yang menentukan sama ada hadisnya itu dijadikan hujjah, dijadikan i’tibar atau diketepikan. Pembahagian peringkat perawi yang mula-mula sekali dibuat oleh Abdur Rahman bin Mahdi. Beliau mengatakan: Para perawi itu ada tiga, seorang yang hafiz, mutqin, ini dipersetujui yang tidak ada khilaf tentangnya, seorang lagi …

Read More »