Asas

Sesi 40 – Mengenali Perawi Thiqah Yang Mengalami Ikhtilat

Ust Mohd Hanief Awang Yahaya – 29- Feb-16     MENGENALI PERAWI THIQAH YANG MENGALAMI IKHTILAT Ta’rif Ikhtilat Pada bahasa ikhtilat ialah rosak akal, dikatakan “ikhtalata fulan” maksudnya rosak akalnya sebagaimana yang tersebut dalam “al-Qamas al-Muhit”. Pada istilah, “ikhtilat” ialah rosak akal, percakapan yang celaru kerana nyanyuk, cacat penglihatan, kitab terbakar atau sebagainya. Bahagian-Bahagian Perawi Yang Ikhtilat Dengan sebab nyanyuk …

Read More »

Sesi 39 – Mengenali Nama-Nama, Kuniah Dan Gelaran Yang Tunggal

Ust Mohd Hanief Awang Yahaya – 22- Feb-16     MENGENALI NAMA-NAMA, KUNIAH DAN GELARAN YANG TUNGGAL Maksud Tunggal Sahabat atau perawi-perawi lain secara umumnya atau ulama mempunyai nama, “kuniah” atau “laqab” yang tidak sama dengan orang lain dan pada kebiasaannya nama tunggal itu ganjil dan sukar disebut. Faedah Mengetahui Tidak terjerumus dalam kesilapan “tashif” atau “tahrif” pada nama-nama tunggal …

Read More »

Sesi 38 – Al-Mutashabih, Al-Muhmal, Mubhamat, Al-Wuhdan

Ust Mohd Hanief Awang Yahaya – 14- Feb-16     AL-MUTASHABIH Definisi Pada bahasa: kata nama pelaku daripada al-Tashabuh dengan erti menyerupai dan dimaksudkan dengan “al-mutasyabih” (yang menyerupai) dengan makna “al-multabis”, yang mengelirukan.  Dari sinilah datang penggunaan ayat “al-Mutashabih”, iaitu ayat yang mengelirukan maknanya. Pada istilah: Nama perawi sama pada sebutan dan tulisan tetapi berbeza nama bapa mereka pada lafaz …

Read More »

Sesi 37 – Mengenali Tabi’in.Mengenali Al-Ikhwah Wal Al-Akhawat, Al-Muttafiq Wa Al-Muftariq, Al-Mu’talif Wa Al-Mukhtalif

Ust Mohd Hanief Awang Yahaya – 07- Feb-16     MENGENALI TABI’IN Definisi al-Tabi’in Dari sudut bahasa, al-Tabi’in jama’ kepada “taabi’ii” atau “tabi’ ” iaitu orang yang mengikuti.  Al-Tabi’ ialah kata nama pelaku daripada kata kerja “tabi’ahu” dengan erti berjalan di belakangnya. Pada istilah, orang yang menemui seorang sahabat dan meninggal dunia dalam keadaan Islam.   Ada juga yang mengatakan tabi’i …

Read More »

Sesi 36 – Mengenali Sahabat

Ust Mohd Hanief Awang Yahaya – 31- Jan-16     Sahabat Yang Paling Banyak Meriwayatkan Hadis Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis ialah enam orang mereka ialah: Abu Hurairah, meriwayatkan sebanyak 5374 hadis dan jumlah perawi yang meriwayatkan daripada beliau lebih 300 orang. Ibn `Umar, meriwayatkan sebanyak 2630 hadis Anas bin Malik, meriwayatkan sebanyak 2286 hadis `A’ishah, meriwayatkan sebanyak 2210 …

Read More »

Sesi 35 – Riwayah Al-Abnaa ‘An Al-Aabaa, Riwayah Al-Abna ‘An An-Aba, Al-Mudabbah Wa Riwayah Al-Aqran

Ust Mohd Hanief Awang Yahaya – 24- Jan-16     RIWAYAH AL-ABNAA ‘AN AL-AABAA RIWAYAH AL-ABNA `AN AL-ABA Definisi Terdapat di dalam sanad hadis seorang anak meriwayatkan daripada bapanya sahaja atau daripada bapanya daripada datuknya. Bahagiannya Yang Paling Penting Bahagian periwayatan ini yang paling penting ialah yang tidak disebutkan nama bapa atau datuk kerana ia memerlukan kepada kajian untuk mengetahuinya. …

Read More »

Sesi 34 – Al-Musalsal, Riwayah Al-Akaabir ‘An Al-Asaaghir

Ust Mohd Hanief Awang Yahaya – 18- Jan-16     AL-MUSALSAL Definisi: Pada bahasa:  “al-Musalsal”  ialah kata nama objek “al-Salsalah” iaitu bersambung sesuatu dengan yang lain, daripadanya terbit perkataan “Silsilah al-Hadid” (rantai besi) dinamakan dengan demikian kerana keserupaannya dengan “silsilah” dari sudut pertautan atau persamaan antara juzu’-juzu’. Pada istilah:  Berterusan perawi-perawi sanad dengan satu sifat atau keadaan para perawi atau …

Read More »

Sesi 33 – Kesenian Sanad – Al-Isnad A-‘Aaali Wa Al-Naazil

Ust Mohd Hanief Awang Yahaya – 10- Jan-16     Fasal Pertama KESENIAN SANAD AL-ISNAD AL-‘AALI WA AL-NAAZIL Pendahuluan Selain menjadi sunnah yang amat dititikberatkan, sanad merupakan ciri khusus yang utama bagi umat ini yang tidak dimiliki oleh mana-mana umat yang terdahulu. Oleh itu, menjadi kewajipan kepada setiap individu berpegang dengannya ketika menukilkan hadis dan riwayat. Ibn al-Mubarak berkata: “Sanad …

Read More »

Sesi 32 – Adab-adab Guru Hadis Dan Adab-adab Pelajar Hadis

Ust Mohd Hanief Awang Yahaya – 3- Jan-16     FASAL KEDUA ADAB-ADAB PERIWAYATAN HADIS PERBAHASAN PERTAMA : ADAB GURU HADIS PERBAHASAN KEDUA : ADAB PELAJAR HADIS   PERBAHASAN PERTAMA   Adab-adab Guru Hadis Pendahuluan Oleh kerana menyibukkan diri dengan hadis merupakan cara yang paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah s..w.t. dan tugas yang paling mulia, maka orang yang …

Read More »

Sesi 31- Kaifiat Periwayatan Hadis, Gharib Al-Hadith

Ust Mohd Hanief Awang Yahaya – 27- Dis-16     PERBAHASAN KEEMPAT Kaifiat Periwayatan Hadis Yang dimaksudkan tajuk ini ialah kaifiat yang digunakan untuk meriwayatkan hadis dan adab-adab yang perlu dimiliki serta perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Sebahagiannya telahpun dibincangkan dalam perbahasan yang lalu. Di sini ada beberapa perkara yang tertinggal: Adakah harus periwayatan perawi daripada kitabnya apabila ia tidak mengingati …

Read More »