FATWA & HUKUM TENTANG SYIAH

WARTA JAKIM BERKENAAN SYI’AH

ISI AJARAN : A. Penyelewengan Dari Sudut Akidah i. Imam adalah maksum. Kemunculan semua Imam Mahdi dan kumpulan orang yang telah mati untuk memberi keadilan. ii. Berpura-pura. iii. Saidina Ali disamatarafkan dengan Allah s.w.t iv. Menghalalkan nikah Mut’ah. v. Khalifah diwasiatkan secara Nas. vi. Ilmu Allah berubah-ubah mengikut sesuatu peristiwa yang berlaku kepada manusia. Muhamad bin Hassan al-Askari ialah Imam …

Read More »

FATWA TENTANG ORANG AWAM SYI’AH

Soalan: Apakah hukum orang awam dari kalangan Rafidhah (Syi’ah) Imamiyyah? Apakah terdapat perbezaan antara ulama mana-mana firqah yang terkeluar daripada Islam dengan pengikut-pengikutnya dari segi mengkafirkan atau menfasikkan mereka? Jawapan: Orang awam yang mengikut dan menyokong mana-mana pemimpin kufur dan sesat dan membantu pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar mereka dengan tujuan melampaui batas dan memusuhi atau melakukan kezaliman (terhadap orang-orang Islam) maka …

Read More »

HUKUM PERKAHWINAN ANTARA AHL AS-SUNNAH DENGAN SYI’AH

Mukaddimah. Perkahwinan dan keinginan untuk hidup berpasangan adalah merupakan fitrah manusia. Kerana itu Islam sebagai agama yang sentiasa menepati fitrah menuntut umatnya supaya memenuhi keperluan tersebut. Daripada Abdullah bin Mas’ud r.a. katanya, Rasulullah s.a.w. bersabda kepada kami: “Wahai para pemuda! Siapa yang mampu berkahwin dari kalangan kamu maka hendaklah ia berkahwin kerana ia lebih menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Sesiapa …

Read More »