APAKAH SYIAH – TERPERINCI

Shi’ah Concept of Temporary Marriage (Mut’ah)

by Dr. Ahmad ‘Abdullah Salamah   Foreword The religious beliefs and practices of Shi’ahs differentiate and segregate them from the entire Muslim Ummah. The Shi’ahs have specific beliefs about the attributes of Allah, the attributes of Allah’s messengers, the position and mission of Prophet Muhammad (PBUH), and the reliability of the Qur’an. They even have their own unique moral codes. …

Read More »

Kahwin Mut’ah Dalam Ajaran Syiah

  Muqaddimah Sebelum kita membincangkan tentang mut’ah yang merupakan salah satu ajaran Syiah, terlebih dahulu kita perlu menyedari bahawa ajaran Syiah itu pada keseluruhannya berpunca daripada tiga sumber iaitu Yahudi, Kristian dan Majusi. Sebenarnya Syiah merupakan saluran kepada tiga agama tersebut yang tidak mempunyai daya lagi untuk menghadapi Islam secara bersemuka. Kerana itu mereka mengambil satu jalan untuk memesongkan Islam …

Read More »

Taqiyah: Amalan Kaum Syi’ah

  Taqiyah menurut kaum Muslimin adalah suatu istilah yang maksudnya hanya terarah kepada satu erti iaitu “Dusta”. Adapun menurut Syi’ah ‘taqiyah’ bermaksud perbuatan seseorang yang menampakkan sesuatu berbeza dengan apa yang ada dalam hatinya, ertinya nifaq dan menipu dalam usaha mengelabui manusia. Taqiyah adalah satu prinsip dari prinsip-prinsip kesesatan mereka. Taqiyah memiliki kedudukan yang luar biasa, mereka telah menempatkannya dalam …

Read More »

Aqidah Al-Bada’ Dan Sejarah Kemunculannya Menurut Syiah

Oleh Muhammad Malullah   Menurut doktrin agama Yahudi, Allah adalah jahil dan memerlukan kepada tanda-tanda dan isyarat yang memimpinNya dalam sesetengah perkara. Dia menjadikan makhluk tetapi tidak mengetahui penciptaanNya itu baik atau buruk melainkan setelah melihatnya dan jelas kepadaNya beberapa perkara tidak diketahui sebelum ini lalu menyebabkan Dia berasa sedih dan kecewa terhadap makhluk-makhlukNya lalu menghapuskan segala yang ada di …

Read More »

Di Antara Aqidah Syi’ah Yang Bercanggah Dengan Islam

Muhammad Asri Yusoff   MUKADDIMAH Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w adalah ugama yang terakhir, lengkap, terjamin dan universal. Ia mempunyai daya untuk membimbing, membinadan mengeluarkan peribadi-peribadi dan generasi contoh sampai qiamat. Ia jugamempunyai kemampuan dan kekuatan rahsia untuk mempertahankan dirinya dari segala bentuk serangan dan ancaman. Sejarah menyaksikan bahawa setiap fahamandan fitnah yang telah cuba bersemuka dengan Islam …

Read More »