darul kautsar

Fiqh Imam Bukhari

  [pdfviewer width=”700px” height=”849px” beta=”true/false”]http://www.darulkautsar.net/wp-content/uploads/2016/12/fiqh-imam-bukhari.pdf[/pdfviewer]

Read More »

Peringkat-Peringkat Fiqh Al-Hadis

Peringkat-Peringkat Fiqh Al-Hadis (2) Dalam perbincangan yang lalu, penulis telah mengemukakan beberapa kaedah ulama dalam memahami nas-nas hadis Rasulullah s.a.w. Setakat pengetahuan dan pemerhatian yang dibuat, penulis tidak mendapati ulama menghimpunkan dan membincangkan dengan halus tentang peringkat fiqh al-hadis kecuali sebilangan kecil ulama hadis. Oleh kerana itu, pertama sekali penulis akan menyebut usaha-usaha mereka kemudian meletakkan peringkat-peringkat fiqh al-hadis mengikut …

Read More »

Hadis: Dalam Konteks Pemahaman Dan Pengamalan

Hadis: Dalam Konteks Pemahaman Dan Pengamalan[1] Zuhair bin Ahmanah Abdul Salam.[2]   MUQADDIMAH Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab-Nya sebagai hidayat dan nur kepada manusia untuk menjaga mereka daripada kesesatan dan penyelewengan yang membinasakan dan menjadikannya mu’jizat kepada Rasulullah s.a.w. iaitu mu’jizat yang kekal sehingga hari Qiamat kemudiannya Allah s.w.t. mengurniakan kepada baginda al-Sunnah sebagai penerang dan penjelas …

Read More »