[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( AMN )

http://www.darulkautsar.net | http://www.darulkautsar.net/studios/
Abu Daud – Kitab Zakat – Sesi 25 – 22-Jun-10
Bab : Tentang Barangan Tercicir
Maulana Muhammad Asri Yusoff
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:06 : Terjemahan matan Hadits

2- 00:14:48 : Hadits no 9, Kitab Barangan yang tercicir

3- 00:15:39 : Hendaklah adakan Saksi untuk barang yang hilang

4- 00:24:42 : Hadits no 10 riwayat Abdullah bin Amr bin al-Ash

5- 00:43:44 : Ada Beberapa Hadits yang tidak sahih

6- 00:57:27 : Hadits no 17

7- 00:59:38 : Sanad Hadits ini ada al-Mughirah bin Ziad

8- 01:05:57 : Hadits no 18,19& 20

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( AMN )

http://www.darulkautsar.net | http://www.darulkautsar.net/studios/
Abu Daud – Kitab Zakat – Sesi 24 – 01-Jun-10
Bab : Tentang Barangan Tercicir
Maulana Muhammad Asri Yusoff
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:10 : Sambungan Kitab Mengambil barang yang tercicir ,Hadits no 4, siapakah Seorang lelaki didalam hadits ini,

2- 25:25 : Hadits no 5

3- 30:53 : Maksud Imam Abu Daud disini

4- 36:13 : Hadits no 6

5- 47:52 : Hadits no 7&8

6- 52:10 : Pendapat Imam Abu Daud dalam hadits no 8 ini, dipertikaikan oleh Ulamak

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( AMN )

http://www.darulkautsar.net | http://www.darulkautsar.net/studios/
Abu Daud – Kitab Zakat – Sesi 23 – 25-Mei-10
Bab : Tentang Kedekut
Maulana Muhammad Asri Yusoff
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:06 : Terjemahan Matan Hadits

2- 15:40 : Bab Tentang Kedekut

3- 34:03 : Kitab Mengambil Barang yang tercicir

4- 45:11 : Suaid Bin Ghafalah

5- 47:02 : Mengambil Barang yang tercicir

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( AMN )

http://www.darulkautsar.net | http://www.darulkautsar.net/studios/
Abu Daud – Kitab Zakat – Sesi 22 – 18-Mei-10
Bab : Ganjaran Orang yang menjaga Harta
Maulana Muhammad Asri Yusoff
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:06 : Terjemahan Matan Hadits

2- 13:55 : Bab Ganjaran Orang yang menjaga Harta

3- 22:01 : Bab Perempuan yang memberi Sedekah sesuatu daripada Rumah Suaminya

4- 42:51 : Bab Silaturrahim

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( AMN )

http://www.darulkautsar.net | http://www.darulkautsar.net/studios/
Abu Daud – Kitab Zakat – Sesi 21 – 11-Mei-10
Bab : Kelebihan Memberikan air
Maulana Muhammad Asri Yusoff
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:06 : Terjemahan Matan Hadits

2- 12:40 : Bab Kelebihan Memberikan Air

3- 22:24 : Sanad hadits no 1,2,dan 3 dhaif

4- 29:11 : Hadits no 3 ini menjadi dalil bagi mereka yang kirim pahala kepada si mati

5- 49:04 : Hadits no 4

6- 54:49 : Bab Bagi Penjam sementara untuk mengambil Manafaat darinya

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( AMN )

http://www.darulkautsar.net | http://www.darulkautsar.net/studios/
Abu Daud – Kitab Zakat – Sesi 20 – 04-Mei-10
Bab : Meminta didalam Masjid
Maulana Muhammad Asri Yusoff
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:06 : Terjemahan Matan Hadits

2- 00:13:50 : Bab Meminta Di Dalam Masjid

3- 00:15:33 : Sanad Hadits ini ada Abdurrahman Bin Abi Laila

4- 00:21:00 : Abdurrahman Bin Abi Bakar

5- 00:23:32 : Bab Larangan Meminta atas Nama Allah

6- 00:24:25 : Sanad Hadits ini ada Sulaiman Bin Mu’az at-Tamimi dan Ya’kub bin Ishaq al-Hadhramiy

7- 00:32:24 : Bab Memberi Orang yang Meminta Kerana Allah

8- 00:41:55 : Bab Orang yang Mengeluarkan Hartanya

9- 00:44:53 : Sanad yang ada Ibnu Ishaq

10- 00:55:47 : Hadits no 3 & 4

11- 00:58:24 : Anak yang sudah Baligh adakah maseh dibawah Jagaan Ayah

12- 01:01:01 : Bab Kebenaran Bersedekah semua harta

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( AMN )

http://www.darulkautsar.net | http://www.darulkautsar.net/studios/
Abu Daud – Kitab Zakat – Sesi 19 – 27-Apr-10
Bab : Orang yang Meminta
Maulana Muhammad Asri Yusoff
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:06 : Terjemahan Matan Hadits

2- 00:08:48 : Bab Orang yang Meminta

3- 00:18:15 : Sanad Hadits no 1 ini ada Ya’la bin Abi Yahya dan Mus’ab bin Muhammad bin Syurahbil dan sanad hadits no 2 ada Syaikh

4- 00:33:05 : Hadits no 3

5- 00:40:48 : Bab Sedekah kepada Ahli Zimmah

6- 01:06:30 : Bab Sesuatu yang Tidak Boleh dilarang ( untuk mengambilnya )

7- 01:07:00 : Sanad Hadits ini

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( AMN )

http://www.darulkautsar.net | http://www.darulkautsar.net/studios/
Abu Daud – Kitab Zakat – Sesi 18 – 20-Apr-10
Bab : Hak-Hak Harta
Maulana Muhammad Asri Yusoff
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:06 : Bab Orang yang memberi Sedekah Kemudian mewarisinya

2- 08:26 : Bab Hak-Hak Harta

3- 09:06 : Maksud Abdillah dalam Ilmu Hadits

4- 10:11 : Hadits no 1 riwayat Abdillah

5- 18:19 : Hadits no 2 riwayat Abi Hurairah

6- 24:46 : Hak Orang Kepada Harta kita dan Akibatnya

7- 31:26 : Hadits no 3

8- 36:01 : Hadits no 4

9- 39:45 : Hadits no 5

10- 41:24 : Hadits no 6

11- 45:29 : Hadits no 7

12- 47:16 : Khilaf Ulamak tentang Maksud Seorang Pusingkan untanya Kekanan dan Kekiri di sini

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( AMN )

http://www.darulkautsar.net | http://www.darulkautsar.net/studios/
Abu Daud – Kitab Zakat – Sesi 17 – 13-Apr-10
Bab : Menjaga diri dari Meminta-Minta
Maulana Muhammad Asri Yusoff
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:06 : Terjemahan Matan Hadits

2- 00:08:25 : Bab Menjaga Diri dari Meminta-minta, Hadits no 5, riwayat Abdullah bin Maslamah dari Imam Malik

3- 00:19:35 : Maksud Tangan diatas lebih baik daripada tangan dibawah

4- 00:39:50 : Bab Sedekah atau Zakat kepada Bani Hasyim

5- 01:13:58 : Bab Orang Fakir Memberi Hadiah kepada Orang Kaya dari Sedekah

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( AMN )

http://www.darulkautsar.net | http://www.darulkautsar.net/studios/
Abu Daud – Kitab Zakat – Sesi 16 – 06-Apr-10
Bab : Larangan Meminta
Maulana Muhammad Asri Yusoff
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:06 : Terjemahan Matan hadits

2- 00:16:25 : Bab Larangan Meminta

3- 00:22:19 : Komen Imam Abu Daud tentang Hadits no 1 ini

4- 00:23:32 : Hadits no 2, dan Maksud sahabat 10 dijamin Syurga

5- 00:31:12 : Bab Menjaga Diri dari Meminta-minta

6- 00:53:01 : Hadits no 2

7- 01:07:34 : Hadits no 4, Hadits ini menjadi dalil kepada keharusan kita mengambil upah dalam pekerjaan