[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net [] http://www.darulkautsar.net/studios/

Abu Daud – Syarah Hadith – Kitab Wasiat – Sesi 11 – 02-Sep-2018

Bab – Orang Yang Mati Tanpa Berwasiat

Maulana Muhammad Asri Yusoff

Kota Bharu, Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:12 : Matan Hadits

2- 00:05:25 : Bab Orang Yang Mati Tanpa Berwasiat

3- 00:34:03 : Bab Wasiat Orang Kafir Harbi Terhadap Walinya

4- 00:48:20 : Khilaf Tentang Amalan Seseorang Sebelum Islam

5- 00:57:18 : Matan Hadits

6- 00:59:12 : Terjemahan Matan Hadits

7- 01:02:07 : Bab Orang Yang Tidak ada Anak Tetapi Dia Ada Beberapa Saudara Perempuan

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net [] http://www.darulkautsar.net/studios/

Abu Daud – Syarah Hadith – Kitab Wasiat – Sesi 10 – 26-Sep-2018

Bab – Bolehkah Minta Tangguhkan Hutang Untuk Pewaris-Pewarisnya

Maulana Muhammad Asri Yusoff

Kota Bharu, Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:12 : Matan Hadits

2- 00:07:35 : Terjemahan Matan Hadits

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net [] http://www.darulkautsar.net/studios/

Abu Daud – Syarah Hadith – Kitab Wasiat – Sesi 9 – 18-Sep-2018

Bab – Wakaf Umar Al-Khattab

Maulana Muhammad Asri Yusoff

Kota Bharu, Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:11 : Matan Hadits

2- 00:03:39 : Terjemahan Matan Hadits

3- 00:13:55 : Bab Wakaf Umar Al-Khattab

4- 00:18:35 : Wakaf Mengikut Imam Abu Hanifah

5- 00:21:30 : Wakaf Umar r.a Terhadap Hartanya

6- 00:37:05 : Bab Sedekah Bagi Pehak Mayat

7- 01:03:47 : Amalan Si Mati Terputus Dengan Sebab Kematiannya, Kecuali 3 Perkara

8- 01:15:40 : Bacaan Al-Qur’an Kepada Si Mati Mengikut Mazhab Syafie

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net [] http://www.darulkautsar.net/studios/

Abu Daud – Syarah Hadith – Kitab Wasiat – Sesi 8 – 11-Sep-2018

Bab – Dalil Bahawa Kafan Itu Dari Harta Si Mati

Maulana Muhammad Asri Yusoff

Kota Bharu, Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:10 : Terjemahan Matan Hadits

2- 00:13:18 : Bab Dalil Bahawa Kafan Itu Dari Harta Si Mati

3- 00:20:05 : Khilaf Tentang Kain Kafan Dan Pengurusan Untuk Jinazah Diambil Daripada Keseluruhan Harta Si Mati

4- 00:23:32 : Cerita Mus’ab Bin Umair r.a Terbunuh Di Maidan Uhud

5- 00:30:19 : Hak Si Mati Terhadap Hartanya

6- 00:34:19 : Bab Hibah Seseorang Yang Dikembalikan Dalam Bentuk Wasiat Atau Warisan

7- 00:43:56 : Sebahagian Ulamak Mengatakan Tidak Boleh Mengambil Semula Barang Yang DiSedekahkan

8- 00:46:08 : Boleh Melakukan Ibadah Nazar Dan Haji Bagi Pehak Ibu Bapa Jika Mereka Tidak Sempat Melakukannya

9- 00:56:39 : Bab Seseorang Yang Memberi Wakaf

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net [] http://www.darulkautsar.net/studios/

Abu Daud – Syarah Hadith – Kitab Wasiat – Sesi 7 – 4-Sep-2018

Bab – Wasiat Untuk Pewaris

Maulana Muhammad Asri Yusoff

Kota Bharu, Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:10 : Terjemahan Matan Hadits

2- 00:09:58 : Perawi Abudullah Bin Khalid Al-Madani

3- 00:20:18 : Perawi Dari Said Bin Abdurrahman Bin Uqaisy Dari Bani Amar Bin Auf

4- 00:24:22 : Apabila Baligh Seseorang Anak Yatim Maka Terputuslah Keyatimannya

5- 00:36:17 : Puasa Pada Syariat Terdahulu

6- 00:40:52 : Bab Ancaman Berat Terhadap Orang Yang Makan Harta Anak Yatim,Perawi Hadits Saur Bin Yazid Atau Saur Bin Zaid

7- 00:48:24 : Diantara Dosa-Dosa Besar

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net [] http://www.darulkautsar.net/studios/

Abu Daud – Syarah Hadith – Kitab Wasiat – Sesi 6 – 14-Ogos-2018

Bab – Wasiat Untuk Pewaris

Maulana Muhammad Asri Yusoff

Kota Bharu, Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:11 : Terjemahan Matan Hadits

2- 00:07:20 : Bab Wasiat Untuk Pewaris

3- 00:29:10 : Bab Makan Sekali Dengan Makanan Kita Dengan Makanan Anak Yatim

4- 00:35:56 : 3 Macam Orang Yang Akan Rugi

5- 00:38:40 : Campur Makanan Kita Dengan Makanan Anak Yatim

6- 00:40:27 : Bab Penjaga Anak Yatim, Seqadar Mana Yang Boleh Ambil Harta Anak Yatim Itu

7- 00:41:50 : Maksud Datoknya Dari Hadits Ini Dan Sanad Hadits ini

8- 00:57:27 : Penjaga Anak Yatim,Seqadar Mana Yang Boleh Ambil Harta Mereka

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net [] http://www.darulkautsar.net/studios/

Abu Daud – Syarah Hadith – Kitab Wasiat – Sesi 5 – 07-Ogos-2018

Bab – Tentang Terlibat Dalam Urusan Wasiat

Maulana Muhammad Asri Yusoff

Kota Bharu, Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:11 : Terjemahan Matan Hadits

2- 00:09:52 : Bab Tentang Terlibat Dalam Urusan Wasiat

3- 00:22:04 : Hadits Ini Ada Beberapa Perkara Yang Perlu Diperhalusi

4- 00:43:16 : Bab Tentang Mangsukhnya Wasiat Untuk Dua Ibu Bapa Dan Keluarga Terdekat

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net [] http://www.darulkautsar.net/studios/

Abu Daud – Syarah Hadith – Kitab Wasiat – Sesi 4 – 31-Julai-2018

Bab – Larangan Memudharatkan Dalam Berwasiat

Maulana Muhammad Asri Yusoff

Kota Bharu, Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:10 : Terjemahan Matan Hadits

2- 00:09:00 : Bab Larangan Memudharatkan Dalam Berwasiat

3- 00:13:53 : Masalah Idhafat

4- 00:20:17 : Nabi s.a.w Melarang Makan Setiap Binatang Yang Bertaring

5- 00:26:30 : Larangan Memudharatkan Dalam Berwasiat

6- 00:31:47 : Sahabat Kata,Ada Seorang Lelaki Bertanya Rasulullah s.a.w, Sedekah Yang Manakah Yang Paling Afdhal

7- 00:55:27 : Hadits Tarhim, Hadits Yang Menakutkan

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net [] http://www.darulkautsar.net/studios/

Abu Daud – Syarah Hadith – Kitab Wasiat – Sesi 3 – 24-Julai-2018

Bab – Tentang Apa Yang Harus Kepada Orang Yang Berwasiat Berhubung Dengan Harta Bendanya

Maulana Muhammad Asri Yusoff

Kota Bharu, Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:40 : Matan Hadits

2- 00:03:55 : Terjemahan Matan Hadits

3- 00:20:56 : Bab Tentang Apa Yang Harus Kepada Orang Yang Berwasiat Berhubung Dengan Harta Bendanya

4- 00:25:45 : Maksud Tidak Ada Yang Akan Mewarisi Saya Melaikan Anak Saya

5- 00:35:03 : Harta Yang Boleh Bersedekah

6- 00:40:51 : Nabi s.a.w Tidak Suka Ummatnya Minta Sedekah

7- 00:48:07 : Khilaf Dari Kalangan Ulamak Tentang Hadits ini

8- 00:54:14 : Doa Nabi s.a.w Kepada Sahabat-Sahabatnya

9- 00:57:20 : Kelebihan Mati Ditempat Perantauan

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net [] http://www.darulkautsar.net/studios/

Abu Daud – Syarah Hadith – Kitab Wasiat – Sesi 2 – 17-Julai-2018

Bab – Hadits Tentang Apa Yang Harus Kepada Orang Yang Berwasiat Berhubung Dengan Harta Bendanya

Maulana Muhammad Asri Yusoff

Kota Bharu, Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:30 : Nabi s.a.w Tidak Ada Mengwasiatkan Apa-Apapun Tentang Harta Dan Pelantikan Selepasnya

2- 00:48:30 : Bab Hadits Tentang Apa Yang Harus Kepada Orang Yang Berwasiat Berhubung Dengan Harta Bendanya

3- 00:51:05 : Matan Hadits

4- 00:53:36 : Terjemahan Matan Hadits

5- 00:59:31 : Haditas Tentang Apa Yang Harus Kepada Orang Yang Berwasiat Berhubung Dengan Harta Bendanya