[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( AMN )

http://www.darulkautsar.net | http://www.darulkautsar.net/studios/
Sunan Abi Daud – Syarah Hadith – Kitab Haji – Sesi 58 – 07-Feb-12
Bab : Ziarah Kubur
Maulana Muhammad Asri Yusoff
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:06 : Terjemahan Matan Hadits no 3 & Seterusnya, Bab Ziarah Kubur

 

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( AMN )

http://www.darulkautsar.net | http://www.darulkautsar.net/studios/
Sunan Abi Daud – Syarah Hadith – Kitab Haji – Sesi 57 – 17-Jan-12
Bab : Ziarah Kubur
Maulana Muhammad Asri Yusoff
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:16 : Matan hadits no 2

2- 00:01:36 : Terjemahan matan Hadits

3- 00:02:14 : Maksud Jangan kamu jadikan rumah kamu Kubur

4- 01:06:55 : Pendapat Ibnu Taimiyah, Hadits ini melarangkan kita pergi ke Kubur nabi s.a.w dan Kubur Orang lain

 

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( AMN )

http://www.darulkautsar.net | http://www.darulkautsar.net/studios/
Sunan Abi Daud – Syarah Hadith – Kitab Haji – Sesi 56 – 10-Jan-12
Bab : Ziarah Kubur
Maulana Muhammad Asri Yusoff
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:05 : Terjemahan Matan Hadits

2- 00:04:45 : Bab Ziarah Kubur

3- 00:09:06 : Memberi salam kepada Nabi s.a.w

4- 01:02:01 : Hadits no 2

5- 01:09:50 : Larangan pergi ke Kubur Nabi s.a.w. dan kubur orang lain

 

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( AMN )

http://www.darulkautsar.net | http://www.darulkautsar.net/studios/
Sunan Abi Daud – Syarah Hadith – Kitab Haji – Sesi 55 – 03-Jan-12
Bab : Tentang Pergi Ke Madinah
Maulana Muhammad Asri Yusoff
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:21 : Matan Hadits no 2,

2- 00:01:42 : Terjemahan matan hadits, Bab Tanah Haram Madinah

3- 00:07:55 : Sanad hadits no 3 ini ada Sulaiman Bin Kinanah Maula Utsman Bin Affan

4- 00:16:48 : Hadits no 4

5- 00:22:50 : Sanad hadits 4 ini ada Sulaiman bin Abi Abdillah

6- 00:34:31 : Hadits no 5

7- 00:38:52 : Sanad Hadits ini ada Ibnu Abi Zhib, Sholeh Maula at-Tau’amah dan Maula Sa’ad

8- 00:46:16 : Hadits no 5 riwayat Jabir

9- 00:58:10 : Sanad Hadits ini ada Kharijah bin al-Harits al-Juhaniy

10- 01:01:08 : Hadits no 6 riwayat Ibn Umar

 

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( AMN )

http://www.darulkautsar.net | http://www.darulkautsar.net/studios/
Sunan Abi Daud – Syarah Hadith – Kitab Haji – Sesi 54 – 27-Dis-11
Bab : Tentang Pergi Ke Madinah
Maulana Muhammad Asri Yusoff
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:06 : Terjemahan Matan Hadits

2- 00:09:52 : Bab Tentang Pergi Ke Madinah

3- 00:24:30 : Amalan Menziarahi kubur

4- 00:31:39 : Khilaf Para Ulamak tentang Menziarahi Kubur Nabi s.a.w

5- 00:47:54 : Bab Peristiharan Madinah sebagai Tanah Haram

6- 01:00:46 : Berhati-hati dengan Bid’ah

7- 01:09:51 : Jaminan Orang-Orang Islam Akan Perlindungan

8- 01:15:17 : Tidak Boleh, Sesiapa yang menerima sesuatu golongan sebagai walinya tanpa izin mawalinya,

 

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( AMN )

http://www.darulkautsar.net | http://www.darulkautsar.net/studios/
Sunan Abi Daud – Syarah Hadith – Kitab Haji – Sesi 53 – 20-Dis-11
Bab : Sembahyang didalam Ka’bah
Maulana Muhammad Asri Yusoff
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:06 : Terjemahan matan Hadits

2- 07:25 : Bab Sembahyang didalam Ka’bah

3- 18:14 : Hadits no 2, riwayat Mansur al-Hajabi

4- 34:45 : Nasab Keturunan

5- 47:46 : Anak Cucu Abi Thalhah Yang memegang Anak Kunci Ka’bah.

6- 48:48 : Bab Harta Ka’bah

7- 58:30 : Sanad Hadits no 2 ini ada Masalah dan Muhammad bin Abdullah bin Insan at-Tho’efiy

 

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( AMN )

http://www.darulkautsar.net | http://www.darulkautsar.net/studios/
Sunan Abi Daud – Syarah Hadith – Kitab Haji – Sesi 52 – 06-Dis-11
Bab : Memberi Minum kepada orang yang melakukan Ibadah Haji dan Umrah
Maulana Muhammad Asri Yusoff
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:05 : Terjemahan Matan Hadits

2- 00:09:06 : Bab Memberi Minum kepada orang yang melakukan Ibadah Haji dan Umrah

3- 00:13:33 : Maksud Nabiz

4- 00:24:10 : Bab Berada Di Mekah, Kelebihan Berhijrah

5- 00:37:55 : Bab Bersembahyang dalam Ka’bah

6- 00:55:01 : Sanad hadits no 4 ada Yazid Bin Abi Ziad

7- 01:06:10 : Hadits riwayat Aisyah, sembahyang dalam Ka’bah dan sebagai dalil kepada orang yang sentuh perempuan tidak membatalkan wudhu’

 

 

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( AMN )

http://www.darulkautsar.net | http://www.darulkautsar.net/studios/
Sunan Abi Daud – Syarah Hadith – Kitab Haji – Sesi 51 – 29-Nov-11
Bab : Tentang Mekah & Pengistiharan Tanah Haram Mekah
Maulana Muhammad Asri Yusoff
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:06 : Terjemahan matan hadits

2- 00:11:50 : Bab Tentang Mekah

3- 00:14:15 : Sanad hadits ini ada Masalah dan ada Kasir bin Kasir bin al-Muttholib bin Abi Wada’ah

4- 00:41:11 : Bab Tanah Haram Mekah

5- 00:45:40 : 10 Perbincangan tentang tanah Haram

6- 00:58:23 : Tentera bergajah. Cerita Abrahah

7- 01:08:11 : Kalimah Abu Syaah

8- 01:10:23 : Hadits no 2 & Hadits no 3 ada Yusof bin Mahak

9- 01:16:23 : Hadits ini menunjukkan Nabi s.a.w tidak terlepas dari sinaran Matahari

10- 01:20:15 : Hadits no 4

 

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( AMN )

http://www.darulkautsar.net | http://www.darulkautsar.net/studios/
Sunan Abi Daud – Syarah Hadith – Kitab Haji – Sesi 50 – 15-Nov-11
Bab : Berhenti Atau Singgah Di Muhassab
Maulana Muhammad Asri Yusoff
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:06 : Terjemahan matan Hadits

2- 11:34 : Bab Berhenti Atau Singgah Di Muhassab

3- 13:50 : Hukum Berhenti Di Muhassab

4- 47:25 : Bab Orang yang mendahulukan sesuatu sebelum sesuatu dalam mengerjakan haji

 

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( AMN )

http://www.darulkautsar.net | http://www.darulkautsar.net/studios/
Sunan Abi Daud – Syarah Hadith – Kitab Haji – Sesi 49 – 01-Nov-11
Bab : Hukum Tawaf Wida’
Maulana Muhammad Asri Yusoff
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:06 : Terjemahan matan hadits

2- 09:47 : Bab Hukum Tawaf Wida’

3- 17:20 : Bab Perempuan BerHaidh Meninggalkan Makkah selepas daripada Melakukan Tawaf Ifadhah

4- 28:02 : Khilaf Para Ulamak mengenai Tawaf Wida’

5- 52:02 : Bab Tawaf Wida’