[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MYS )

http://www.darulkautsar.net/
Kitab Taubat
Sambungan Bab Tentang Hdits Al-Ifk (qisah dusta)..(dan seterusnya)
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Shahih Muslim : Kitab Taubat : Sesi 10 – 030713 –

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:07 Sambungan Perbincangan Hadits Al-Ifk Dari Segi Dirayah.

2- 1:10:07 Syarahan Bab Kesucian Isteri Nabi SAW Atau Hamba Yang Digaulinya Daripada Sebarang Tuduhan.

 

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MYS )

http://www.darulkautsar.net/
Kitab Taubat
Sambungan Bab Tentang Hdits Al-Ifk (qisah dusta)..(dan seterusnya)
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Shahih Muslim : Kitab Taubat : Sesi 9 – 260613 –

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:29 Sambungan Kesimpulan Hadits Al-Ifk (Qisah Dusta).

2- 15:10 Hadits Al-Ifk Antara Hadits Yang Dipertikaikan Oleh Ulama’

3- 31:39 Perbincangan Hadits Al-Ifk Dari Segi Dirayah.

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MYS )

http://www.darulkautsar.net/
Kitab Taubat
Bab Tentang Hdits Al-Ifk (qisah dusta)..(dan seterusnya)
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Shahih Muslim : Kitab Taubat : Sesi 8 – 190613 –

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:17 Terjemahan Bab Tentang Hdits Al-Ifk (Qisah Dusta) Dan Bab Tentang Penerimaaan Taubat Orang Yang Menuduh Orang Berzina.

2- 48:20 Terjemahan Bab Kesucian Isteri Nabi SAW Atau Hamba Yang Digaulinya Daripada Sebarang Tuduhan.

3- 50:11 Kesimpulan Hadits.

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MYS )

http://www.darulkautsar.net/
Kitab Taubat
Bab Hdits Taubat Ka’ab Bin Malik Dan Dua Shahabatnya.
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Shahih Muslim : Kitab Taubat : Sesi 7 – 120613 –

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:47 Sambungan Terjemahan Bab Hdits Taubat Ka’ab Bin Malik Dan Dua Shahabatnya.

2- 5:36 Syarahan Bab Hdits Taubat Ka’ab Bin Malik Dan Dua Shahabatnya.

3- 52:39 Kesimpulan Hadits.

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MYS )

http://www.darulkautsar.net/
Kitab Taubat
Bab Keluasan Rahmat Allah Ke Atas Orang-Orang Mukmin…(dan seterusnya)
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Shahih Muslim : Kitab Taubat : Sesi 6 – 290513 –

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:10 Terjemahan Bab Keluasan Rahmat Allah Ke Atas Orang-Orang Mukmin Dan Penebusan Setiap Orang Islam Daripada Neraka Dengan Orang Kafir.

2- 7:30 Terjemahan Bab Hdits Taubat Ka’ab Bin Malik Dan Dua Shahabatnya.

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MYS )

http://www.darulkautsar.net/
Kitab Taubat
Bab Firman Allah : Sesungguhnya Perbuatan-Perbuatan Yang Baik Itu Menghapuskan Dosa-Dosa…(dan seterusnya)
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Shahih Muslim : Kitab Taubat : Sesi 5 – 220513 –

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:45 Terjemahan Bab Firman Allah SWT : Sesungguhnya Kebajikan-Kebajikan Itu Menghapuskan Kejahatan-Kejahatan.

2- 12:00 Syarahan Bab Firman Allah SWT : Sesungguhnya Kebajikan-Kebajikan Itu Menghapuskan Kejahatan-Kejahatan.

3- 39:38 Hakim Yang Bijak.

4- 43:50 Bagaimanakah Nak Melaksanakan Hukum Hudud.

5- 51:08 Tidak Kena Had Tidak Bermakna Tida Ada Ta’zir.

6- 1:01:57 Bab Penerimaan Taubat Orang Yang Membunuh Orang Walaupun Banyak Orang Dibunuhnya.

7- 1:17:07 Hukum Orang Membunuh Orang.

8- 1:22:45 Antara Pengajaran Hadits.

9- 1:25:47 Keadaan Malaikat.

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MYS )

http://www.darulkautsar.net/
Kitab Taubat
Bab Penerimaan Taubat Kerana Melakukan Dosa-Dosa…(dan seterusnya)
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Shahih Muslim : Kitab Taubat : Sesi 4 – 150513 –

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00 Terjemahan Bab Penerimaan Taubat Kerana Melakukan Dosa-Dosa Walaupun Dosa-Dosa Itu Dilakukan Berulang-Ulang Dan Taubat Juga Berulang-Ulang.

2- 5:44 Terjemahan Bab Sifat Cemburu Allah Dan Pengharaman Perbuatan-Perbuatan Yang Keji.

3- 11:13 Terjemahan Bab Firman Allah SWT : Sesungguhnya Kebajikan-Kebajikan Itu Menghapuskan Kejahatan-Kejahatan.

4- 21:50 Terjemahan Bab Penerimaan Taubat Orang Yang Membunuh Orang Walaupun Banyak Orang Dibunuhnya.

5- 28:00 Syarahan Bab Penerimaan Taubat Kerana Melakukan Dosa-Dosa Walaupun Dosa-Dosa Itu Dilakukan Berulang-Ulang Dan Taubat Juga Berulang-Ulang.

6- 48:56 Syarahan Bab Sifat Cemburu Allah Dan Pengharaman Perbuatan-Perbuatan Yang Keji.

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MYS )

http://www.darulkautsar.net/
Kitab Taubat
Sambungan Bab Keluasan Rahmat Allah SWT Dan Rahmat Allah Itu Mengatasi KemurkaanNya.
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Shahih Muslim : Kitab Taubat : Sesi 3 – 080513 –

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00 Sambungan Bab Keluasan Rahmat Allah SWT Dan Rahmat Allah Itu Mengatasi KemurkaanNya.

2- 2:16 Balasan Membunuh Orang Islam

3- 16:40 Kalau Orang Kafir Mengetahui Rahmat Allah. Nescaya Tidak Akan Putus Asa Terhadap RahmatNya

4- 25:07 Kejadian Allah Mengikut Kejadian Asal

5- 47:20 Adakah Jahil Salah Satu Sifat Allah Menjadi Kafir.

6- 1:15:17 Pengorbanan Imam Muslim.

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MYS )

http://www.darulkautsar.net/
Kitab Taubat
Bab Kelebihan Sentiasa Ingat Kepada Allah…(dan seterusnya)
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Shahih Muslim : Kitab Taubat : Sesi 2 – 010513 –

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:07 Terjemahan Bab Kelebihan Sentiasa Ingat Kepada Allah Dan Berfikir Tentang Urusan Akhirat Mengintai-Ngintai Peluang Untuk Perkara Akhirat Dan Keharusan Meninggalkan Keadaan Itu Dalam Setengah-Setengah Keadaan Dan Keharusan Sibut Dengan Perkara Dunia.

2- 7:24 Terjemahan Bab Keluasan Rahmat Allah SWT Dan Rahmat Allah Itu Mengatasi KemurkaanNya.

3- 27:43 Syarahan Bab Kelebihan Sentiasa Ingat Kepada Allah Dan Berfikir Tentang Urusan Akhirat Mengintai-Ngintai Peluang Untuk Perkara Akhirat Dan Keharusan Meninggalkan Keadaan Itu Dalam Setengah-Setengah Keadaan Dan Keharusan Sibut Dengan Perkara Dunia.

4- 42:37 Syarahan Bab Keluasan Rahmat Allah SWT Dan Rahmat Allah Itu Mengatasi KemurkaanNya.

5- 56:10 Hikmah Syariah Hukum Islam.

 

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MYS )

http://www.darulkautsar.net/
Kitab Taubat
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Shahih Muslim : Kitab Taubat : Sesi 1 – 240413 –

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGA N

1- 00:35 Terjemahan Kitab Taubat.

2- 17:16 Terjemahan Bab Gugur Dosa-Dosa Dengan Sebab Istighfar Sebagai Taubat

3- 19:50 Syarahan Kitab Taubat.

4- 22:08 Rukun Taubat.

5- 29:41 Perbezaan Al-Quran Dan Hadits Qudsi.

6- 40:27 Dua Aliran Ahlussunnah. Memakai Takwilan Dan Tidak Memakai Takwilan.

7- 1:09:10 Syarahan Bab Gugur Dosa-Dosa Dengan Sebab Istighfar Sebagai Taubat.