[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] (NAZ)
http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/
Sahih al-Bukhari – Kitab Muqaddimah – Sesi 3 – 18-Feb-06
Bab : Muqaddimah Sahih Bukhari
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1 – 01:37 – Syarat -Syarat Dan Keistimewaan Sahih Bukhari

2 – 50:36 – Cara Imam -Imam Memulakan Kitab Mereka

 

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] (NAZ)
http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/
Sahih al-Bukhari – Kitab Muqaddimah – Sesi 2 – 28-Jan-06
Bab : Muqaddimah Sahih Bukhari
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 01:00 – Jenis – Jenis Kitab Hadis

2 – 03:09 – Kitab Jami’

3 – 20:37 – Kitab Sunan

4 – 24:45 – Kitab Masanid

5 – 27:44 – Kitab Mu’jam

6 – 31:04 – Kitab Masyikhat

7 – 31:57 – Kitab Ajza’ Dan Rasail

8 – 34:03 – Kitab Hadis Empat Puluh

9 – 36:31 – Kitab Mustadrak

10 – 39:46 – Kitab Mustakhraj

11 – 49:58 – Kitab ‘Ilal

12 – 01:04:08 – Kitab Atraf

13 – 01:04:35 – Kitab Tarajin

14 – 01:04:40 – Kitab Ta’alik

15 – 01:04:54 – Kitab Tagrib Wa Tarhib

16 – 01:05:48 – Kitab Musalsalat

17 – 01:07:05 – Kitab Tsulasiyyat

18 – 01:09:40 – Kitab Al – Amali

19 – 01:09:48 – Kitab Zawaid

20 – 01:09:53 – Kitab Mukhtasarat

21 – 0 1:10:02 – Kitab Takharij

22 – 01:10:13 – Kitab Syarhul Atsra

23 – 01:10:18 – Kitab Asbab Nuzul Hadis

24 – 01:11:09 – Kitab At – Tartib

25 – 01:11:27 – Kitab At – Ta’liq

26 – 01:12:06 – Kitab Maudhuat

27 – 01:13:28 – Kitab Ma’thurat

28 – 01:17:35 – Kitab Nasikh Wa Mansukh

29 – 01:19:27 – Kitab Mutasyabih

30 – 01:23:07 – Kitab Wahyu (Bab Permulaan Wahyu)

31 – 01:26:07 – Makna بسنده المتصل منّا

SESI SOAL JAWAB

1 – 01:39:04 – Rijalul Hadis

 

[NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UNTUK INDEKS/PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN] (NAZ)
http://www.darulkautsar.net/ – http://darulkautsar.net/studios/
Sahih al-Bukhari – Kitab Muqaddimah – Sesi 1 – 21-Jan-06
Bab : Muqaddimah Sahih Bukhari
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kota Bharu Kelantan

KLIK MINIT DI BAWAH UNTUK TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1 – 13:59 – Kitab Yang Penting Untuk Memahami Sahih Bukhari

2 – 16:29 – Keistimewaan Kitab Bukhari

3 – 16:52 – Pendapat Imam Bukhari

4 – 17:45 – Contoh Hadis Dan Pendapat Imam Bukhari Tentang Orang Perempuan

5 – 19:35 – Perbezaan Pendapat Antara Ulama

6 – 30:55 – Faedah Kelebihan Belajar Hadis Terutamanya Terhadap Orang Perempuan

7 – 32:20 – Salah Faham Masyarakat Terhadap Perempuan

8 – 40:28 – Salah Faham Masyarakat Tentang Puasa Sunat

9 – 42:54 – Pacak Pelepah Tamar Di Atas Kubur

10 – 54:51 – Salah Faham Masyarakat Tentang Umur Aisyah Ketika Berkahwin Dengan Rasulullah SAW

11 – 01:02:23 – Waktu Hijrah Nabi SAW

12 – 01:05:59 – Tentang Kisah Pembunuhan Hamzah (Bapa Saudara Nabi SAW) Ketika Perang Uhud

13 – 01:19:33 – Pentingnya Sanad Dalam Pengajian Hadis