NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/
Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Hadits Ahad – Sesi 3 – 25-Jun-07
Bab : Hadits-Hadits Ahad
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:06 : Terjemahan Matan Hadits

2- 00:14:02 : Bab Nabi s.a.w Mengutuskan Zubair Sebagai Pengintip Seorang Diri

3- 00:23:01 : Bab Firman Allah s.w.t “Janganlah Kamu Masuk Kerumah-rumah Nabi Kecuali Diizinkan”, “Jika Ada Yang Diberi Izin,Maka Hal itu Dibolehkan”

4- 00:33:14 : Bab Nabi s.a.w Mengutuskan Pembesar-Pembesarnya dan Utusan-Utusannya seorang demi seorang

5- 00:50:38 : Bab Pesanan Nabi s.a.w kepada Rumbungan Arab Agar Mereka Menyampaikan Kepada Orang Setelah Mereka

6- 00:51:47 : Bab Khabar dari Seorang Perempuan

7- 00:59:54 : Khilaf dalam Masalah Daging Dhab

8- 01:05:00 : Penutup Bab Isyarat Kepada Mati

NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/
Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Hadits Ahad – Sesi 2 – 18-Jun-07
Bab : Keharusan Menerima Berita Seorang yang Benar
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:23 : Matan Hadits, Bab Keharusan Menerima Berita Seorang yang Benar

2- 01:14 : Maksud Imam Bukhari Bawa Hadits-Hadits ini

3- 05:10 : Maksud Khabar Wahid Dalam Hadits ini

4- 11:55 : Abdullah Ibnu Masud r.a

5- 12:50 : Hadits ini ada dua Saluran yang Berbeza

6- 17:25 : Hadits Riwayat Dari Abu Hurairah r.a, Tentang Menghadap Kiblat

7- 23:54 : Hadits Riwayat Abdullah Bin Umar r.a

8- 31:25 : Bolehkah Khabar Wahid Menjadi Hujjah Dalam Aqidah ?

9- 34:16 : Berubah Kiblat Dari Masjid Al-Aqshor Kearah Masjid Ka’bah

10- 42:50 : Hadits Riwayat Anas Bin Malik r.a, Tentang Pengharaman Arak

11- 50:32 : Hadits Riwayat Aba Ubaidah Bin Al-Jarrah r.a , Tentang Utusan Ke Najran

12- 56:56 : Hadits Riwayat Umar r.a, Tentang Saling Bergilir Menuntut Ilmu

13- 59:48 : Hadits Riwayat Ali r.a , Tentang Semasa Perang

NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/
Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Hadits Ahad – Sesi 1 – 11-Jun-07
Bab : Hadits-Hadits Ahad
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:06 : Terjemahan Matan Hadits

2- 18:54 : Hadits-Hadits Ahad dan Mutawatir

3- 38:15 : Bab Berita Seorang yang Benar Boleh Menjadi Hujjah Dalam Masalah Azan,Solat.Puasa,Faraidh,dan Hukum