NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/
Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Fadhail Sahabat – Sesi 20 – 01-Mac-05
Bab : Larangan Menjentik
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:08 : Terjemahan Matan Hadits

2- 10:20 : Bab Larangan Menjentik

3- 12:45 : Bab Mengucapkan Al-Hamdu bagi yang Bersin

4- 13:51 : Bab Mengucapkan Tasymit untuk Orang Bersin Jika Dia Memuji Allah

5- 19:28 : Bab Hal yang Dianjurkan Saat Bersin dan Hal yang Tidak Disukai Saat Menguap

6- 28:00 : Bab Apabila Seseorang Bersin bagaimanakah hendak Bertasymit ?

7- 29:25 : Bab Tidak Menjawab Orang Bersin yang tidak mengucapkan Hamdalah

8- 31:17 : Bab Jika Seseorang Menguap, Hendaklah Menutup Mulutnya Dengan Tangan

9- 34:20 : Kitab Meminta Izin

10- 35:11 : Bab Permulaan Salam

11- 44:30 : Bab Firman Allah “Wahai Orang-orang yang Beriman, Janganlah Kalian Memasuki rumah yang bukan rumah kalian” sampai “dan apa yang kalian sembunyikan”

NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/
Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Fadhail Sahabat – Sesi 19 – 22-Feb-05
Bab : Gelaran Kepada Orang Musyrik
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:06 : Bab Gelaran Kepada Orang Musyrik

2- 04:11 : Gelaran Siti

3- 16:26 : Terjemahan Matan Hadits

4- 37:15 : Bab Menggunakan Kiasan daripada Harus Berbohong

5- 44:11 : Bab Perkataan Seseorang “Tidak ada apa-apa” Terhadap Sesuatu, dengan Maksud bahawa itu Tidak Benar

6- 46:53 : Bab Memandang Ke Langit dan Firman Allah s.w.t  “Tidakkah Mereka Memperhatikan Unta, Bagaimana Diciptaka ? Dan Langit, Bagaimana Ditinggikan.”

7- 49:08 : Bab Mencocok-cocok Sepotong Kayu ke Dalam Air dan Tanah

8- 53:48 : Bab Mencocok-cocok Sesuatu ke Tanah dengan Tangan

9- 58:00 : Bab Bertakbir dan Bertasbih Ketika Merasa Takjub

NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/
Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Fadhail Sahabat – Sesi 18 – 15-Feb-05
Bab : Nama yang paling Baik Disisi Allah s.w.t
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:06 : Terjemahan Matan Hadits, Bab Nama yang paling Baik Disisi Allah s.w.t

2- 09:19 : Mimpi bertemu dengan Nabi s.a.w

3- 16:01 : Nabi s.a.w Tahnik bayi

4- 18:03 : Bab Menamakan Anak dengan Nama al-Walid

5- 19:41 : Bab Mengurangkan Huruf Nama

6- 22:21 : Bab Memberi Kuniah kepada Anak dan Lelaki yang belum ada anak

7- 28:03 : Bab Menggunakan Kuniah Abu Turab walaupun sudah ada kuniah yang lain

8- 30:00 : Bab Nama yang Paling Dibenci Allah

NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/
Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Fadhail Sahabat – Sesi 17 – 08-Feb-05
Bab : Perkataan Seorang kepada Orang Lain, “Hus,Chis,Peh”
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:06 : Terjemahan Matan Hadits

2- 00:24:05 : Bab Perkataan Seorang kepada Orang Lain, “Hus,Chis,Peh”

3- 00:43:27 : Bab Ucapan “Marhaban” Selamat Datang

4- 00:45:36 : Bab Seseorang Akan Dipanggil dengan Nama Ayahnya pada Hari Kiamat

5- 00:50:00 : Bab Larangan Mengatakan “Diriku Jahat”

6- 00:55:25 : Bab Larangan Mencela Masa

7- 01:01:18 : Bab Sabda Nabi s.a.w “(Sejatinya) al-Karm itu adalah Hati Seorang Mu’min”

8- 01:05:54 : Bab Perkataan, “Ayah dan Ibuku sebagai Penebusmu”

9- 01:08:53 : Bab Perkataan, “Semuga Allah Menjadikanku Sebagai Tebusanmu”

NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/
Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Fadhail Sahabat – Sesi 16 – 01-Feb-05
Bab : Larangan Syair Hingga Menghalangi Diri dari Zikir kepada Allah serta Mempelajari Ilmu dan Qur’an
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:06 : Terjemahan Matan Hadits

2- 22:50 : Bab Larangan Syair Hingga Menghalangi Diri dari Zikir kepada Allah serta Mempelajari Ilmu dan Qur’an

3- 29:00 : Bab Sabda Nabi s.a.w “Taribat Yaminuka” dan “Aqra Halqi”

4- 31:57 : Bab Perkataan Seseorang, “Mereka Mengira”

5- 35:37 : Bab Perkataan Seseorang, Wailaka “Apala Engkau,Aduhai,Celaka Engkau,Binasalah Engkau”

6- 57:28 : Bab Ciri-Ciri Cinta Kerana Allah Sebagaimana FirmanNya, “Jika Kalian Mencintai Allah, Ikutlah Aku, Nascaya Allah Mencintai Kalian”

NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/
Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Fadhail Sahabat – Sesi 15 – 18-Jan-05
Bab : Memuliakan dan Mendahulukan Orang yang Lebih Tua dalam Berbicara dan Bertanya
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:06 : Terjemahan Matan Hadits

2- 24:19 : Bab Memuliakan dan Mendahulukan Orang yang Lebih Tua dalam Berbicara dan Bertanya

3- 28:25 : Bab Hal yang Dibolehkan dan Dilarang Dari Syair, Sajak, dan Nyanyian untuk Binatang

4- 51:42 : Bab Syair Sindiran Terhadap Orang-Orang Musyrikin

NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/
Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Fadhail Sahabat – Sesi 14 – 11-Jan-05
Bab : Hak Tetamu
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:06 : Terjemahan Matan Hadits

2- 00:24:10 : Bab Hak Tetamu

3- 00:29:48 : Bab Memuliakan Tetamu dan Melayaninya Sendiri

4- 00:44:38 : Bab Menyiapkan Hidangan dan Memberikan Pelayanan Lebih terhadap Tetamu

5- 00:51:40 : Bab Larangan Marah dan Berkeluh Kesah Di Depan Tetamu

6- 01:04:50 : Bab Ucapan Tetamu kepada Tuan Rumah, “Demi Allah, aku tidak akan makan hingga engkau ikut makan”

NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/
Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Fadhail Sahabat – Sesi 13 – 04-Jan-05
Bab : Sabda Nabi s.a.w. “Permudahkanlah Dan Jangan Kamu Susahkannya”
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:06 : Terjemahan Matan Hadits

2- 14:14 : Bab Sabda Nabi s.a.w. “Permudahkanlah Dan Jangan Kamu Susahkannya”

3- 52:00 : Bab Bersikap Ramah Terhadap Sesama Manusia

4- 55:20 : Bab Menolak Secara Halus

5- 59:50 : Bab Orang Mukmin Tidak Akan Disengat Dua Kali Pada Lubang Yang Sama

NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/
Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Fadhail Sahabat – Sesi 12 – 28-Dis-04
Bab : Marah dan Bersikap Keras Kerana Urusan Allah s.w.t
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:06 : Terjemahan Matan Hadits

2- 00:20:10 : Bab Marah dan Bersikap Keras Kerana Urusan Allah s.w.t

3- 00:43:40 : Bab Berhati-hati dari Sifat Marah

4- 00:50:30 : Bab Malu

5- 01:01:57 : Bab Larangan Malu dalam Bertanya Masalah Agama

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ] ( MAN )

http://www.darulkautsar.net/http://darulkautsar.net/studios/
Sahih al-Bukhari – Syarah Hadith – Kitab Fadhail Sahabat – Sesi 11 – 21-Dis-04
Bab : Firman Allah s.w.t “Wahai Orang-Orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan Bersamalah Kalian dengan Orang-Orang yang Benar,” dan Larangan Berbohong
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff.
Kota Bharu Kelantan

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:00:06 : Terjemahan Matan Hadits

2- 00:26:21 : Bab Firman Allah s.w.t “Wahai Orang-Orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan Bersamalah Kalian dengan Orang-Orang yang Benar,” dan Larangan Berbohong

3- 00:35:45 : Bab Cara Hidup yang Baik

4- 00:40:08 : Bab Sabar Menghadapi Suatu yang Menyakitkan

5- 00:44:38 : Bab Tidak Menjawab Perilaku Orang-Orang dengan Makian

6- 00:50:27 : Bab Mengkafirkan Orang Lain tanpa Alasan, berarti dia Kafir

7- 01:00:38 : Bab Orang yang Menganggap Tidak Kafir Orang yang Mengkafirkan Orang Lain dengan Ada Alasan Tertentu atau Tidak Tahu