[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS/PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ]
http://www.darulkautsar.net/
Syarah Hadis – Kitab Wahyu – Sesi 31 – 150614
Bab: (Sambungan) Cerita Abu Sufyan Tentang Rasulullah
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff,
Lembah Kelang

KLIK MINIT DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 03:17 – Terjemahan Hadis 7

2- 18:36 – Sambungan Surat Rasulullah SAW Kepada Hiraql

3- 28:55 – Antara Adab Menulis Surat Rasmi.

4- 30:42 – Hiraql ; Pengetahuannya Tentang Ilmu Agama.

5- 37:37 – Imam Bukhari

6- 40:12 – Maksud ‘Turut Di Ambil Dari Zuhri’

7- 42:19 – Istilah Hadis ‘Mutaba’at’

8- 43:05 – Perkaitan hadis Ini Dengan Tajuk

9- 54:25 – Antara Pengajaran, Panduan Dan Pedoman Yang Boleh Di Ambil Dari Hadis Ini.

Sesi Soal Jawab

1- 01:09:08 – Jalur Hadis Bukhari

2- 01:14:26 – Kenapa Gunakan أما بعد

3- 01:16:14 – Amalan Putus Apabila Seseorang Itu Mati…

4- 01:19:31 – Bagaimanakah Sikap Kita Apabila Berhadapan Dengan Masalah Khilaf?

5- 01:25:56 – Dalam Mazhab Imam Hanafi, Takbiratul Ihram Wajib…

6- 01:28:22 – Penggunaan Lafaz Istighfar Selepas Solat.

7- 01:28:56 – Lafaz Saidina Dalam Solat.

 

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS/PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ]
http://www.darulkautsar.net/
Syarah Hadis – Kitab Wahyu – Sesi 30 – 250514
Bab: Sambungan Cerita Abu Sufyan Tentang Rasulullah
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff,
Lembah Kelang

KLIK MINIT DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:31 – Soalan Hiraql Kepada Abu Sufyan ‘Adakah Ada Orang Lain Yang Mengaku Sebagai Nabi Sebelumnya?’

2- 05:12 – Adakah Ada Dari Kalangan Nenek Moyangnya Raja?

3- 06:42 – Adakah Dia Pernah Berdusta?

4- 16:06 – Adakah Orang – Orang Mulia Atua Orang Lemah Yang Mengikutinya?

5- 23:02 – Adakah Mereka Semakin Bertambah Atau Berkurang?

6- 25:52 – Adakah Ada Orang Yang Murtad Selepas Mengikutinya?

7- 27:01 – Adakah Dia Pernah Mengkhianati Perjanjiannya?

8- 36:39 – Apakah Ajaran Yang Diajarnya?

9- 48:27 – Kenapa Hiraql Mengatakan ‘Saya Tidak Menyangka Dia Akan Keluar Dari Kalangan Kamu’?

10- 51:04 – Hiraql, Islam Atau Tidak?

11- 01:02:52 – Surat Rasulullah SAW Kepada Hiraql.

12- 01:15:48 – Antara Bukti Hiraql Tidak Memeluk Islam.

Sesi Soal Jawab

1- 01:21:34 – Soalan Tentang Najasyi

2- 01:24:04 – Adakah Murji’ah Masih Wujud?

3- 01:27:55 – Adakah ‘Asyairah Sama Dengan Jabariyyah Dari Segi Ketetapan Takdir?

4- 01:29:15 – Adakah Imam Solat Memikul Tanggungjawab Yang Besar?

 

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS/PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ]
http://www.darulkautsar.net/
Syarah Hadis – Kitab Wahyu – Sesi 29 – 100514
Bab: Cerita Abu Sufyan Tentang Rasulullah
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff,
Lembah Kelang

KLIK MINIT DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 01:51 – Terjemahan Hadis 7.

2- 20:01 – Tujuan Imam Bukhari Kemukakan Hadis Ini.

3- 21:46 – Syarah Hadis.

4- 23:07 – Siapakah hiraql?

5- 58:18 – Silsilah Keturunan Rasulullah SAW.

6- 58:30 – Silsilah Keturunan Abu Sufyan.

7- 01:08:22 – Faedah Kata – Kata Abu Sufyan ‘Dia Berketurunan Mulia’

8- 01:27:04 – Siapakah Ubaidillah?

Sesi Soal Jawab

1- 01:35:47 – Adakah Mimpi Orang Bukan Islam Benar?

2- 01:38:09 – Pada Tahun Berapakah Peristiwa – Peristiwa Penting Berlaku Pada Zaman Rasulullah SAW?

3- 01:39:06 – Apakah Hukum Perempuan Mandi Di Tempat Mandi Awam…?

4- 01:40:01 – Adakah Boleh Melakukan Ibadat Tanpa Dalil Dengan Niat Yang Baik?

 

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS/PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ]
http://www.darulkautsar.net/
Syarah Hadis – Kitab Wahyu – Sesi 28 – 270414
Bab: Kata Seseorang, “Saya belum bersembahyang.
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff,
Lembah Kelang

KLIK MINIT DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:44 – Siapakah Abu Sufyan Dan Latar Belakangnya?

2- 04:59 – Riwayat @ Hadis Tentang Abu Sufyan Pergi Ke Madinah Sebelum Pembukaan Kota Makkah Dan Pertikaian Tentangnya.

3- 18:10 – Rijal Muhammad Bin Umar.

4- 35:15 – Kajian Ulama’ Untuk Memurnikan Sejarah Nabi SAW Dan Para Sahabat.

5- 56:10 – Ikrimah Bin Ammar, Perawi Yang Dipertikai Dan Latar Belakangnya.

 

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS/PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ]
http://www.darulkautsar.net/
Syarah Hadis – Kitab Wahyu – Sesi 27 – 130414
Bab: Hiraql
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff,
Lembah Kelang

KLIK MINIT DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 01:13 – Matan Dan Terjemahan Hadis 7

2- 03:26 – Syarah Hadis Secara Ringkas

3- 12:03 – Rijal Abu Yaman

4- 15:10 – Pengertian ‘Ijazah’

5- 16:14 – Pengertian ‘Munawalah’

6- 20:33 – Istilah hadis ‘Dikatakan’

7- 25:55 – Rijal Syu’aib

8- 27:47 – Kisah Tentang Perawi Utama Hadis Ini : Abu Sufyan

9- 01:12:40 – Tujuan Penulis Mengemukakan HadisBukhari Ini.

10 – 01:31:08 – Pengalaman Maulana Asri Tentang Sejarah @ Sirah

Sesi Soal Jawab

1- 01:35:08 – Dalil Nabi Bukan Buta Huruf

2- 01:37:43 – Adakah Mursal Zuhri Boleh Dipakai?

 

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS/PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ]
http://www.darulkautsar.net/
Terjemahan Hadis – Kitab Wahyu – Sesi 26 – 20214
Bab: Sambungan Sifat Pemurah Baginda s.a.w. Jauh Lebih Ketara Lagi Ketika Jibrail Menemuinya
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff,
Lembah Kelang

KLIK MINIT DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:07 – Terjemahan Hadis

2- 02:28 – Salah Satu Ni’mat Allah Untuk Manusia Adalah Angin

3- 06:57  – Peringatan: Penggunaan Bahasa (Ejaan Ni’mat)

4- 13:09 – Antara Contoh-Contoh Ni’mat Allah

5- 32:09 – Pengajaran Di Sebalik Larangan Memburu Binatang Buruan.

6- 01:28:53 – Pengajaran Dan Pedoman Yang boleh Diambil Dari Hadis Ini.

Sesi Soal Jawab

1- 01:35:29 – Soalan Pertama (Tentang Bacaan…)

2- 01:36:30 – Apakah pandangan maulana Tentang Bersumpah Dengan Menjunjung @ Menyentuh Al-Quran?

3- 01:37:51 – Soalan Ketiga (Benarkah Pemikiran Fiqh Tafsir…)

4- 01:40:03 – Soalan Keempat

5- 01:40:42 – Soalan Kelima

6- 01:42:47 – Soalan Keenam (Jibril Ajar Nabi Membaca…)

 

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS/PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ]
http://www.darulkautsar.net
Syarahan Hadis – Kitab Wahyu – Sesi 25 – 090214
Bab: Sambungan Sifat Pemurah Baginda s.a.w. Jauh Lebih Ketara Lagi Ketika Jibrail Menemuinya
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff,
Lembah Kelang

KLIK MINIT DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:070 – Terjemahan Hadis

2- 01:55 – Faktor-Faktor Kenapa Nabi SAW Lebih Pemurah Pada Bulan Ramadhan

3- 18:05 – Kelebihan Bulan Ramadhan

4- 36:33 – Antara Sebab Jibril Hanya Menemui Rasulullah Pada Waktu Malam Di Sepanjang Bulan Ramadhan.

5- 01:10:35 – Hikmah Nabi SAW Bertadarus Al-Quran Pada Bulan Ramadhan Dengan Jibril.

Sesi Soal Jawab

1- 01:30:47 – Kenapa Imam Bukhari meletakkan Maklumat itu Di Dalam Sahihnya?

2- 01:31:51 – Adakah Baris Dan Titik Yng Terdapat Di Dalam Mushaf Zaman Rasulullah Sama Dengan Zaman Sekarang?

3- 01:36:05 – Apakah Sumbangan Mufti Wali Hassan Pada Dunia Islam Dan Karya-Karyanya?

4- 01:39:16 – Apa Kandungan Kitab ‘Hujjatullah Al-Baalighah’?

5- 01:44:42 – Soalan Kelima

6- 01:46:53 – Soalan Keenam

 

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS/PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN ]
http://www.darulkautsar.net/
Syarahan Sahih al-Bukhari – Kitab Wahyu – Sesi 24 -260114
Bab: Sifat Pemurah Baginda s.a.w. Jauh Lebih Ketara Lagi Ketika Jibrail Menemuinya
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff,
Lembah Kelang

KLIK MINIT DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:06 – Terjemahan Hadis

2- 22:55 – Definisi Pemurah

3- 41:35 – Contoh-Contoh Kemurahan Hati Rasulullah SAW

Sesi Soal Jawab

1- 01:32:09 – Soalan Pertama

2- 01:37:25 – Soalan kedua

3- 01:39:57 – Berkaitan Dengan Harta Benda Keluarga Nabi SAW

4- 01:41:34 – Hadis Tentang Bekam

5- 01:45:16 – Berapa Banyak Hadis Yang Imam Bukhari Riwayat Dari Imam Mazhab 4? Terutamanya Dari Gurunya Imam Ahmad?

6- 01:46:16 – Falsafah Di Sebalik Penggunaan Genap

7- 01:47:49 – Soalan Kelapan (Apa komen Ustaz Tentang habib-Habib…)

8- 01:50:33 – Adakah Ada Zikir Yang Bukan Berpunca Dari Hadis?

9- 01:53:45 – Soalan Kesembilan

 

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS/PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN]
http://www.darulkautsar.net/
Syarahan Sahih Bukhari – Kitab Wahyu – Sesi 23 -101113
Bab: kitab Permulaan Wahyu
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff,
Lembah Kelang

KLIK MINIT DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 01:00 – Matan dan Terjemahan Hadis

2- 05:05 – Rijal ‘Abdaan

3- 16:37 – Rijal Abdullah Ibn Al-Mubarak

4- 18:23 – Rijal Yunus

5- 19:23 – Rijal Zuhri

6- 29:30 – Maksud Tabi’in Kecil
7- 35:37 – Maksud ‘ح’

8- 01:07:10 – Rijal Bisyr b Muhammad

9- 01:08:21 – Rijal Ma’mar

10- 01:11:45 – Tentang Sanad

Sesi Soal Jawab

1- 01:24:56 – Antara As-Suyuthi Dan As-Sakhawi, Siapakah Yang lebih Menonjol?

2- 01:26:29 – Kenapa Aliran Hadis Di India Terpecah Kepada Dua? Dan Siapakah Pengasas Aliran Hadis Di Deoband?

3- 01:31:25 – Apakah Hikmah Dan Kelebihan Huruf Zaidan Dan Kesannya?

4- 01:34:47 – Apa Kitab Tertinggi dalam Ilmu ‘Alaq?

5- 01:38:35 – Soalan Kelima

6- 01:42:10 – Bolehkah Memohon Dengan Rasulullah Walaupun Baginda Sudah Wafat?

7- 01:42:43 – Soalan Ketujuh (Bagaimana Manhaj Menerima…)

8- 01:44:50 – Adakah Boleh menimba Ilmu Daripada Ahli Bida’ah? Bagaimana Dengan Sikap Imam Sufyan As-Sauri Yang Enggan Solat Jenazah Ulama Yang Sikit Bida’ahnya?

9- 01:47:11 – Apa Pandangan Maulana Tentang Qasidah Yang Dinyanyikan Ada Unsur Syiah Di Dalamnya?

 

[ NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS/PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN]
http://www.darulkautsar.net/
Syarahan Sahih Bukhari – Kitab Wahyu – Sesi 22 – 090613
Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusoff, Lembah Kelang

KLIK MINIT DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1- 00:17 – Sambungan Tafsiran Ibnu Abbas Terhadap Sebab nuzul…

2- 03:15 – Siyaq Dan Sibaq Dalam Tafsir

3- 01:03:40 – Antara Kelebihan Sahih Bukhari

4- 01:04:44 – Pengajaran Dari mafhum Hadis Ini

Sesi Soal Jawab

1- 01:17:37 – Soalan Pertama

2- 01:23:23 – Soalan Kedua

3- 01:24:26 – Pendapat Ulama Tentang Mimpi Nabi

4- 01:31:08 – Perbezaan Bahasa Urdu Dengan Bahasa Parsi

5- 01:34:03 – Hukum Sembelihan

6- 01:38:00 – Soalan Keenam

7- 01:40:39 – Apakah Kelebihan ‘Muqaddimah Tarikh Ibn Khaldum’