[NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN] (NAZ)

http://www.darulkautsar.net [] http://www.darulkautsar.net/studios/

Syarah Sahih al- Bukhari : Kitab Al- Maghaazi : Sesi 3 – 190114

Lembah Klang

Bab : Para Ulam Sirah Dan Hadis Berbeza Pendapat Tentang Bilangan Ghazwah

Disampaikan Oleh : Maulana Asri Yusof

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1 – 02:08 – Para ulama sirah dan hadith berbeza pendapat tentang bilangan ghazwah (peperangan yang disertai oleh Nabi s.a.w. sendiri).

2 – 21:38 – Para ulama sirah dan hadith berbeza pendapat tentang bilangan saraya dan bu’us Nabi s.a.w.

3 – 01:00:38 – Perbincangan tentang ghazwah.

4 – 01:01:18 – Tertib ghazwah.

SESI SOAL JAWAB

1 – 01:24:34 – Tentang Ibnu Jauzi

2 – 01:28:11 – Mohon Maulana komen tentang Imam Bukhari bila sampai kepada Ahlul Bait beliau akan tulis a.s. untuk gelaran mereka di dalam Sahih Bukhari.

3 – 01:31:26 – Apa bahasa nabi-nabi lain selain Nabi Muhammad s.a.w.? Adakah sama dengan yang digambarkan dalam al-Quran yakni dalam bahasa arab?

4 – 01:33:26 – Apa maksud nabiz? Benarkah Imam Waqi’ minum nabiz?

5 – 01:40:13 – Ibnu ishaq menngatakan peprangan pertama ialah abwa’. Zais bin Arqam pula mengatakan peperangan pertama ialah masyairah.

6 – 01:40:56 – Pendapat manakah yang betul tentang takwil ayat-ayat mutasyabihat?

7 – 01:42:07 – Bolehkah terangkan tentang qada’ dan qadar seperti adakah kita telah ditetapkan balasan syurga dan neraka?

8 – 01:46:10 – Soalan kelapan

9 – 01:47:34 – Soalan kesembilan

10 – 01:49:24 – Soalan kesepuluh

[NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN] (NAZ)

http://www.darulkautsar.net [] http://www.darulkautsar.net/studios/

Syarah Sahih Bukhari : Kitab Al- Maghaazi : Sesi 2 – 031113

Lembah Klang Bab : Kitab Peperangan

Disampaikan Oleh : Maulana Asri Yusof

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1 – 01:09 – Matan dan terjemahan hadith

2 – 11:10 – Ibnu Ishaq

3 – 23:43 – Syarah

4 – 25:49 – Maksud maghaazi

5 – 29:19 – Bab Ghazwah

6 – 29:31 – Maksud ghazwah

7 – 32:09 – Maksud sariyah

8 – 33:38 – Maksud ba’as

9 – 39:20 – Perbezaan pendapat ulama tentang bilangan ghazwah Rasulullah s.a.w.

10 – 46:03 – Muhammad bin Umar

SESI SOAL JAWAB

1 – 01:21:04 – Berkenaan denga keburuksn sejarah nabi s.a.w misalnay oleh Ibnu Ishaq, adakah di kawasan nusantara sahaja atau di Pakistan, India

2 – 01:21:40 – Tafsir Thabari ada menyebutkan tentang perkahwinan Nabi s.a.w. dengan Zainab dalam suasana yang mengaibkan.

3 – 01:24:35 – Apakah keistimewaan kitab peperangan?

4 – 01:26:02 – Kenapa Maulana menekankan Ibnu Ishaq berbanding al-Waqidi? sedangkan kedudukan al-Waqidi lebih teruk berbanding Ibnu Ishaq.

Berkenaan Kalam Imam Malik terhadap Ibnu Ishaq ramai ulama tidak mengambil perhatian sangat kerana beliau ada masalah peribadi dengan Ibnu Ishaq, apa komen Maulana?

5 – 01:31:45 – adakah ada orang yang mempertahankan Ibnu Ishaq itu mengatakan Ibnu Ishaq itu mujtahidin berlaku atau bagaimana?

6 – 01:32:26 – Tafarrudat Ibnu Ishaq…

[NOTA PENTING : KLIK DI BAWAH UTK INDEKS / PECAHAN TAJUK PERBINCANGAN] (NAZ)

http://www.darulkautsar.net [] http://www.darulkautsar.net/studios/

Kuliah Sahih Bukhari : Kitab Al- Maghaazi : Sesi 1 – 201013

Lembah Klang

Bab Pengenalan Perkara Asas (Keistimewaan Kitab Bukhari) Berbeza Dari Kitab-Kitab Yang Lain

Disampaikan Oleh : Maulana Asri Yusof

KLIK LINK DI BAWAH UNTUK TONTON TERUS KE TAJUK PERBINCANGAN

1 – 02:36 – Pengenalan Sahih Bukhari dan keistimewaannya.

2 – 17:19 – Syiah

3 – 29:15 – Percanggahan antara kitab-kitab sejarah maghaazi dengan Sahih Bukhari, Muslim..

4 – 51:00 – Pembetulan oleh Imam Bukhari tentang kisah-kisah yang popular di kalangan masyarakat

SESI SOAL JAWAB

1 – 01:07:03 – Adakah memadai mempelajari hadith untuk mengetahui sirah Rasulullah tanpa merujuk kitab lain?

2 – 01:10:53 – “Nabi s.a.w. berhijrah pada waktu malam” riwayat ini disokong oleh Ibnu Ishak dan kononnya ada dalam Sahih Bukhari.

3 – 01:12:20 – Kisah tentang saidina Ali tidur di tempat Rasulullah. Sabit dengan sanad yang sahih daripada Musa bin Uqbah, ulama telah setuju dengan Musa bin Uqbah dan seterusnya.

4 – 01:14:45 – Adakah sahih sirah Rahitul Makhtum yang digunakan sekarang dan hadiah daripada kerajaan Arab Saudi?

5 – 01:18:23 – Adakah terdapat dalam Sahih Bukhari hadith yang bertaraf dhaif?